herbergen, kroegen in Gaasterland
Lijst van localiteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland
Register der vergunningen tot verkoop van sterken drank in het klein in de gemeente Gaasterland van 1882 -1940?
 
1. = volgnummer in de lijst van 1881    
1. = volgnummer in het register vanaf 1882    
        het oorspronkelijke gebouw staat er nog
        nog in gebruik als cafe, restaurant en / of hotel
        het gebouw is gewijzigd ten opzichte van 1881
         
  huisnummer kadastraal perceel huidig adres (2019) uitbater
         
1. Balk 218 Balk A 563 Dubbelstraat 29-31 Anne Johannes Schaafsma
1. Balk 218 Balk A 563   Anne Johannes Schaafsma
        Sipke Joukes Sloterdijk
        Magcheltje Sietsma
        Kornelis Bijlsma
        Antje Sietsma
        vergunning beëindigd op 1 mei 1917
2. Balk 221a Balk A 485 Dubbelstraat 21-23 Siebe Machiels Visser
2. Balk 221a Balk A 485 Siebe Machiels Visser
        Johannes A Kappelhof
        Jelle Schaafsma
        Hendrik Boonstra
        Auke Tjibbe Boonstra
        anno 2019 café Dubbel en Dwars
3. Balk 228 Balk A 106 Dubbelstraat 5 Pieter van der Vliet
3. Balk 228 Balk A 106   Pieter van der Vliet
        Jan Van der Vliet
        vergunning beëindigd op 1 mei 1899
4. Balk 230a Balk A 574 Lytse Side 1 Johannes Siebrens Dooper
4. Balk 230a Balk A 574   Johannes Siebrens Dooper
        Fokke A Wijmenga
        Pieter Schram
        Jan Rijpkema
        Sijmen Kingma
        Jurjen Pelsma
        Douwe Gramsma
        Harmen Poppes
        vergunning beëindigd op 1 mei 1916
5. Balk 30 Balk A 493 Meerweg 4 Aukje Meinesz Rinkema, weduwe Rinze E. Hoekstra
5. Balk 30 Balk A 593 Aukje Meinesz Rinkema
        Jan Rijpkema
        Bokke van der Wal
        Hessel Dölle
        anno 2019 café 't Swaentsje
6. Balk 40 Balk A 278 van Swinderenstraat 9 Uilke Willems de Jong
6. Balk 40 Balk A 278   Uilke Willems de Jong
        Simon Kingma
        Wiebe Harmens de Jong
        vergunning beëindigd op 21 maart 1906
7. Balk 42 Balk A 444 van Swinderenstraat 11 Harmen Jans de Jong
--.       geen vermelding in het register vanaf 1882
8. Balk 53 Balk A 264 van Swinderenstraat 22 Rein Gaukes Kuiken
7. Balk 53 Balk A 264   Rein Gaukes Kuiken
        Johannes Siebrens Dooper
        Lieuwe Dooper
        vergunning beëindigd op 12 maart 1913
9. Balk 64 Balk A 435 van Swinderenstraat 41 Pieter Pieters ten Woude
8. Balk 64 Balk A 435   Pieter Pieters ten Woude
        Jan de Vries
        Jacob Mous
        vergunning beëindigd op 1 mei 1932
10. Balk 73 Balk A 245 van Swinderenstraat 52 Arend Sikkes
--.       geen vermelding in het register vanaf 1882
11. Balk 77 Balk A 241 van Swinderenstraat 57 Hendrik Jans Doorenspleet
9.       Hendrik Jans Doorenspleet
        Antje Hendriks Doorenspleet
        vergunning beëindigd op 1 mei 1935
12. Balk 79 Balk A 239 van Swinderenstraat 59 Geertje Stuurman, weduwe Siemen Sipkes Kiep
--.       geen vermelding in het register vanaf 1882
13. Balk 81 Balk A 237 van Swinderenstraat 62 Foppe Eelkes Schram
10. Balk 81 Balk A 237   Foppe Eelkes Schram
        Jurjen Teernstra
        vergunning beëindigd op 13 september 1911
14 Balk 85 Balk A 351 van Swinderenstraat 69 Jacob Eiberts Hoekstra
11. Balk 85 Balk A 351 Jacob Eiberts Hoekstra
        Jurjen Everts Teenstra
        Ynte Douwe Bakker
        Hendrik de Winter
        Jurjen Teernstra
        Evert Teernstra
        Jan Teernstra
        anno 2019 HCR Teenstra
15. Balk 150 Balk A 181 Raadhuisstraat 67 en 68 Gerben Hendriks Blaauw
12. Balk 150 Balk A 181   Gerben Hendriks Blaauw
        vergunning beëindigd op 1 mei 1902
16. Balk 158 Balk A 354 Raadhuisstraat 54 Eelke Pieters de Winter
--.       geen vermelding in het register vanaf 1882
17. Balk 179 Balk A 160 Raadhuisstraat 32 Ane de Vos
13. Balk 179 Balk A 160   Ane de Vos
        vergunning beëindigd op 1 mei 1910
18. Balk 184 Balk A 451 Raadhuisstraat 25 Antonius Bernardus Eiling
14. Balk 184 Balk A 451   Antonius Bernardus Eiling
        vergunning beëindigd op 6 september 1882
19. Balk 191 Balk A 382 Raadhuisstraat 17 Jacobus Hendriks van der Goot
15. Balk 191 Balk A 382   Jacobus Hendriks van der Goot
        Cornelis de Vries
        Hittje van der Goot
        vergunning beëindigd op 1 mei 1910
20. Wijckel 96 Balk B 1087 Jachtlustweg 16 Wiebe Pieters Hofstee
16. Wijckel 96 Balk B 1087   Wiebe Pieters Hofstee
        Corneliske Oosten, weduwe Wiebe Pieters Hofstee
        Pieter Hofstee
        Jan van der Weg
        Antje Louwsma
        Rein van Veen
        Aaltje van Veen
        anno 2019 herberg Boswijck
21. Wijckel 20 Balk B 1084 Jeen Hornstraweg 2 Jantje Martens Hofman, weduwe Hielke Herres Postma
17. Wijckel 20 Balk B 1084   Jantje Martens Hofman, weduwe Hielke Herres Postma
        Herre Postma
        vergunning beëindigd op 1 mei 1915
22. Wijckel 16 Balk B 1223 Jeen Hornstraweg 6 Thomas Ykema
18. Wijckel 16 Balk B 1223   Thomas Ykema
        vergunning beëindigd op 1 januari 1886
23. Sondel 23 Balk C 1193 Jacobus Boomsmastr. 18 Sipke Joukes Sloterdijk
19. Sondel 23 Balk C 1193 Sipke Joukes Sloterdijk
        Rein Bersee
        Douwe Steensma
        Siek Steensma
        Pieter van Netten
        Roelof van Netten
        Pieter Zeldenrust
         
