Lorbuorren 1 en 2
 
luchtfoto Lorbuorren 1 en 2
foto beschikbaar gesteld door Bram de Smit
De foto is gemaakt in 2010 door de Groninger kunstenaar Arjen Boerstra, m.b..v. een vlieger en waarbij de weers-en windomstandigheden nauw luisterde; BF 5/6 en ZW wind.
 
 
 
kadastrale perceelsnummers in 1832 en 1887:
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 329 huis en erf / kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 794
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
eigenaar in 1832 OAT: Constantia Johanna Rengers te Rijs, legger Balk 215
 
Lorbuorren
Een luchtfoto gemaakt in 1958 met op de voorgrond de drie boerderijen aan de huidige Lorbuorren, rechts de boerderij te bereiken via de huidige Wilhelminastraat. Op de achtergrond de lintbebouwing langs de Luts in Balk, de uitbreiding met de mr. C.J. Trompstraat achter de Dubbelstraat links boven en rechts de uitbreiding achter de Harichsterstikke (Wilhelminastraat) met onder andere de Julianastraat.
v.l.n.r. : Lorbuorren 4 / Lorbuorren 3 / Lorbuorren 1 en 2 / Wilhelminastraat 76
Lorbuorren is in 1953 de officiéle straatnaam geworden van deze buurt. De naam komt al in 1718 voor op oude kaarten en is vernoemd naar een zekere "Lor" die daar gewoond heeft. Deze van oorsprong Friese naam wordt nu niet meer gebruikt.
Lorbuorren
Schotanuskaart uit 1718, bron: Tresoar
Eekhoff atlas 1849-1859
 
zuivelboer Jurjen Scholtes Sietsma
 
 
 
veehouder Walte Jacobs Wierstra
 
boelgoed Walte Wierstra boelgoed Walte Wierstra
bron: Leeuwarder Courant van 11 april 1891 bron: Leeuwarder Courant van 17 april 1891
 
veehouder Auke Hettes de Vries
 
Auke Hettes de Vries Auke Hettes de Vries
bron: Nieuwsblad van Friesland van 10 oktober 1903
Het café van Pieter Pieters ten Woude stond aan de Harichsterzijde in Balk, nu van Swinderenstraat 41
 
Auke Hettes de Vries
bron: Nieuwsblad van Friesland van 26 september 1903 bron: Leeuwarder Courant van 13 oktober 1903
De stoomboot van Brouwer voer vanaf de Meerweg in Balk. Het kantoor en de woning van kapitein Jan Wiebes Brouwer stond aan het begin van de Pypsterstikke in Balk.
 
? generaties de Jong
 
station Balk
bron: archief gemeente Gaasterland
Al in 1881 werd het bestuur van de gemeente Gaasterland benaderd door de NTM (Nederlandsche Tramweg Maatschappij) gevestigd in Utrecht voor de aanleg van een tramlijn door de zuidwesthoek van Friesland. Te beginnen bij het spoorwegstation in Stavoren langs de Zuiderzee over Lemmer richting Vollenhove.
Rond 1905 werd er concessie verleend aan de ingenieurs Beversen en van Heurn uit Den Haag voor de aanleg van een tramlijn vanuit Stavoren door de Zuidwesthoek en via Woudsend naar Sneek. Het station bij Balk kwam te liggen tussen de boerderijen van de Jong en Schaap aan de Lorbuorren. De tramlijn is echter nooit gerealiseerd.
 
de Jong op Lorbuorren
foto 223-004 beschikbaar gesteld door Lieneke de Vries
v.l.n.r.: Hans Hoekstra (1880-1964), Tie de Jong, ??? ?, Wiepke de Jong, Abele Jelsma of Hylkema op het erf van boer de Jong.
circa 1939
 
Lorbuorren
prentbriefkaart 063-013 beschikbaar gesteld door Bram Wijkhuijs
Lorbuorren rond 1950?. Uiterst links Idske Poppes Sathe op Lorbuorren 3 en uiterst rechts de boerderij aan de Woudsenderweg nu Wilhelminastraat 76. Tussen beide boerderijen ligt Lorbuorren 1 en 2 van de familie de Jong.
 
tekening
tekeningen beschikbaar gesteld door Bram de Smit
tekening 1 / tekening 2
Reconstructie van de boerderij opgetekend door Rensje Royaards - ten Holt. Haar man Cornelis Willem (Kees) Royaards (1906-1970), gold als één van de leidende figuren in de Nederlandse restauratiewereld van na de Tweede Wereldoorlog.
bron: www.vriendenvandewijenburg.nl
 
