Harichsterdyk 72
 
google streetview 2016
 
kadastrale gegevens: minuutplan 1832 / netteplan in 1887
bron: www.tresoar.nl
Balk G 20 bos in 1832 / Balk G 474 in 1887
eigenaar in 1832: Constantia Johanna Rengers
bron: www.hisgis.nl
 
bakkerij Prins
foto 061-001 beschikbaar gesteld door Geert Prins te Harich
De bakkerij van de familie Prins aan de Harichsterdyk 72 ter hoogte van Frisbuorren rond 1930. Uiterst rechts is nog net een stuk van het dak van De Bels te zien.
 
 
 
 
In 1832 was dit gedeelte van de Harichsterdyk nog niet bebouwd. Een groot deel van de percelen ten noordwesten van de weg was bos (donkergroen) en heide (lichtpaars). Op bovenstaande kaart uit 1832 zijn alleen de vijf boerderijen (anno 2017 nog 4) op Frisbuorren te zien met daaromheen weiland (lichtgroen)
 
aanbesteding
bron: Leeuwarder Courant van 21 juli 1878
Op een strook grond links naast de herberg De Bels bij Frisbuorren te Harich liet Jouke Meinderts Bouma in 1878 een woning bouwen ontworpen door architect Doede Tettes Sijtsma (1850-1916) uit Balk.
De zaken gingen echter niet zoals hij gedacht had. In 1879 gaat hij failliet en worden al zijn bezittingen verkocht en vertrekt hij naar Amsterdam. Zijn bezittingen waren een boerderij met omliggende landerijen op Frisburen, de herberg met bakkerij en doorreed aan de grindweg te Harich en een nieuw gebouwde woning.
 
bakkerij verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 19 mei 1879 bron: Leeuwarder Courant van 12 december 1879
 
De woning met winkel wordt gekocht door Age Jans Brandsma bakker in Balk.
 
te huur verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 13 februari 1880
 
 
De woning met winkel worden te huur aangeboden. Maar in 1881 verkoopt Age Jans Brandsma zijn eigen bakkerij aan de Harichsterzijde te Balk en wordt ook de woning met winkel in Harich verkocht. De Harichster vestiging wordt overgenomen door zijn schoonzuster Anna Maria Goedkoop, weduwe van Wybe Jans Brandsma, uit Balk en zal tot 1916 in haar bezit blijven.
 
 
  bron: Leeuwarder Courant van 25 maart 1881
 
In 1882 begint Auke Hendriks Prins uit Woudsend in de bakkerij. Het was in die periode zo dat er gebakken werd in de bakkerij van de herberg en dat de broden werden verkocht in de winkel ernaast. In de loop van de tijd is de bakkerij verplaatst naar de woning, zodat winkel en bakkerij één geheel werden.
 
bakkersknecht
bron: Leeuwarder Courant van 13 september 1886
 
In 1915 wordt het pand te koop aangeboden door de familie Brandsma. Jouke Prins, zoon van Auke Hendriks Prins, koopt het het pand en is nu nog steeds in bezit van de familie Prins en in gebruik als bakkerij, winkel en woonhuis.
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 9 december 1915
 
bron: Balkster Courant van 22 augustus 1964 bron: Balkster Courant van 28 augustus 1965
 
bron: Balkster Courant van 25 september 1965
 
 
bron: Balkster Courant van 9 november 1968
 
 
 
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Bakkerij Prins te Harich in 1987.
 
bakkerij Prins
foto: Johan Groenewoud
De winkel en bakkerij van de familie Prins anno 2008
 
bakkerij Prins
 
bakkerij Prins
bron: Balkster Courant van 9 juni 2011
 
bakkerij Prins
bron: Balkster Courant van 28 juli 2011
 
aanvullingen, vragen, opmerkingen kunnen via email aan mij worden doorgegeven
 
bewoners
huisnummering: 1890 - 1910 Harich 28; 1910 - 1920 Harich 23; 1920 - 1930 Harich 27; 1930 - 1953 Harich 23; 1953 - heden Harichsterdyk 72
   
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 573; kadastrale gemeente Balk sectie G nummer 474
1879 - 1882 Harmen Pieters Engwerda, zonder beroep ( * 28 december 1850 te Oosterend); hoofd
1882 - 1883 Marten Bakker, winkelier? ( * 23 maart 1848 te Langweer); hoofd
1882 - 1883 Pier Andries Hollander, dienstbode? ( * 29 juli 1852 te Kortezwaag)
1883 - 1890 Auke Hendriks Prins, bakker ( * 31 juli 1857 te Woudsend); hoofd
1883 - 1886 Tjitte Volbeda, dienstbode ( * 21 juli 1867 te Woudsend)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 34; huisummer Harich 28
1890 - 1900 Auke Hendriks Prins, bakker ( * 31 juli 1857 te Woudsend); hoofd
  Gijsbert Roskam, bakkersknecht? ( * 23 februari 1874 te Harich)
1891 - 1892 Okke Sybolts de Jong, bakkersknecht? ( * 18 augustus 1874 te Woudsend)
1892 - 189? Rintje A Sietsma, bakkersknecht ( * 25 februari 1875 te Idskenhuizen)
1893 - 1895 Koop van der Molen, bakkersknecht ( * 22 juli 1877 te Kolderwolde)
1895 - 189? Jurjen Wispelwij, bakkersknecht ( * 29 augustus 1879 te Nijega)
1897 - 1898 Jelle Wildeboer, bakkersleerling ( * 15 juli 1884 te Oudega HON)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 34; huisnummer Harich 28 / 23
1900 - 1910 Auke Hendriks Prins, bakker ( * 31 juli 1857 te Woudsend); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; huisnummer Harich 23
1910 - 1919 Auke Hendriks Prins, bakker
1919 - 1920 Jouke Aukes Prins, bakker
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ?; huisnummer Harich 27
1921 - 1930 Jouke Aukes Prins, bakker
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad ?; huisnummer Harich 23
1931 - 1939 Jouke Aukes Prins, bakker
 
1939 - heden familie Prins
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31-05-2019