24. Sondel 30 Balk C 205 Beuckenswijkstraat 7 Uilke Gerrits Otter
--.       geen vermelding in het register vanaf 1882
25. Sondel 52 Balk C 986 Jacobus Boomsmastr. 3 Siemen Sjoerds Kramer
20. Sondel 52 Balk C 986   Siemen Sjoerds Kramer
        vergunning beëindigd op 1 mei 1885
26. Sondel 64 Balk C 471 Tacozijl Pieter Abes Vallinga
21. Sondel 64 Balk C 471   Pieter Abes Vallinga
        Jelle Emkes Keulen
        vergunning beëindigd op 1 mei 1905
27. Nijemirdum 12 Balk D 683 Lyklamawei 26 Sikke Jans Visser
22. Nijemirdum 12 Balk D 683   Ale Jurrits Jorritsma
        Fietje Tromp, weduwe Ale Jorritsma
        Hendrik Hospes
        Lieuwe van Campen
        Eelke Regeling
        in 1933 door brand verwoest
28. Nijemirdum 15a Balk D 740   Durk Pieters de Jong
23. Nijemirdum 15a Balk D 740   Durk Pieters de Jong
        vergunning beëindigd op 1 mei 1883
29. Nijemirdum 27 Balk D 453 Kippenburg Hartman Jacobus Tieboel
--.     geen vermelding in register vanaf 1882
30. Oudemirdum 80a Balk E ?   Klaaske Alles de Jong, weduwe Rintje H van der Goot
--.       geen vermelding in register vanaf 1882
         
