Trophornsterweg 3
 
Trophornsterweg 3
google streetview 2016
 
Trophornsterwei 3
foto 253-002 beschikbaar gesteld door mevr T. Zantema-van Strien
De boerderij aan de Trophornsterwei 3 rond 1940 sinds 1994 bewoond door de familie Flapper.
 
eigenaren
1832: Onco van Swinderen en mede eigenaren, directeur te Groningen, legger Balk 252
 
 
kadastrale gegevens
 
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 14 hooiland in 1832
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 11 - 25 vernummerd in 1854 naar H 681 en 682
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 682 komt uit H 11, 12, 13 ,14
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 682 ongewijzigd tot 1929
 
   
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
H 682 Hypotheken Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 15/21
H 682 Hypotheken Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 115/500
bron: www.tresoar.nl
 
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Trophornsterwei 3 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummers: 1931 - 1953 Harich 84a; 1953 - 187? Trophornsterweg 1; 187? - heden Trophornsterweg 3

bevolkingsregister 1931 – 1939 blad 155; huisnummer Harich 155

1931 - 1939 Wigle van der Zijpp, veehouder ( * 24 februari 1892 te Koudum); hoofd, van Elahuizen 21
 
  familie van der Zijpp
  familie Geertsma
  familie Flapper
   
 
 
Trophorne
foto 253-002 beschikbaar gesteld door mevr T. Zantema-van Strien

Deze week een foto genomen rond 1920 van een van de boerderijen van baron van der Feltz. Deze stond op Trophorne onder de rook van Elahuizen, toen nog in de gemeente Hemelumer Oldeferd. Op zaterdagavond  2 november 1930 is de boerderij, gepacht door Wigle van der Zijpp, tot de grond toe afgebrand. Een stier sloeg met zijn staart een lantaarn om. Het hooi vatte vlam. Binnen korte tijd ontstond een hevige brand waardoor bijna niets gered kon worden. 200 voer puik hooi, de complete inboedel van het woonhuis en de schuur gingen verloren. Het vee liep nog buiten en het vee dat binnen stond kon gelukkig gered worden.  Woudsend Verzekeringen dekte de schade. In 1931 werd de boerderij herbouwd op Gaasterlands grondgebied en kreeg het huisnummer Harich 84a.  Nu is dit Trophorne 3 bewoond door de familie Flapper.

bron: Weromsjen yn Gaasterlân 129
 
Veehouder Wigle van der Zijpp pachtte bovenstaande boerderij op Trophorne onder Elahuizen van baron van der Feltz. De foto zal genomen zijn rond 1920. De exacte locatie van de boerderij is (nog) niet bekend. Hij lag waarschijnlijk op het grondgebied van de toenmalige gemeente Hemelumer Oldeferd en Noordwolde. Op zaterdagavond 2 november 1930 brandde de boerderij tot de grond toe af.
Het Volk
bron: Het Volk van 5 november 1930
bron: Leeuwarder Courant van 3 november 1930 bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 4 november 1930
bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's van 4 november 1930
Er kwam een nieuwe boerderij. Deze werd gebouwd op Gaasterlands grondgebied naar een ontwerp van gemeentearchitect Douwe van der Meer uit Balk. Timmerman Jarig Feenstra uit Mirns mag de boerderij bouwen.
aanbesteding
bron: Leeuwarder Courant van 22 januari 1931
aanbesteding
bron: Het Nieuwsblad van het Noorden van 23 januari 1931
Tijdens de bouw van de boerderij kwam de uit Balk afkomstige arbeider Siebe Haringsma om het leven. Een zware betonplaat begon te schuiven en hierdoor raakte Siebe Haringsma bekneld. Hij overleed ter plaatse.
Siebe Haringsma
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 11 november 1931
Volgens het huisnummerregister van de gemeente Gaasterland kreeg de nieuwe boerderij het nummer Harich 84a. De familie van der Zijpp betrok op 17 juni 1931 de nieuwe boerderij. Nummer 84 was een electrisch bemalingsgebouw en op nummer 85 woonde toen Franke Volberda, daarna Arend Bergstra.
 
Trophorne
foto 253-004 beschikbaar gesteld door mevr. Zantema-van Strien
Deze foto is genomen voor de in 1930 afgebrande boerderij. Staand met pijp is Luitzen de Vries (1877-1950) met daarnaast Jentje de Jong. Zittend links Annigje de Vries en rechts Aaltje Wiebes de Vries (1904 - 1953).
 
Trophornsterwei 3
foto 253-002 beschikbaar gesteld door mevr T. Zantema-van Strien
De boerderij aan de Trophornsterwei 3 rond 1940 sinds 1994 bewoond door de familie Flapper.
 
reacties op Weromsjen yn Gaasterlân 129:
Volgens dhr. J. de Koe uit Koudum hebben zijn overgrootouders Walter Melles de Koe (1845-1878) en Ieke Stoffels Boersma gewoond op de afgebrande boerderij. Zij pachten ook van van der Feltz. Volgens overlevering stond de boerderij een eind het land in nabij de Langehoek in Elahuizen. Dit komt overeen met het verhaal mevr. T. Zantema-van Strien die de oude boerderij dichter bij Het Swin plaatst dan de nieuwe.
In het weiland worden tijdens ploegwerkzaamheden regelmatig puinresten gevonden van de afgebrande boerderij aldus de familie Flapper, de huidige bewoners van Trophornsterwei 3.
De locatie van de de oude boerderij zou het kadastrale perceel Koudum C 92 kunnen zijn. Tussen 1832 en 1887 opgesplitst in Koudum C 550 (weiland), C 551 (erf) en C 552 (boerderij).
kaart oude en nieuwe boerderij volgens hisgis 1832 en google maps 2009 onder deze link bron (hisgis)
kaart oude boerderij volgens hisgis 1832 en google maps 2009 onder deze link (bron hisgis)
kaart oude boerderij volgens netteplan 1887 onder deze link (bron tresoar)
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 21-06-2019