Lorbuorren 4 te Harich
 
Lorbuorren 4 Harich
foto beschikbaar gesteld door Bram de Smit

De foto is gemaakt in 2010 door de Groninger kunstenaar Arjen Boerstra, m.b..v. een vlieger en waarbij de weers-en windomstandigheden nauw luisterde; BF 5/6 en ZW wind.

 
kadastrale perceelsnummers in 1832:
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 319 huis en erf / kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 320 weiland
kadastrale perceelsnummers in 1887:
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 792 huis en erf / kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 793 weiland
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
eigenaar in 1832 OAT: Constantia Johanna Rengers te Rijs, legger Balk 215
 
Lorbuorren
Een luchtfoto gemaakt in 1958 met op de voorgrond de drie boerderijen aan de huidige Lorbuorren, rechts de boerderij te bereiken via de huidige Wilhelminastraat. Op de achtergrond de lintbebouwing langs de Luts in Balk, de uitbreiding met de mr. C.J. Trompstraat achter de Dubbelstraat links boven en rechts de uitbreiding achter de Harichsterstikke (Wilhelminastraat) met onder andere de Julianastraat.
v.l.n.r. : Lorbuorren 4 / Lorbuorren 3 / Lorbuorren 1 en 2 / Wilhelminastraat 76
Lorbuorren is in 1953 de officiéle straatnaam geworden van deze buurt. De naam komt al in 1718 voor op oude kaarten en is vernoemd naar een zekere "Lor" die daar gewoond heeft. Deze van oorsprong Friese naam wordt nu niet meer gebruikt.
Lorbuorren
Schotanuskaart uit 1718, bron: Tresoar
Eekhoff atlas 1849-1859
 
Jan Stoffels Stoffelsma
 
Leonardus Sipkes Napjus
 
  boelgoed Napjus
Leonardus Napjus
bron: Leeuwarder Courant van 4 april 1865
 
boelgoed Napjus
bron: Leeuwarder Courant van 14 april 1865
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 11 april 1865 >>>
 
Willem Hiddes Koornstra
 
drie? generaties Smink
 
Smink Harich Smink Harich
bron: Leeuwarder Courant van 4 oktober 1973
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 9 september 1905
 
bewoners
huisnummering: 1811 - 1859 Harich 43; 1859 - 1890 Harich 60, 1890 - 1910 Harich 93; 1910 - 1920 Harich 97; 1920 - 1930 Harich 103; 1930 - 1953 Harich 102; 1953 - heden Lorbuorren 4
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / gebruiker
1715 - 1791 ?? / ??
1792 - 1793 de Grietman Ulbo Aylva Rengers (erven) / Jan Stoffels; blad 118, volgnummer 1
1794 de Grietman Ulbo Aylva Rengers (erven) / Lubbert Berents, Jan Stoffels; blad 118, volgnummer 1
1795 de Grietman Ulbo Aylva Rengers (erven) / Jan Stoffels; blad 118, volgnummer 1
1797 - 1803 Lamoraal A.E. Rengers en Jan Lodewijk Doys van Burmania / Jan Stoffels; blad 118, volgnummer 1
1804 L.A.E. Rengers / Jan Stoffels; blad 118, volgnummer 1
   
speciekohieren 1748 - 1806
1784 Lubbert Berents weduwe, man overleden, een knegt minder; blad 34, volgnummer 1
1794 Lubbert Berents weduwe overleden, de huishouding opgebroken Pieter Jans vertrokken naar Oosterhaule; blad 34, volgnummer 1
1794 Jan Stoffels (Stoffelsma) van Oudemirdum van pagina 17 volgnummer 7; blad 34, volgnummer 1
1795 - 1804 Jan Stoffels (Stoffelsma); blad 34, volgnummer 1
1805 2de post, Jan Stoffels (Stoffelsma); blad 34, volgnummer 1
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Harich 43
1812 Jan Stoffels, boer
 
1824 Jan Stoffelsma, zoon van Bocke Jans Stoffelsma en Trijntje Uilkes Wierstra geboren op nummer 43 te Harich.
1832 Neeltje Bokkes de Vries, echtgenote van Jan Stoffels Stoffelsma, overleden op nummer 43 te Harich
   