In 1997 verhuist de familie de Jong met hun bedrijf naar een moderne boerderij aan de Warrensterwei in Harich.
bron: Leeuwarder Courant van 17 oktober 1997
 
pagina in bewerking
 
bewoners
huisnummering: 1811 - 1859 Harich 40; 1859 - 1890 Harich 58; 1890 - 1910 Harich 91; 1910 - 1920 Harich 99; 1920 - 1930 Harich 105; 1930 - 1953 Harich 104; 1953 - heden Lorbuorren 1
huisnummering: ???? - 1953 Harich 104a; 1953 - heden Lorbuorren 2
   
reëelkohieren 1715 -1805
  eigenaar / gebruiker
1792 - 1795 de Grietman Ulbo Aylva Rengers (erven) / Sjerps Piers; blad 118, volgnummer 3
1797 - 1802 Lamoraal A.E. Rengers en Jan Lodewijk Doys van Burmania / Sjerp Piers; blad 118, volgnummer 3
1803 - 1804 Lamorael A.E. Rengers / Sjerp Piers (de Groen); blad 118, volgnummer 3
   
speciekohieren 1748 - 1806
1784 Sjerp Piers (de Groen), knegt minder; blad 34, volgnummer 1
1785 - 1786 Sjerp Piers (de Groen); blad 34, volgnummer 1
1794 Sjerp Piers (de Groen), de dochter getrouwd op volgnummer 32 volgnummer 47 te Balk, meid minder; blad 34, volgnummer 1
1795 - 1804 Sjerp Piers (de Groen); blad 34, volgnummer 1
1805 Sjerp Piers (de Groen); blad 34, volgnummer 1
 
