Gaaikemastraat 62
 
bedrijventerrein Eigen Haard
foto 200-290 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
kadastrale gegevens: minuutplan 1832 / netteplan 1887
 
Eigen Haard
bron: Leeuwarder Courant van 20 augustus 1990
 
Hettinga Equipement
 
Hettinga
bron: Balkster Courant van 10 januari 1991
 
Hettinga in aanbouw
foto 200-271 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Hettinga in aanbouw
foto 200-270 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Hettinga
bron: Leeuwarder Courant van 16 april 1993
 
Hettinga
bron: Balkster Courant van 22 april 1993; deel 1 / deel 2
Hettinga
foto: Doede de Vries
Met een druk op de knop stelt Commissarris van de Koningin Hans Wiegel de eerste produktielijn van Hettinga in Balk in gebruik. Burgemester Wiebe Pitlo van Gaasterlân-Sleat kijkt glunderend toe.
 
  Hettinga
Hettinga
bron: Leeuwarder Courant van 10 november 1993
 
 
Hettinga
bron: Leeuwarder Courant van 10 november 1993
 
 
Spaans
bron: Leeuwarder Courant van 11 februari 1994
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 6 juli 1994 >>>
 
AVK Plastics
 
Vera
bron: Leeuwarder Courant van 5 september 1994
 
AVK Plastics
bron: Leeuwarder Courant van 16 februari 1996
 
AVK Plastics
 
AVK Plastics AVK Plastics
foto: AVK Plastics foto: AVK Plastics
 
AVK Plastics
bron: Leeuwarder Courant van 8 maart 2010
 
AVK Plastics
 

 

laatste wijziging: 25 juli 2017