Harichsterdyk 70 "De Bels"
 
 
google streetview 2016
 
 
foto 012-25721 Tresoar Fries Fotoarchief augustus 1981 R. Terpstra
Deze foto stamt uit 1981.
 
eigenaren
1832: Constantia Johanna Rengers
 
kadastrale gegevens
 
Balk G 20 bos in 1832
kadastrale gemeente Balk sectie G nummer 20 vernummerd in 1867 naar G 386
kadastrale gemeente Balk sectie G nummer 386 vernummerd in 1876 naar G 444 en 445
kadastrale gemeente Balk sectie G nummer 444 ongewijzigd tot 1929
 
   
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
G 20 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 12/120
G 386 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 12/120 , 11/24 , 73/66
G 444 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 12/120 , 11/24 , 73/66 , 85/58 , 63/126 , 89/125 , 92/78 , 90/326 , 41/134
G 444 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 54/179 , 115/502
bron: www.tresoar.nl
 
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Harichterdyk 70 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummering: 1880 - 1890 Harich 28b; 1890 - 1910 Harich 30; 1910 - 1920 Harich 24; 1920 - 1930 Harich 28; 1930 - 1953 Harich 27; 1953 - heden Harichsterdyk 64
   
   
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 567; kadastrale gemeente Balk sectie G nummer 444
   
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 567; kadastrale gemeente Balk sectie G nummer 444
   
   
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 37; huisummer Harich 30
   
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 37; huisnummer Harich 30 / 24
   
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; huisnummer Harich 24
   
   
   
   
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 26; huisnummer Harich 28
   
   
   
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 25; huisnummer Harich 27
   
 
   
   
   
   
Harichsterdyk 52
 
door te klikken op onderstaande foto wordt de huidige (2011) situatie zichtbaar
 
Harkema
foto 069-045 beschikbaar gesteld door de familie Harkema
Rond 1832 was dit perceel in het buurtschap Frisbuorren onder Harich het laatste strookje heide van Harich. De eigenaar was toen de Balkster onderwijzer en ondernemer Jelle Meinesz. In 1874 verrees De Bels, gebouwd in opdracht van Jouke Meinderts Bouma, ten zuidwesten van het heideveld. Rond 1880 worden er links en rechts van het zandpad op de heide woningen gebouwd. Op perceel Balk G 484 (zie netteplan 1887) aan de grindweg de latere winkel van de familie Harkema.
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
Deze foto is gemaakt rond 1960. Uiterst rechts, met de hoge schuur, de voormalige slagerij van de bebroeders Hijlkema. Daarnaast de aan de Harichsterdijk gelegen de kruidenierswinkel van Hans Harkema en Sjoukje Visser. En links de woning van ? Links, niet te zien op de foto, De Bels.
 
Douwe Homma
 
Klaas Bruinsma
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 9 februari 1926
 
Hans Harkema
 
Hans Harkema (1902-1977), een boerenknecht uit Warns, trouwde op 5 mei 1926 met Sjoukje Visser, (1904-1978) een bakkersdochter uit Parrega. In 1926 namen ze de winkel over van K.R. Bruinsma aan de Harichsterdijk te Harich. In die tijd waren er in Harich nog verscheidene kleine winkels. Hans Harkema ging langs de deuren om een nieuwe klantenkring op te bouwen. Het was in die tijd gebruikelijk dat de Hervormde klanten naar een Hervormd kruidenier gingen (Hans Harkema). Zijn voorganger Bruinsma was katholiek, dus de katholieke Harichsters moesten nu naar Balk om bij Jelle Siemonsma hun kruidenierswaren te halen. De Gereformeerde Harichsters gingen naar Johannes Groenewoud in Balk.
 
