Keamerlânswei 1 / Minnemastate
 
Harich kende 3 stinzen. Titema-state, Hillemastate en Minnemastate.
 
Minnemastate
Minnemastate vastgelegd door de Friese tekenaar J. Stellingwerf in 1723
 
Volgens de Schotanusatlas van 1718 lag de state aan de noordoostzijde van de Hervormde kerk in de Hr. Valkenierspolder. Tegenover Minnemastate aan de zuidzijde de pastorie van de Hervormde kerk. Op het kadastrale minuutplan uit 1832 is de state geheel verdwenen (sectie H nummer 556). De pastorie staat er nog wel (sectie H nummer 368). De Eekhoffatlas gemaakt in 1849-1859 vermeldt Minnemastate als pastorie in de voormalige Hr. Valkenierspolder. De pastorie op de kaart van 1832 (sectie H nummer 368) wordt nu Hillemastate genoemd. Op het kadastrale netteplan uit 1887 staat er op de plek van de Minnemastate een dubbel woonhuis (sectie H 556 vernummerd naar H 725,726,727).
De digitale versie van het minuutplan uit 1832 is op deze kaart gecombineerd met googlemaps van 2009. Hier is duidelijk uit op te maken dat het bosperceel achter De Stins er ook al was in 1832.
 
villa De Stins
Villa De Stins rond 1925.
 
villa De Stins
foto 046-006 beschikbaar gesteld door Aafke Meinesz
 
villa De Stins
foto 046-004 beschikbaar gesteld door Aafke Meinesz
 
De stinzenplanten kwamen begin negentiende eeuw in opkomst bij de rijke adel door de introductie van de Engelse landschapsstijl. Strakke, rechte tuinen waren niet meer populair, de vormen moesten juist rond en weelderig zijn. De uitheemse planten bleken zich op beschutte plaatsen bij stinzen en states uitstekend te handhaven. Zelfs op plaatsen waar de historische bouwwerken allang verdwenen zijn, zorgt stinzenflora nog elk jaar voor een vroeg voorjaarsfeest. Gaasterland heeft een aantal stinzen en states gehad.
Andere locaties in Gaasterland waar stinzenplanten te vinden zijn:
Het Wijckelerbos, het Rijsterbos, met name in de Enkhuizerlaan en voormalig slot Rijs, op Lorbuorren 3 te Harich
 
interessante websites over stinzenflora zijn:
www.stinzenflorafryslan.nl, www.klaasnoordhuis.nl, www.dekemastate.nl, www.martenatuin.nl
 
aanvullingen, vragen, opmerkingen kunnen via email aan mij worden doorgegeven
 
bewoners
 
   
   
woningregister 1869 - 1879 blad 189; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 726, volgnummer 931
1869 -1874 Kornelis Meines van der Sluis, ( * 1787 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 189; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 725, volgnummer 932
1869 - 1874 Johannes Folkerts Schootstra, ( * 31 oktober 1797 te Ouwsterhaule); hoofd
   

bevolkingsregister Harich 1880 – 1890 blad 601; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 725

1880 - 1890 Siemen Ages Wierstra, arbeider ( * 23 februari 1833 te Harich); hoofd
bevolkingsregister Harich 1880 – 1890 blad 601; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 726
1880 - 1890 Bauke Krijns Schotanus, arbeider ( * 21 maart 1843 te Mirns); hoofd
bevolkingsregister Harich 1890 – 1900 blad 95; huisnummer Harich 78
1890 - 1900 Siemen Ages Wierstra, arbeider ( * 23 februari 1833 te Harich); hoofd

bevolkingsregister Harich 1900 – 1910 blad ?; huisnummer Harich 78 / 77

1900 - 1908 Siemen Ages Wierstra, arbeider ( * 23 februari 1833 te Harich); hoofd
1908 - 1910 Gerben Hoekstra, arbeider ( * 4 oktober 1877 te Harich); hoofd

register van huisnummering Harich 1911 – 1920 blad ?; huisnummer Harich

1911 - 191? Gerben Hoekstra
191? - 1920  

bevolkingsregister Harich 1921 – 1930 blad ?; huisnummer Harich 80

1921 - 1930 Dirk Meinesz

bevolkingsregister Harich 1931 – 1939 blad ?; huisnummer Harich 78

1931 - 1939 Dirk Meinesz
 
   
   
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31-05-2019