Westerein 14 en 14a
 
bron: google streetview augustus 2016
 
kadastrale gemeente Balk, sectie G 198, huis en erf in 1832, eigenaar in 1832: Onco van Swinderen te Groningen
tussen 1832 en 1887 vernummerd naar: kadastrale gemeente Balk sectie G 403
in 1887: kadastrale gemeente Balk sectie G 403
minuutplan 1832 / netteplan 1887
 
bron: www.hisgis.nl
Het minuutplan van 1832 gecombineerd met de TMK (Topografische Militaire Kaart) uit 1864. Op het rood omrande perceel staat de boerderij van Westerein 14


bron: www.hisgis.nl
Het minuutplan van 1832 gecombineerd met de TOPO (Topografische Kaart) uit 1932. Op het rood omrande perceel staat de boerderij van Westerein 14
 
Bauke Douwes Albada
 

Minuut-akten 1812-1817

Notaris: Marinus Westendorp
Kantoor: Balk I
Repertoire: 007003

  • Bron: Notarieel archief
  • Soort registratie: Notarieel archief akte
  • (Akte)datum: 19-12-1817
  • Soort akte: koopakte

Bronvermelding

Minuut-akten 1812-1817archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoarinventarisnummer 007001aktenummer 00174
Gemeente: Gaasterland
Periode: 1812-1817
 
 
 
Tjietje Baukes Albada
 
Jelle Tjietjes Albada
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 9 april 1920
Jelle Tjietjes Albada gaat rentenieren aan de Wijckelerzijde in Balk.
 
Abe Boersma
 
foto 325-001 beschikbaar gesteld door Froukje de Jong

Juli = hooimaand. Het binnenhalen van het hooi is op de gevoelige plaat vastgelegd bij boer Abe Boersma op Westerein te Harich. Alleen van de mannen in de witte kleding zijn de namen bekend. Links Pieter Pieters Spoelstra (1901-1987) en rechts Pieter Willems de Jong (1905-1991), de vader van de inzender van de foto. Abe Stoffels Boersma (1859-1932) zelf staat net niet op de foto. Hij hield de paarden bij de teugels. Waarschijnlijk staat zijn vrouw Tjeerdtje Jans Nauta (1860-1939) tussen de mannen in de witte kleding.
De ouders van Abe, Stoffel Tittes Boersma en Uilkje Wiebes Stegenga, woonden op kadastraal perceel G 354 te Harich. Volgens mij is dat nu Westerein 20. Abe nam het bedrijf van zijn vader over. Het gezin Abe Boersma vertrok in 1915 naar Oosterzee. De opvolgers op hun boerderij in Harich waren Domincus Ettema en in 1920 Feite de Vries.
Vijf jaar later kwam de familie Boersma terug naar Harich op nummer 10. Dat was het huidige Westerein 14 denk ik. In 1928 gaat hij met pensioen en verhuisden ze naar de Scheen 94 in Joure. Willem Atsma en vanaf 1933 Jacob Roelevink waren de opvolgers op de boerderij in Harich. Deze foto is waarschijnlijk genomen op Westerein 14.

Weromsjen yn Gaasterlân 328
 
foto 325-001 beschikbaar gesteld door Froukje de Jong
Foto gemaakt door Mandemaker uit Balk. De heren in de witte kleding zijn rechts Pieter de Jong en links Pieter Spoelstra. Op de tuinbank zitten waarschijnlijk Abe Boersma en zijn vrouw Tjeerdtje Nauta.
 
bron: Leeuwarder Courant van 16 april 1928
 
foto 325-019 beschikbaar gesteld door Froukje de Jong
De woning aan de Scheen 94 te Joure.
 
