Tsjamkedykje 1
kadastrale gemeente Balk, sectie H 303, huis en erf in 1832
eigenaren
   
eigenaar in 1832: Haitje Hantjes Visser, visser te Harich
verkoop in ? aan:  
   
   
   
   
   
   
 
Tsjamkedykje 1
 
kadastrale gemeente Balk, sectie H 303, huis en erf in 1832, eigenaar in 1832: Haitje Hantjes Visser
kadastrale gemeente Balk, sectie H 303, weiland in 1832, eigenaar in 1832: Haitje Hantjes Visser
kadastrale gemeente Balk, sectie H 270, weiland in 1832, eigenaar in 1832: Haitje Hantjes Visser
minuutplan 1832 / netteplan 1887
kadastrale gemeente Balk, sectie H 881, huis en erf in 1887, eigenaar in 1887: ?
kadastrale gemeente Balk, sectie H 882, weiland in 1887, eigenaar in 1887: ?
 
TMK 1864
bron: www.hisgis.nl
Het minuutplan van 1832 gecombineerd met de TMK (Topografische Militaire Kaart) uit 1864. De gele percelen waren het eigendom van Haitje Hantjes Visser in 1832. Eveneens een perceel bij Tacozijl.
Deze percelen worden in 1863 verkocht door de kinderen / erfgenamen van Haitje Hantjes Visser. Oudste zoon Hantje (1809) woonde al sinds 1840 met zijn vrouw en kinderen op de boerderij van zijn ouders.
 
verkoop Tsjamkedykje 1
bron: Leeuwarder Courant van 15 december 1863
In de periode hierna werd de boerderij door niet agrarische gezinnen bewoond.
 
 
 
 
 
 
 
bewoners
huisnummering: 1811 - 1859 Harich 46; 1859 - 1890 Harich 64; 1890 - 1910 Harich 98; 1910 - 1920 Harich 90; 1920 - 1930 Harich 93; 1930 - 1953 Harich 90; 1953 - heden Tsjamkedykje 1
   
reëelkohieren 1715 - 1805 Harich
   
   
   
speciekohieren 1748 - 1806 Harich
1784 - Wybe Tjeerds; blad 41, volgnummer 43
   
1798 Jacob Jans, naar Oudemirdum blad 17 volgnummer 8; blad 41, volgnummer 43
1798 Cornelis Jans van Oudemirdum blad 19 volgnummer 16; blad 41, volgnummer 43
1799 - 1800 Cornelis Jans; ; blad 41, volgnummer 43
1801 Cornelis Jans, vertrokken naar Hemelum, Symen Louws, van Nijega; blad 41, volgnummer 43
1802 Cornelis Jans, vertrokken naar Hemelum, Symen Louws; blad 41, volgnummer 43
1803 - 1805 Symen Louws; blad 41, volgnummer 43
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Harich 46
1812 Haaitje Haantjes, visser
 
1812 Obbe, zoon van Haitje Haantjes Visser en Japikje Hinnes Visser geboren op dit adres
1815 Tettie, dochter van Haitje Haantjes Visser en Japikje Hinnes Visser geboren op dit adres
1817 Klaas, zoon van Haitje Haantjes Visser en Japikje Hinnes Visser geboren op dit adres
1821 Auke, zoon van Haitje Haantjes Visser en Japikje Hinnes Visser geboren op dit adres
1823 Jan, zoon van Haitje Haantjes Visser en Japikje Hinnes Visser geboren op dit adres
volkstelling 1829; blad 596, huisnummer Harich 46
1829 Haitje Hantjes Visser, visser
volkstelling 1840; huisnummer Harich 46
1840 Hantje Haitjes Visser, visser ( * 1809 te Sondel)
woningregister 1849 - 1859 blad 485; huisnummer Harich 46 / 64
1849 - 1859 Hantje Haitjes Visser, visser ( * 1809 te Sondel)
woningregister 1859 - 1869 blad 27; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 303; huisnummer Harich 64
1859 - 1869 Hantje Haitjes Visser, visser ( * 1809 te Sondel); hoofd
1859 - 1869 Pieter de Winter, ( * 6 april 1846 te Balk)
1859 - 1869 Nanne Douwes Rijpsma, ( * 21 juli 1842 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 191; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 303; volgnummer 943 - 947
1869 - 1874 Gerrit Tjerks de Koe, timmerknecht ( * 6 maart 1825 te Lemmer); naar Delfzijl
1869 - 1876 Nanne Douwes Rijpsma, slager ( * 21 juli 1842 Balk); naar Sloten
1869 - 187? Johannes Tjeerds Wagenaar, slager ( * 25 maart 1817 te Makkum)
1869 - 1879 Dominicus van der Werf, scheepstimmerknecht ( * 13 januari 1832 te Sneek)
187? - 187? Pieter Sybrens de Jong, schippersknecht ( * 8 oktober 1834 te Balk)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 620; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 881
1879 - 1880 Jelle Piers Piersma, landbouwer ( * 11 juni 1853 te Wym.); hoofd, naar Hommerts
1879 - 188? Wiepkjen de Jager, dienstbode ( * 15 november 1859 te Wym.)
1880 - 1890 Hielke Klazes Hielkema, landbouwer ( * 11 februari 1844 te Tjerkgaast)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 116; huisummer Harich 98
1890 - 1900 Hielke Klazes Hielkema, veehouder ( * 11 februari 1844 te Tjerkgaast)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 115; huisnummer Harich 98 / 90
1900 - 1910 Hielke Klazes Hijlkema, veehouder ( * 11 februari 1844 te Tjerkgaast); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; huisnummer Harich 90
1911 - 1920 Willem Hielkema,
1916 - 1916 Bauke Haringsma,
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 84; huisnummer Harich 93
1921 - 1930 Willem Hielkema, veehouder ( * 20 juni 1886 te Harich); hoofd
1921 - 1923 Jeltje Ottema, dienstbode ( * 2 februari 1905 te Wijckel)
1922 - 1923 Luitjen de Vlugt, boerenknecht ( * 5 februari 1903 te Wijckel)
1923 - 1924 Aplonia Postma, dienstbode ( * 9 november 1901 te Oudemirdum)
1923 - 1924 Johannes de Vlugt, boerenknecht ( * 25 december 1905 te Wijckel)
1924 - 1926 Yke Ferdinands, boerenknecht ( * 18 juli 1903 te Wijckel)
1924 - 1925 Jeltje Ottema, dienstbode ( * 2 februari 1905 te Wijckel)
1928 - 1930 Hielke Klazes Hielkema, vader van Willem Hielkema ( * 11 februari 1844 te Tjerkgaast)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad ?; huisnummer Harich 90
1931 - 1939 Willem Hielkema, veehouder ( * 20 juni 1886 te Harich); hoofd
1937 - 1938 Inne de Vries, boerenknecht ( * 5 juli 1917 te Ruigahuizen)
 
1939 - familie Hielkema
   
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 3-07-2020