Stinsenwei 22
 
Harich rond de kerk
prentbriefkaart uit het archief van de gemeente Gaasterlân-Sleat
Deze foto is gemaakt rond 1900 bij de Hervormde Kerk in Harich. Uiterst rechts de bomen rondom het kerkhof van de kerk. Links daarvan met de dakkapel de herberg. Kastelein Jan Hendrik Schutter heeft zojuist de zaak overgenomen van kastelein Anne Wierstra. Later beter bekend als café Volbeda. In het midden het kleine "boerenspulsje" van de familie de Vries, het huidige Stinsenwei 22. Uiterst links het voorhuis van de boerderij van veehouder Stoffel Bouwstra?, de huidige "verfboerderij".
 
boerenboelgoed
bron: Leeuwarder Courant van 26 september 1962
 
Stinsenwei 22
foto uit het archief van de gemeente Gaasterlân-Sleat
Het huis met geheel links de bijbehorende schuur van de familie de Vries vlak voor de sloop eind jaren 70 van de vorige eeuw. Durk de Glee bouwde op deze plek in 1980 een nieuwe woning. Die later afgebouwd zou worden door de familie Paques.
 
bewoners
huisnummering: 1890 - 1910 Harich 62; 1910 - 1920 Harich 65; 1920 - 1930 Harich 68; 1930 - 1953 Harich 65; 1953 - heden Stinsenwei 22

bevolkingsregister Harich 1880 – 1890 blad 608; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 820

1880 - 1890 Haring Siebrens de Boer, koopman (* 22 mei 1859 te Sondel)

bevolkingsregister Harich 1890 – 1900 blad 79; huisnummer 62

1890 - 189? Duije Bijl, werkman (* 31 augustus 1817 te Idskenhuizen)
bevolkingsregister Harich 1890 – 1900 blad 80; huisnummer 62a
1890 - 1890 Wijbren Siebrens de Boer, werkman (* 20 juni 1863 te Nijemirdum)
1890 - 1897 Bote Waltes de Vries (* 16 september 1822 te Wijckel)
1890 - 1900 Haring Botes de Vries (* 31 mei 1857 te Harich)

bevolkingsregister Harich 1900 – 1910 blad 80; huisnummer 62 / 65

1900 - 1910 Haring Botes de Vries (* 31 mei 1857 te Harich), koemelker

register van huisnummering Harich 1910 – 1920 blad 6; huisnummer 65

1910 - 1920 Haring Botes de Vries,  
1920 - 1920 Rinske van Dijk, (weduwe Haring Botes de Vries)

register van huisnummering Harich 1920 – 1930 blad 6; huisnummer 68

1920 - 1930 Rinske van Dijk, (weduwe Haring Botes de Vries)

register van huisnummering Harich 1930 – 1939 blad 6; huisnummer 65

1930 - 1939 Rinske van Dijk, (weduwe Haring Botes de Vries)
 
1939 - 1962 Grietje de Vries, (* 23 december 1897 te Harich) verhuisd naar Stinsenwei 22a
1962 - 1965 niet bewoond
1965 - 1980 familie Johannes Wierstra (verhuisd naar nieuwe boerderij aan de Trophornsterwei 2a)
  pand gesloopt en nieuwbouw door Durk de Glee
  familie Paques
200? - heden familie Klaas van Dijk
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 12-12-2020