volkstelling 1840; huisnummer 43
1840 Leonardus Sipkes Napjes, 41 jaar, geboren te Wijckel, boer
1840 Akke Jacobs Korenstra, 49 jaar, geboren te Balk, boerin
1840 Lijsbert Egberts de Wilde, 17 jaar, geboren te Harich, zonder beroep
1840 Sjoerd Bottes Schotanus, 21 jaar, geboren te Oudega, boerenknecht
1840 Grietje Arjens Huistra, 22 jaar, geboren te Lemmer, dienstmeid
woningregister 1849 - 1859 blad 482; huisnummer 43 / 60
1849 - 1859 Leonardus Sipkes Napjes, zuivelboer ( * 1798 te Wijckel); hoofd
1849 - 1859 Lijsbert Egberts de Wilde, zonder beroep ( * 1822 te Harich)
184? - 1851 Enne Duiker, boerenknecht ( * 1819 te Oudega)
184? - 1850 Froukjen Ploegstra, boerenmeid ( * 1825 te Sondel)
1850 - 185? Aaltje Waaier, boerenmeid ( * 18 november 1821 te Oudega)
  Doeije Bijl, boerenknecht ( * 30 augustus 1817 te Idskenhuizen)
185? - 1858 Jantje van der Meer, boerenmeid ( * 1833 te Wijckel)
woningregister 1859 - 1869 blad ?; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 319; huisnummer 60
1859 - 1869 Leonardus Sipkes Napjes, zuivelboer ( * 30 november 1798 te Wijckel); hoofd
  Lijsbert Egberts de Wilde, zonder beroep ( * 1822 te Harich)
  Jantje van der Meer ( * 4 april 1833 te Wijckel)
  Herre B de Boer ( * 10 februari 1841 te Harich)
  Christiaan Willems Damstra ( * 1884 te Balk)
  Folkertje B Kamstra ( * 1812 te Mantgum)
  Louw Sinnema,
  Janke J Schootstra, ( * 20 april 1843 te Harich)
1866 - 1869 Willem Hiddes Koornstra, veehouder ( * 17 december 1808 te Balk); hoofd
1866 - 1867 Cornelis Jans Oord, boerenknecht ( * 26 april 1847 te Oosterzee)
woningregister 1869 - 1879 blad 192; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 319; huisnummer 953
1869 - 1872 Willem Hiddes Koornstra, veehouder ( * 17 december 1808 te Balk); hoofd
186? - 187? Marten Klazes Jongsma, boerenknecht ( * 16 april 1844 te Balk)
186? - 187? Johannes Jelles Koornstra, boerenknecht ( * 8 april 1853 te Balk)
1872 - 1879 Meije Freerks Smink, veehouder ( * 29 december 1839 te Wijckel); hoofd
1877 - 1878 Wiebe Alberts Kooistra, boerenknecht ( * 4 december 1849 te Ferwoude)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 605 en 606; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 792
1879 - 1890 Meije Freerks Smink, landbouwer ( * 29 december 1839 te Wijckel)
1879 - 1890 Elizabeth de Wilde, boerin ( * 10 juli 1810 te Wijckel)
  Ferdinand Keulen, dienstbode ( * 30 april 1858 Gaasterland)
  Antje Demmer, dienstbode ( * 2 januari 1862 Gaasterland)
  Rinder Keulen, dienstbode ( * 3 maart 1855 Gaasterland)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 110; huisummer Harich 93
1890 - 1892 Elizabeth de Wilde, boerin ( * 10 juli 1810 te Wijckel)
1890 - 1900 Meije Freerks Smink, schoonzoon, veehouder ( * 29 december 1839 te Wijckel)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 109; huisnummer Harich 93 / 97
1900 - 1910 Meije Freerks Smink, veehouder ( * 29 december 1839 te Wijckel); hoofd
1900 - 1902 Cornelia Hoekstra, ? ( * 15 maart 1875 te Harich)
1901 - 1902 Trijntje Visser, boerenmeid ( * 8 januari 1822 te Elahuizen)
  Jetke Stegenga, boerenmeid ( * 27 april 1878 te Wijckel)
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; huisnummer Harich 97
1911 - 1919 Meije Freerks Smink, veehouder ( * 29 december 1839 te Wijckel); hoofd
1919 - 1920 Willem Smink, veehouder ( * 24 december 1884 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ?; huisnummer Harich 103
1921 - 1930 Willem Smink, veehouder ( * 24 december 1884 te Harich); hoofd
  Geeltje Duijff, dienstbode ( * 7 oktober 1903 te Wijckel)
  Harmen Thibaudier, boerenknecht ( * 6 mei 1887 te Harich)
  Willem Dinklenburg ( * 5 april 1895 te Ruigahuizen)
  Gooikje Bult ( * 8 maart 1904 te Mirns en Bakhuizen)
  Lute Hoekstra, boerenknecht ( * 15 maart 1905 te Harich)
  Hiltje Doorenspleet, dienstbode ( * 23 mei 1909 te Ruigahuizen)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 90; huisnummer Harich 102
1931 - 1939 Willem Smink, veehouder ( * 24 december 1884 te Harich); hoofd
1931 - 1937 Lute Hoekstra, boerenknecht ( * 15 maart 1905 te Harich)
1931 - 1933 Hiltje Doorenspleet, dienstbode ( * 23 mei 1909 te Ruigahuizen)
1931 - 1931 Jantje Jongsma, dienstbode ( * 21 maart 1916 te Ruigahuizen)
 
1939 - 19?? familie Smink
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 5-07-2020