Centra
 
Elke dag werd een deel van Harich, Kippenburg en Ruigahuizen bezocht. 's Morgens met het winkelboekje de bestelling doen en 's middags de boodschappen brengen en afrekenen. Thuis gekomen de lege flessen sorteren en de administratie bijhouden.
 
firma stempel
 
In de beginjaren ging alles op de fiets met de tassen aan het stuur en de doosjes achterop. Later met een kar achter de fiets en nog later achter de motor. De boter zat soms aan het deksel want de wegen waren toen nog niet zo vlak als vandaag de dag. In de winter werd soms een slee met paard geleend van buurman O. Falkena of B. Schilstra om de boodschappen rond te brengen.
 
Hans Harkema
foto 069-044 beschikbaar gesteld door de familie Harkema
In de vijftiger jaren kwam de VW-kever. De achterbank ging plat en hierover werd en plank gelegd waarop de dozen met boodschappen kwamen te staan.
 
VIVO jeugdblad
bron: Balkster Courant van 6 mei 1950
 
VIVO  
<<< dochter Boukje staat voor de winkel (circa 1949)
foto 069-047 beschikbaar gesteld door de familie Harkema
 
De kruidenierswaren werden eerst bij de Balkster grossier de firma de Vries en van der Wal betrokken. Later sloot Hans Harkema zich aan van de VIVO in Bolsward.
 
 
Klanten met betalingsachterstand werden bezocht door de vertegenwoordiger. Hij deed dan een zwartpak aan zodat het net leek of de deurwaarder op de stoep stond. Iemand die in die tijd voor f 25,- aan boodschappen kocht was een dikke klant.
 
 
telefoonaansluiting
bron: Balkster Courant van 30 juli 1955
 
 
Vivo
Vivo winkelboekje 1, Vivo winkelboekje 2
 
In 1964 maakte Harkema gebruik van de landelijke saneringregeling voor kleine middenstanders. Voorwaarde was wel dat er geen winkel meer gevestigd mocht worden in het pand aan de Harichsterdijk. De Harkema's hielden uitverkoop en lieten de winkel ombouwen tot slaapkamer. Ze bleven hier tot 1976 wonen. Daarna verhuisden ze naar Balk. In het huis aan de Harichsterdijk werden hun vijf kinderen geboren; Cornelis Anne, Epeüs, Arjen, Rinske en Boukje.
Buurman bakker Prins ging vanaf 1964 naast brood en banket ook bepaalde kruidenierswaren verkopen.
 
Hans Harkema en Sjoukje Visser
foto 069-046 beschikbaar gesteld door de familie Harkema
Hans Harkema met zijn vrouw Sjoukje in hun winkel vlak voor de sluiting in 1964.
 
aanvullingen, vragen, opmerkingen kunnen via email aan mij worden doorgegeven
 
bewoners
huisnummering: 1890 - 1910 Harich 33; 1910 - 1920 Harich 33; 1920 - 1930 Harich 37; 1930 - 1953 Harich 35; 1953 - heden Harichsterdyk 52
   
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad ?; kadastrale gemeente Balk sectie G nummer 484
  niet genoemd in register
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 43; huisummer Harich 33
1890 - 1900 Johannes Hylkema, winkelier in kruiden ( * 28 februari 1860 te Harich); hoofd,
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 43; huisnummer Harich 33 / 33
1900 - 1900 Johannes Hylkema, arbeider ( * 28 februari 1860 te Harich); hoofd, naar Bolsward
1900 - 1910 Douwe Homma, arbeider ( * 23 mei 1861 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; huisnummer Harich 33
1910 - 1917 Douwe Homma, ? ( * 23 mei 1861 te Balk); hoofd, naar Oldeholtpade
1917 - 1920 Klaas Bruinsma, ? ( * ); hoofd,
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ?; huisnummer Harich 37
1921 - 1926 Klaas Bruinsma, kruidenier ( * 11 mei 1883 te Herbayum); hoofd, naar Ruigahuizen 10
1926 - 1930 Hans Harkema, kruidenier ( * 15 juni 1902 te Warns); hoofd, van Warns
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 32; huisnummer Harich 35
1931 - 1939 Hans Harkema, kruidenier ( * 15 juni 1902 te Warns); hoofd
 
1939 -196? familie Harkema
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31-05-2019