31. Oudemirdum 95 Balk E 1105 De Brink 3 Hendrik Bernardus Gijzen
24. Oudemirdum 95 Balk E 1105   Hendrik Bernardus Gijzen
        Klaas Jolles Jansma
        Fekke Pietersma
        Jan Jans Luinenburg
        Rein Bersee
        Nanne Bijlsma
        Jan Roosendaal
        anno 2019 Boschlust
32. Oudemirdum 96 Balk E 1107   Hendrik Luitjen Mulder
25. Oudemridum 96 Balk E 1107   Hendrik Luitjen Mulder
        vergunning beëindigd op 1 mei 1883
33. Mirns en Bakhuizen 12 Balk F 156 Mientwei 1 Jarig Harmens Boersma
26.. Mirns en Bakhuizen 12 Balk F 156   Jarig Harmens Boersma
        Harmen Boersma
        Ype Kampen
        Harmen Schram
        Gerhardus Jans
        anno 2019 hotel Jans
34. Mirns en Bakhuizen 50 Balk F ??   Sietske Sibbles de Jager, weduwe Douwe G Muizelaar
--.       geen vermelding in het register vanaf 1882
35. Mirns en Bakhuizen 83 Balk F 1156   Gerrit Yntes Kingma
27.       Gerrit Yntes Kingma
        vergunning beëindigd op 1 mei 1885
36. Mirns en Bakhuizen 84 Balk F 1391 Sint Odulphusstraat 35 Hessel Dolle
28. Mirns en Bakhuizen 84 Balk F 1391   Hessel Dölle
        Joost Jelles Negenman
        Hessel Dölle
        Mebius Hettinga
        Domper / nu anders anno 2019 ??
37. Mirns en Bakhuizen 99 Balk F 1237 Havenstraat 4 Jottje Terpstra
29. Mirns en Bakhuizen 99 Balk F 1237   Jottje Terpstra
        Hans van der Werf
        Durk Twerda
        Wiebe Bleeker
        anno 2019 ??
38. Mirns en Bakhuizen 102 Balk F 604   Durk Manus Mous
--.       geen vermelding in het register vanaf 1882
39. Mirns en Bakhuizen 127 Balk F 1389   Hessel Franzes Haarsma
--.       geen vermelding in het register vanaf 1882
40. Mirns en Bakhuizen 133 Balk F 1505   Lieuwe Femmes Hornstra
--.       geen vermelding in het register vanaf 1882
41. Mirns en Bakhuizen 143 Balk F ??   Grietje J. Vogelzang weduwe Wiebe G de Vries
--.       geen vermelding in het register vanaf 1882
42. Mirns en Bakhuizen 158 Balk F 1446 Havenstraat 51 Lambertus Leonardus Deden
30. Mirns en Bakhuizen 158 Balk F 1446   Lambertus Leonardus Deden
        Marijke Hulscher, weduwe Lambertus L. Deden
        Leonardus Deden
        Lambertus Deden
        Café 't Syltsje anno 2019 ??
43. Mirns en Bakhuizen 157 Balk F 896   Wiebe Lieuwes van der Hoff
--.       geen vermelding in het register vanaf 1882
44. Harich 28b (De Bels) Balk G 444 Harichsterdyk 70 Scholte Wiebes van der Gaast
31. Harich 28b Balk G 444 Scholte Wiebes van der Gaast
        Liekele Ages Wierstra
        vergunning beëindigd op 1 mei 1896
45. Harich 69 Balk H 894 Stinsenwei 20 Gerrit Gerlofs Sietsma
32. Harich 69 Balk H 894 Gerrit Gerlofs Sietsma
        Bokke Gerbens van der Wal
        Anne Wierstra
        Siementje Boersma, weduwe Anne Wierstra
        Jan Hendrik Schutter
        Jan Volbeda
        wanneer café beeindigd?
 
Niet vermeld in het register, waarschijnlijk al gesloten voor 1881, de onderstaande gelegenheden:
- herberg "De Zwarte Lijster" te Harich. Nu Harichsterdyk 48. Weduwe Nolles Aaltje stond hier achter de tap. = Aaltje Johannes van der Werf getrouwd met Arnoldus Lolles Hylkema.(overleden in 1864).
- De Groninger op Heaburgen. Op splitsing van de weg van Lemmer naar Gaasterland richting Sondel en Nijemirdum
- Op de hoek van de Jacobus Boomsmastraat en de Sonderdyk. Nu Jacobus Boomsmastraat 16 en 16A
 
herbergen, kroegen in Gaasterland
 
         
geweigerde vergunningen (w) / ingetrokken vergunningen (i) / verstrekte vergunningen (v)
         
3. w Balk 170 Balk A 645 Minne Overdiep, dd 21 december 1904 26 vergunningen op 5617 inwoners
5. w Balk 85 Balk A 351 Sied de Jong, wed J.E Hoekstra, dd. 22 mrt 1905  
7. i Balk 85 Balk A 351 Ynte Douwe Bakker, d.d. 3 mei 1905 bovenzaal
8. v Nijemirdum 74 Balk D 986 Aaltje Buzeman, d.d. 3 mei 1905 Kippenburg, voorkamer en bovenzaal
9. v Harich 30 Balk G 444 Liekele Ages Wierstra, d.d. 3 mei 1905 De Bels, bovenzaal
13. i Wijckel 96 Balk B 1377 Pieter Hofstee, d.d. 21 maart 1906  
14. i Balk 40 Balk A 278 Wiebe Harmens de Jong, d.d. 21 maart 1906  
15.     Douwe van der Meer, dd 4 april 1906 aangesteld als deskundige
16.     Douwe van der Meer, dd 4 april 1906 procesverbaal van beëdiging
18. v Balk 218 Balk A 789 Antje Sietsma, dd 10 april 1907  
19. v Mirns en Bakhuizen 84 Balk F 1659 Hessel Dölle, dd 1 mei 1907  
      Mebius Hettinga, dd 10 oktober 1930  
21. Balk 85 Balk A 351 Hendrik de Winter, dd 29 mei 1907 benedenzaal
  Balk 85 Balk A 351 Hendrik de Winter, dd 24 maart 1909 bovenzaal
22. v Harich 64 Balk H ? Siementje Boersma, wed. A. Wierstra, 22 apr 1908  
24. i Harich 64 Balk H ? Siementje Boersma, 20 mei 1908  
         
         
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 16-06-2019