Trophornsterweg 4
 
Trophornsterweg 4
google streetview 2016
 
Trophornsterweg 4
foto 246-003 beschikbaar gesteld door Hinke Terpstra
Het boerderij is jarenlang bewoond geweest door de familie Lolke Klijnstra en daarna door zijn zoon Pieter Klijnstra.
Het is gebouwd aan het einde van de 19e eeuw. Tot 1929 stond er nog een koemelkers woning voor de boerderij. Deze woning is als gevolg van blikseminslag in de nacht van 3 op 4 september 1929 tot de grond toe afgebrand en niet weer herbouwd.
 
eigenaren
1832: Jelle Minnes van der Hoek, te Harich, legger Balk 109
 
kadastrale gegevens
 
kadastrale gemeente Balk sectie H 1 weiland in 1832
 
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 1 vernummerd in 1875 naar H 730, 731 en 742
kadastrale gemeente Balk sectie H 731 vernummerd in 1890 naar H 1038 en H 1039
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 1038 ongewijzigd tot 1929 = koemelkerswoning?
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 1039 vernummerd in 1902 naar H 1105,1106,1107
kadastrale gemeente Balk sectie H 1105 vernummerd in 1910 naar H 1183 = boerderij
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 1106 vernummerd in 1910 naar H 1183 en 1184
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 1107, 1183, 1184 ongewijzigd tot 1929
 
Trophornsterweg 4 TRophornsterweg 4
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
 
H 1 Hypotheken Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 56/64 , 28/96
H 731 Hypotheken Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 56/64 , 28/96 , 75/14 , 69/179 , 79/42 , 95/146
H 731 Hypotheken Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: --/--
H 1038 Hypotheken Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 126/127
H 1105 Hypotheken Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: --/--
H 1106 Hypotheken Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: --/--
H 1107 Hypotheken Register 69 toegang 35-03 inventaris1157: 126/127
H 1183 en 1184 Hypotheken Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 126/127
bron: www.tresoar.nl
 
Trophornsterweg 4
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Trophornsterweg 4 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners boerderij
huisnummering: 1890 - 1910 Harich 86a; 1910 - 1920 Harich 85; 1921 - 1930 Harich 88; 1931 - 1953 Harich 86; 1953 - 1979? Trophornsterweg 3, 1979? - heden Trophornsterweg 4
   
   

bevolkingsregister Harich 1900 – 1910 blad 130; huisnummer Harich 86a / 85

1900 - 1910 Lolke Klijnstra, arbeider ( * 4 mei 1875 te Elahuizen); hoofd, van Kolderwolde

bevolkingsregister 1911 – 1920 K-M blad 30; huisnummer Harich 85

1911 - 1920 Lolke Klijnstra, veehouder ( * 4 mei 1875 te Elahuizen); hoofd

bevolkingsregister 1921 – 1930 blad 81; huisnummer Harich 88

1921 - 1930 Lolke Klijnstra, veehouder ( * 4 mei 1875 te Elahuizen); hoofd

bevolkingsregister 1931 – 1939 blad 79; huisnummer Harich 86

1931 - 1939 Lolke Klijnstra, veehouder ( * 4 mei 1875 te Elahuizen); hoofd
 
   
bewoners koemelkershuis
huisnummering: 1890 - 1910 Harich 86; 1910 - 1920 Harich 84; 1921 - 1929 Harich 87; 1929 gesloopt
 

bevolkingsregister Harich 1880 – 1890 blad 575; kadastrale gemeente Balk sectie ??

1889 - 1890 Pieter Jans Klijnstra, koemelker ( * 3 augustus 1843 te Oudega HON); hoofd
bevolkingsregister Harich 1890 – 1900 blad 103; huisnummer Harich 86
1890 - 1900 Pieter Jans Klijnstra, koemelker ( * 3 augustus 1843 te Oudega HON); hoofd

bevolkingsregister Harich 1900 – 1910 blad 102; huisnummer Harich 86 / 84

1900 - 1910 Pieter Jans Klijnstra, koemelker ( * 3 augustus 1843 te Oudega HON); hoofd

bevolkingsregister 1911 – 1920 K - M blad 31; huisnummer Harich 84

1911 - 1918 Pieter Jans Klijnstra, koemelker ( * 3 augustus 1843 te Oudega HON); hoofd
1911 - 1920 Grietje Samplonius, weduwe Pieter Jans Klijnstra ( * 9 april 1842 te Balk); hoofd vanaf 1918

bevolkingsregister 1921 – 1930 blad 80; huisnummer Harich 87

1921 - 1928 Grietje Samplonius, weduwe Pieter Jans Klijnstra, zonder bebroep ( * 9 april 1842 te Balk)
1928 - 1929 Pier de Vries, arbeider ( * 4 december 1872 te Nijega HON); hoofd
1929 woning afgebrand en niet weer herbouwd
   
 
 
brand brand
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 5 september 1929
 
 
 
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 5 september 1929
 
Hieronder volgt een reconstructie van het gebied rondom deze boerderij op de grens met de gemeente Wymbritseradeel en Hemelumer Olderferd en Noordwolde.
Op het kadastrale minuutplan uit 1832 staat er nog geen bebouwing op dit perceel (H 1) in de toenmalige Trophornsterpolder. Alleen op het perceel (H 9) van het huidige (2014) Trophornsterwei 5 stond een woning. Vanuit Harich hield daar de Trophornsterweg op. Logisch, want in die tijd reisde men veelal over water. Vanuit Balk waren Ypecolsga en Trophorne via de Oude Fokkesloot te bereiken. En ook Woudsend was te bereiken via de Oude Fokkesloot en de Wegsloot.
Op een kaart uit 1864 zien we niet veel wijzigingen ten opzichte van 1832. Op dit kruispunt van waterwegen staat een overzet (pont) getekent op de kaart. Pas op de het kadastrale netteplan uit 1887 is de Trophornsterweg doorgestrokken tot over de Oude Fokkesloot. De overzet is vervangen door een brug.
De brug zien we waarschijnlijk terug op een potloodtekening gemaakt in 1915 door soldaat Ids Hendrikus van der Wey. Van der Wey was tijdens de eerste wereldoorlog gelegerd in Woudsend waar het Nederlandse leger een wachtpost had ingericht voor bewaking van het Interneringsdepot Gaasterlân 1914-1918.
 
Trophornsterweg 4
foto 246-003 beschikbaar gesteld door Hinke Terpstra
Op de topografische kaart uit 1932 zien we een kruispunten van wegen. De Fokkesloot en de opvaart zijn nu minder prominent aanwezig. Op perceel H 1 / 731 staat alleen de boerderij nog. Het koemelkershuis is al van de kaart verdwenen.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 20-06-2019