Stinsenwei 10 en 12 (1953)
 
Stinsenwei
foto 163-005 beschikbaar gesteld door de familie Hette de Graaf
 
Bij de Hervormde kerk te Harich aan de Stinsenwei stond deze dubbele woning. Het pad tussen het hek links op de foto geeft toegang tot de zijingang van het kerkhof bij de kerk. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw woonde de ongetrouwde Dirkje de Kroon (1890-1973)  in het linker deel. Zij was o.a. schoonmaakster in de Mulo die toen tijdelijk in de voormalige lagere school tegenover de woning, nu Ons Gebouw, gehuisvest was. Ook bracht zij de stoven naar de kerk en maakte ze de grafstenen schoon. Bij de ingebruikname van Talma Hiem in Balk behoorde Dirkje bij de eerste groep van nieuwe bewoners. Naast haar woonde Koendert Gouma met zijn vrouw Liskje Roelevink.
In 1989 is de woning afgebroken en vervangen door nieuwbouw in opdracht van de familie Volbeda. 
Durkje de Kroon
 
Durkje de Kroon >>>
foto 163-006 beschikbaar gesteld door de familie Hette de Graaf
 
handwerkles
de handwerkklas van mejuffrouw Dikkeboom in 1948
staand v.l.n.r.
Durkje de Kroon, mej Dikkeboom, Geesje de Jong, Marietje Straatsma, Rimmie Steegenga, Tite Tysma, Reino van Tromp Boomsma, Marieke Draaier, Diete Hottinga, Berta de Jong
hurkend v.l.n.r.
Taetske de Jong, Gerrie Olivier, Lollie Steenbeek
 
bron: Tresoar
 
aanvullingen, vragen, opmerkingen kunnen via email aan mij worden doorgegeven
 
reactie d.d. 13 mei 2011 van mevr. Schaap- de Jong uit Sondel op publicatie in Weromsjen yn Gaasterlân (11) :

Ze zat rond 1950 op de huishoudschool. Bij de locatie in Harich moesten de leerlingen voor de kookles altijd water halen bij pomp op het erf van Koen Gouma. Dit gebeurde in tweetallen. Bij grotere groepen liep het wel eens uit de hand. De huishoudschool had in die tijd 4 locaties in gebruik. De leerlingen waren meer bezig met heen en weer fietsen dan het volgen van lessen. In Balk in een lokaal bij de Openbare Lagere School in de Dubbelstraat kreeg men rekenen en taal, in het lokaal voor Christelijke Belangen aan de Meerweg in Balk stofversieren zoals dat toen genoemd werd, dus borduren enz.  In de landbouwschool aan de Wilhelminastraat kregen de meisjes les in de tuin- en landbouwkunde en in Harich kookles en naaien.

 
bewoners
     
   
woningregister 1849 - 1859 blad 468; huisnummer Harich 34 / 49
1849 - 1859 Romke Harmens de Jong, werkman ( * 1790 te Harich); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 19; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 549, huisnummer Harich 49
1859 - 1862 Romke Harmens de Jong ( * 1790 te Harich); hoofd
1859 - 1869 Wijke Jochems van Dijk ( * 18 februari 1809 te Marrum); hoofd vanaf 1862
woningregister 1869 - 1879 blad 188; kadastrale gemeente Balk sectie H 549, volgnummer 926
1869 - 1879 Wijke Jochems van Dijk ( * 18 februari 1809 te Marrum); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 612; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 847
1879 - 1885 Pietertje Poppes, ( * 31 januari 1809 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 89; huisnummer Harich 72
1890 - 1900 Anne Polderboer, arbeider ( * 11 december 1853 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 15; huisnummer Harich 72 / 73
1900 - 1910 Anne Polderboer, arbeider ( * 11 december 1853 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920; huisnummer Harich 73
1910 - 1920 Anne Polderboer
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ? huisnummer Harich 77
1921 - 1930 Anne Polderboer
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad ?, huisnummer Harich 74
1931 - 1934 Anne Polderboer
1934 - 1939 Durkje de Kroon
 
1939 - 19?? Durkje de Kroon
19?? - heden  
     
bewoners
 
     
     
volkstelling 1840, huisnummer Harich 34
1840 Gerrit Herres Huisman, werkman ( * Nijega)
woningregister 1849 - 1859 blad 469; huisnummer Harich 34 / 49
1849 - 185? Gerrit Herres Huisman, werkman ( * 1778? ); hoofd
185? - 1859 Bokke de Boer, slager ( * 1796 te Hemelum); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 20; kadastrale gemeente Balk H nummer 549, huisnummer Harich 49
1859 - 1862 Bokke de Boer, slager ( * 1796 te Hemelum); hoofd
1859 - 1869 Pietertje Wildschut
woningregister 1869 - 1879 blad 188; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 549, volgnummer 927
1869 - 1879 Herre Bokkes de Boer, slager ( * 10 februari 1841 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 611; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 846
1879 - 1890 Herre Bokkes de Boer, slachter ( * 10 februari 1841 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 90; huisnummer Harich 73
1890 - 1900 Herre Bokkes de Boer, veekoopman ( * 10 februari 1841 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 90; huisnummer Harich 73 / 74
1900 - 1910 Herre Bokkes de Boer, koopman ( * 10 februari 1841 te Harich); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920; huisnummer Harich 74
1910 - 1920 Herre Bokkes de Boer,
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ? huisnummer Harich 78
1921 - 1930 Herre Bokkes de Boer,
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad ?, huisnummer Harich 75
1931 - 1931 Herre Bokkes de Boer,
1931 - 1934 Jan de Graaf
1934 - 1935 Lolle Doorenspleet
1935 - 1939 Koendert Gouma
 
1938 - 19?? Koendert Gouma
19?? - heden  
     
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 19-11-2019