Westerein 20
 
bron: google streetview augustus 2016
 
kadastrale gemeente Balk, sectie G 185, weiland in 1832, eigenaar in 1832: Constantia Johanna Rengers
tussen 1832 en 1887 vernummerd naar: kadastrale gemeente Balk sectie G 354
in 1887: kadastrale gemeente Balk sectie 354
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
bron: www.hisgis.nl
Het minuutplan van 1832 gecombineerd met de TMK (Topografische Militaire Kaart) uit 1864. Op het rood omrande perceel werd na 1832 en voor 1864 de boerderij gebouwd.
 

bron: www.hisgis.nl
Het minuutplan van 1832 gecombineerd met de TOPO (Topografische Kaart) uit 1932. Op het rood omrande perceel werd na 1832 en voor 1864 de boerderij gebouwd.
 
topografische kaart uit 1932 beschikbaar gesteld door Anne Drenth
 
Wiebe Cornelis Stegenga
 
bron: Leeuwarder Courant van 30 april 1861
 
Stoffel Tittes Boersma
 
bron: Leeuwarder Courant van 14 mei 1869
 
bron: Leeuwarder Courant van 5 mei 1884
 
Abe Stoffels Boersma
 
bron: Leeuwarder Courant van 1 juni 1915
 
Dominicus Ettema
 
Feite de Vries
 
 
Durk de Vries
 
bron: Leeuwarder Courant van 17 januari 1989
 
foto: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
foto: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Beide foto's zijn gemaakt in 1991.
 
bewoners
huisnummering: 1840 - 1859 Harich 1; 1859 - 1910 Harich 3; 1910 - 1920 Harich 5; 1920 - 1930 Harich 7; 1930 - 1953 Harich 2; 1953 - heden Westerein 20
   
taxatiestaat gebouwen 1812 Harich, volgenummer 52; huisnummer Harich 1
1812 Durk Ymmes (Haarsma) ????
   
volkstelling 1840, huisnummer Harich 1
1840 Wiebe Cornelis Stegenga,
   
woningregister 1849 - 1859 blad 422; huisnummer Harich 1 / 3
1849 - 1959 Wiebe Cornelis Stegenga, bouw- en zuivelboer ( * 1802 te Harich); hoofd,
   

woningregister 1859 - 1869 blad 2; kadastrale gemeente Balk sectie G nummer 241?, huisnummer Harich 3

1859 - 1860 Wiebe Cornelis Stegenga, ( * 1802 te Harich); hoofd, overleden op nr. 3 te Harich
1859 - 1862 Mieke Meinesz van der Sluis, weduwe van Wiebe Cornelis Stegenga ( * 1785 te Mirns?)
186? - 1869 Stoffel Tittes Boersma, ( * 12 april 1822 te Oudemirdum); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 178; kadastrale gemeente Balk sectie G nummer 354, volgnummer 866
1869 - 1879 Stoffel Tittes Boersma, veehouder ( * 12 april 1822 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister Harich 1880 - 1890 blad 556; kadastrale gemeente Balk sectie G nummer 354
1879 - 1889 Stoffel Tittes Boersma, veehouder ( * 12 april 1822 te Oudemirdum); hoofd
1889 - 1890 Uilkje Wiebes Stegenga, weduwe Stoffel Tittes Boersma, ( * 7 augustus 1820 te Harich)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 3; huisummer Harich 3
1890 - 1895 Uilkje Wiebes Stegenga, weduwe Stoffel Tittes Boersma, ( * 7 augustus 1820 te Harich)
1895 - 1900 Abe Stoffels Boersma
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 3; huisnummer Harich 3 / 5
1900 - 1910 Abe Stoffels Boersma
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; huisnummer Harich 5
1911 - 1915 Abe Stoffels Boersma, naar
1915 - 1920 Dominicus Ettema, naar Franeker
1920 - 1920 Feite de Vries, van Koudum
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 44; huisnummer Harich 5
19?? - 1919 Pieter Willems Weerman, arbeider ( * 17 december 1893 te Balk); inwonend?
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ?; huisnummer Harich 7
1921 - 1921 Feite de Vries, naar Uitwellingerga
1921 - 1930 Durk de Vries, van Uitwellingerga
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 80; huisnummer Harich 2
1931 - 1939 Durk de Vries
 
1939 - 1943  
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31-05-2019