1832 Macheltje Jurjens Sietsma geboren op nummer 41 te Harich
1838 Scholte Jurjens Sietsma geboren op nummer 41 te Harich
volkstelling 1840, huisnummer 41
1840 Jurjen Scholtes Sietsma, 37 jaar oud, geboren te Wijckel, boer
1840 Rouke Hendriks de Hoop, 17 jaar oud, geboren te Oosterzee, boerenknecht
1840 Zwaantje Johannes van der Wal, 20 jaar oud, geboren te Nijega, boerenmeid
woningregister 1849 - 1859 blad 480; huisnummer 41 / 58
1849 - 1859 Jurjen Scholtes Sietsma, zuivelboer ( * 1802 te Wijckel); hoofd
1849 - 1854 Hendrik de Vries, boerenknecht ( * 1825 te Harich), vertrokken naar Noord Amerika
1854 - 1859 Roelof Hogeterp, boerenarbeider ( * 1824 te Oldetrijne)
woningregister 1859 - 1869 blad 25; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 329; huisnummer 58
1859 - 1869 Jurjen Scholtes Sietsma, veehouder ( * 23 november 1802 te Wijckel); hoofd
1859 - 1860 Jurrit Jolles Jansma, boerenknecht? ( * 21 april 1836 te Wijckel)
1860 - 1862 Scholte Wiebes van der Gaast, boerenknecht? ( * 20 februari 1839 te Oosterzee)
1864 - 1866 Tijs Ages van der Meer, boerenknecht? ( * 17 oktober 1846 te Sloten)
1865 - 1867 Hans Gijsberts Roskam, boerenknecht? ( * 28 december 1834 te Idskenhuizen)
1867 - 1869 Walte Jacobs Wierstra, veehouder ( * 30 december 1840 te Harich); hoofd
1868 - 1869 Age Aukes de Jager, boerenknecht? ( * 6 maart 1851 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 193; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 329; huisnummer 955
1869 - 1879 Walte Jacobs Wierstra, veehouder ( * 30 december 1840 te Harich); hoofd
  Fedde Huisman, boerenknecht ( * 12 augustus 1840 te Warns)
  Aaltje Egges van der Goot, boerenmeid ( * 14 december 1849 te Harich)
  Jantje Harmens Hoogterp, boerenmeid ( * 22 september 1856 te Balk)
  Teeuwes Fedde de Jong, boerenknecht ( * 13 februari 1846 te Wijckel)
  Marijke van de Kerk, boerenmeid ( * 3 augustus 1843 te Tjerkgaast)
  Jantje de Vries, boerenmeid ( * 6 december 1849 te
1873 - 1873 Geertje de Groot, boerenmeid ( * 26 april 1848 te Oudega)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 606; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 794
1879 - 1890 Walte Jacobs Wierstra, landbouwer ( * 30 december 1840 te Harich)
1879 - 1880 Jelletje Jeltes Bosma, schoonmoeder ( * 9 november 1805 te Oosterzee)
1879 - 1883 Evert Meines Kouwenhoven, boerenknecht ( * 19 mei 1858 Gaasterland)
1879 - 1887 Ieke Siemens Wierstra, boerenknecht ( * 14 december 1862 Gaasterland)
1879 - 1882 Martjen Sietsma, dienstbode ( * 14 december 1864 Gaasterland)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 108; huisummer Harich 91
1890 - 1891 Walte Jacobs Wierstra, veehouder ( * 30 december 1840 te Harich); hoofd
1891 - 1900 Auke Hettes de Vries, veehouder ( * 9 mei 1839 te Snikzwaag); hoofd
1891 - 1891 Saakje Koopmans, veehouderij ( * 22 juli 1870 te Hommerts)
1891 - 1892 Antje Uffelaar, veehouderij ( * 20 maart 1876 te Nijega)
1891 - 189? Jacobje Kouwenhoven, veehouderij ( * 1 juli 1874 te Mirns en Bakhuizen)
1892 - 1894 Wijtske B de Vries, veehouderij ( * 28 oktober 1873 te Boornbergum)
1893 - 1894 Antje de Vries, veehouderij ( * 7 april 1872 te Boornbergum)
1894 - 189? Foekje de Wilde, veehouderij ( * 10 juni 1872 te Harich)
1895 - 189? Akke Draayer, veehouderij ( * 25 maart 1874 te Harich)
1895 - 1900 Anne Smit, veehouderij ( * 9 september 1875 te Wijckel)
1897 - 1899 Douwe Louwsma, veehouderij ( * 24 mei 1883 te Harich)
1898 - 1899 Rinske Wispelwey, veehouderij ( * 13 januari 1879 te Nijega, HON)
1898 - 1899 Pietertje van der Linde, veehouderij ( * 17 april 1874 te Oudega)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 107; huisnummer Harich 91 / 99
1900 - 1910 Auke Hettes de Vries, veehouder ( * 9 mei 1839 te Snikzwaag); hoofd
1900 - 190? Tijs van der Meer, boerenknecht ( * 28 mei 1878 te Nijemirdum)
1900 - 190? Tietje Dijkstra, dienstbode ( * 31 december 1874 te Heidenschap)
1901 - 1904 Auke de Vries, ? ( * 18 april 1890 te Nes)
1901 - 1904 Tjalling de Vries, ? ( * 24 januari 1894 te Nes)
1901 - 190? Pieter A Roskam, ( * 22 mei 1869 te Wijckel)
1901 - 1903 Frederik Kroes, boerenknecht ( * 4 mei 1878 te Jubbega)
1901 - 1903 Jan Veenstra, boerenknecht ( * 11 mei 1878 te Boornbergum)
1901 - 1903 Annigje van den Akker, dienstbode ( * 27 juli 1882 te Nieuwehorne)
190? - 190? Atte Schotanus, boerenknecht ( * 28 maart 1880 te Sondel)
190? - 190? Pier Jongsma, boerenknecht ( * 19 augustus 1884 te Wijckel)
1904 - 1910 Wisse de Jong, veehouder ( * 28 mei 1862 te St. Nicolaasga); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; huisnummer Harich 99
1911 - 1919 Wisse de Jong, veehouder ( * 28 mei 1862 te St. Nicolaasga); hoofd
1917 - 1920 Jelle de Jong, veehouder ( * 28 mei 1892 te Teroele); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ?; huisnummer Harich 105
1921 - 1930 Jelle de Jong, veehouder ( * 28 mei 1892 te Teroele); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 90; huisnummer Harich 104
1931 - 1939 Jelle de Jong, veehouder ( * 28 mei 1892 te Teroele); hoofd
1931 - 1932 Lolkje Roelevink, dienstbode ( * 13 november 1905 te Oudemridum)
1932 - 1935 Jantje Roelevink, dienstbode ( * 18 februari 1914 te Oudemirdum)
1933 - 1939 Wisse de Jong, vader, zonder beroep ( * 28 mei 1862 te St. Nicolaasga)
1933 - 1939 Rinske van der Hoek, moeder, zonder beroep ( * 11 mei 1865 te Broek)
 
1939 - familie de Jong
   
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31-05-2019