Willem Atsma
 
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 20 januari 1932 bron: Nieuwsblad van Friesland van 10 mei 1933
 
Jacob Roelevink
 
bron: Friese Koerier van 1 mei 1954
 
Jurjen Draaijer
 
bron: Leeuwarder Courant van 4 september 1975
Harich. Schamele resten van de vorige week afgebrande boerderij van de familie Draaijer. Alles van de inboedel ging verloren. De nieuwe melkstal achter de boerderij kon slechts worden behouden.
krantenknipsel beschikbaar gesteld door de familie Roelevink
 
bewoners Westerein 14
huisnummering: 1840 - 1859 Harich 2; 1859 - 1890 Harich 6; 1890 - 1910 Harich 7; 1910 - 1920 Harich 10; 1920 - 1930 Harich 12; 1930 - 1953 Harich 6; 1953 - heden Westerein 14
   
   
   
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Harich 2
1812 Hendrik Hendriks (Roskam)
 
1814 Hendrik Hendriks Roskam overleden op dit adres
  gehuwd met Roelofke Borias Foget
1823 Feikjen, dochter van Bauke Douwes Albada en Durkje Hendriks Meinardi geboren op dit adres
volkstelling 1829: blad 549, huisnummer Harich 2
1829 Bauke Douwes Albada, boer
 
1831 Bauke Douwes Albada overleden op dit adres
volkstelling 1840, huisnummer Harich 2
1840 Durkje Hendriks Meinardus, weduwe van Bauke Douwes Albada, boerin ( * 1778 te Oudega)
   
woningregister 1849 - 1859 blad 422; huisnummer Harich 2 / 6
1849 - 1853 Durkje Hendriks Meinardus, weduwe van Bauke Douwes Albada, boerin ( * 1778 te Oudega)
1849 - 1859 Tjietje Baukes Albada, veehouder ( * 9 januari 1816 te Oudega, HON); hoofd

woningregister 1859 - 1869 blad 3; kadastrale gemeente Balk sectie G nummer 198, huisnummer Harich 6

1859 - 1869 Tjietje Baukes Albada, veehouder ( * 9 januari 1816 te Oudega, HON); hoofd
   
   
woningregister 1869 - 1879 blad 179; kadastrale gemeente Balk sectie G nummer 403, volgnummer 870
1869 - 1874 Tjietje Baukes Albada, veehouder ( * 9 januari 1816 te Oudega, HON); hoofd
1869 - 1879 Geeltje van der Gaast, weduwe van Tjietje B. Albada, boerin ( * 30 november 1841 te Tjerkgaast); hoofd
   
bevolkingsregister Harich 1880 - 1890 blad 559; kadastrale gemeente Balk sectie G nummer 403
1879 - 1890 Jelle Tjietjes Albada, landbouwer ( * 15 mei 1858 te Harich); hoofd
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 7; huisummer Harich 7
1890 - 1900 Jelle Tjietjes Albada, veehouder ( * 15 mei 1858 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 7; huisnummer Harich 7 / 10
1900 - 1910 Jelle Tjietjes Albada, veehouder ( * 15 mei 1858 te Harich); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; huisnummer Harich 10
1911 - 1920 Jelle Tjietjes Albada, naar Balk 320
1919 - 1919 Abe Keuning, van Harich 75, naar Balk 340
1920 - 1920 Abe Boersma, van Oosterzee
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ?; huisnummer Harich 12
1921 - 1928 Abe Boersma, naar Joure
1928 - 1930 Willem Atsma, van Oudega (HON)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad ? ; huisnummer Harich 6
1931 - 1933 Willem Atsma, naar Gaastmeer
1933 - 1939 Jacob Roelevink, van Scherpenzeel
 
1939 - 1964 familie Roelevink
1964 - 1984 Jurjen Draaijer en Anke Draaijer - Stoffelsma
1984 - 2017 Jelle Draaijer en Femmie Draaijer - Keuning
2017 - heden Meine Draaijer en Thomaske Reitsma
   
bewoners Westerein 14a
huisnummering: 1979 - heden Westerein 14a
1979 - 1988 Johannes en Jantje Draaijer
1988 - heden Wieberen Akkerman en Rieks Heidemans
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 1-07-2020