30 en 31 augustus en 1 september 1898 kroningsfeesten Wilhelmina
 
kroningsfeesten prinses Wilhelmina
bron: Leeuwarder Courant van 21 januari 1898
 
feest in Balk
bron: Balkster Courant van 20 augustus 1898
Symen Kingma, slijterij / Minne Overdiep, boekhandel / Jan de Wilde, postkantoorhouder,
 
programmaboekje kroningsfeesten
boekje beschikbaar gesteld door Durk Wortman
 
Durk ten Brink Jurjen Teernstra
horlogemaker Durk ten Brink logement Jurjen Teernstra
 
Eibert Hoekstra
Eibert Hoekstra
 
kroningsfeesten 1898 kroningsfeesten
bron: Leeuwarder Courant van 5 september 1898 bron: Leeuwarder Courant van 6 september 1898
 
7 oktober 1920 koningin Wilhemina op doorreis
 
konigin Wilhelmina bezoek koningin Wilhelmina
bron: Nieuwsblad van Friesland van 5 oktober 1920 bron: Nieuwsblad van het Noorden van 7 oktober 1920
 
Woudagemaal Lemmer Woudagemaal Lemmer
bron: Tresoar fotonummer 00040836 bron: Tresoar fotonummer 00040840
Koningin Wilhelmina en prins Hendrik worden ontvangen bij het Ir.Woudagemaal bij Lemmer. Koningin Wilhelmina heeft het Ir.Woudagemaal bij Lemmer geopend.
Begeleid door ir. D.F. Wouda, onder wiens oppertoezicht het gemaal werd gebouwd, bezichtigt koningin Wilhelmina hier het bouwwerk. Achter haar prins Hendrik en mr. Van Harinxma thoe Slooten
bron: www.spanvis.com
 
meer over het "bezoek" van koningin Wilhelmina aan Gaasterland is te lezen in een artikel geschreven door Jan de Roos in het eerste nummer van Fan Klif en Gaast december 2006 blz 9, 10 en 11
 
De hoogbejaarde Balkster Uilkje Pietersma-Bosma speelt ook nog een bescheiden rol bij dit bezoek.
 
25-jarig ambtsjubileum koningin Wilhelmina op 31 augustus 1923
 
jubileumfeesten 1923 jubileum feesten 1923
bron: Nieuwsblad van Friesland van 4 september 1923
 
 
<<< bron: Leuwarder Courant van 6 augustus 1923
 
Koninginnefeesten
foto beschikbaar gesteld door Elsie McMillan
De beide jongens zijn Tamme en Franke Luinenburg afkomstig uit Wijckel. Kinderen van Huite Frankes Luinenburg en Geeske Tammes de Jonge. Wie de twee meisjes zijn is niet bekend.
 

Over de jubileumfeesten in 1923 ter gelegenheid van het feit dat koningin Wilhelmina 25 jaar koningin was kom ik wat tegenstrijdigheden tegen in de berichtgeving uit die tijd. Uit een ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant van 6 augustus van Botte de Boer, onderwijzer aan de christelijke lagere school te Balk, maak ik op dat er onenigheid was over het wel of niet zingen van de bepaald lied. En over de locatie van de feesten. De Gaasterlandse sportcommissie wilde alle activiteiten in Rijs organiseren. Terwijl de plaatselijke comités alleen voor de officiële start naar Rijs wilden komen en dat de verdere activiteiten in eigen dorp plaats zouden vinden. Men had besloten geen feest te organiseren. In de Hepkema’s van 4 september 1923 staat daarentegen dat de Gaasterlandse jubileumfeesten op vrijdag 31 augustus ingeluid werden met een schitterend vuurwerk te Oudemirdum. Zijn er dan toch feesten georganiseerd? Uit foto’s die ik zo nu en dan krijg zou je denken van wel. Deze foto van vier in “klederdracht” uitgedoste kinderen is genomen op het plein voor de openbare lagere school in Balk. Het huidige Haskeplein. De beide jongens zijn Tamme (*1913) en Franke Luinenburg (*1914) afkomstig uit Wijckel. Wie de twee meisjes zijn is niet bekend.

bron: Balkster Courant van 21 februari 1923, Weromsjen yn Gaasterlân 412
 
Koninginnefeesten
foto 358-015 beschikbaar gesteld door Nel Kuiper
Bij het paard staat Scholte Bremer (*1904) en geheel links zit Anna Bremer (*1898). Beide kinderen van veehouder Jakob Lykles Bremer en Hiltje Tuinier. Het gezin Bremer woonde achter de Rooms Katholieke Kerk in Balk.
 
Jaap Bijl en anderen
foto ingezonden door Jaap Bijl uit Leeuwarden en gepubliceerd in de Balkster Courant van 21 december 1995 in de rubriek "Langs stad en dorp"
Van links naar rechts:
Jaap Bijl (*1910 te Gorredijk), ouders: Harmen Bijl, directeur postkantoor, en Geelke de Jong
bij het paard ?
Tjibbe Sloterdijk ( * 1912 te Balk), ouders: Jouke Sloterdijk, bakker, en Pietertje de Boer
op het paard ? dochter / kleindochter van Engele Volberda uit Harich
Gerrit Boonstra ( * 1912 te Balk), ouders: Hendrik Boonstra, logementhouder, en Jantje Sloterdijk
Frederik Louwsma ( * 1912 te Ruigahuizen), ouders: Koenraad Louwsma, landarbeider, en Annigjen Hogendorff
 
Gerrit Boonstra
foto ingezonden door Jaap Bijl uit Leeuwarden en gepubliceerd in de Balkster Courant van 21 december 1995 in de rubriek "Langs stad en dorp"
Van links naar rechts:
Jaap Bijl , ? , Tjibbe Boonstra (*1905 te Balk), Gerrit Boonstra
 
Koninginnedag 1932 / 1933
 
Koninginnedag
foto 103-010 beschikbaar gesteld door Geertje Groenewoud
De foto is genomen op 31 augustus 1932 of 1933 bij de viering van Koninginnedag. De festiviteiten werden gehouden op het weiland aan de Wijckelerweg waar nu Haskestaete staat. Voorheen de Christelijke Mulo. Op de achtergrond is hotel Boonstra te zien en tussen de bomen door het prieel in de tuin van notaris van Giffen.
 
Het kleine meisje links is Geertje Groenewoud, Romkje Groenewoud - Kroeze, Sibbeltje Luyckx - Groenewold, mevrouw Hoekstra, de kleine jongen is Thijs Dijkstra, daarnaast dhr Groenhof schipper van het melkbootje
 
Koninginnedag
foto 021-005 beschikbaar gesteld door Ytzen Bergsma
Nog een foto van Koninginnedag waarschijnlijk 1933. De vrouw met de lichtkleurige jas en hoed is de moeder van de inzender Ytzen Bergsma. De vrouw met de witte muts links daarvan is Piere Gryt. Links op de achtergrond is De Volharding te zien.
 
1936 verlovingsfeest prinses Juliana en prins Bernhard
 
balk
bron: Leeuwarder Courant van 14 september 1936
 
Gondelvaart  
Gondelvaart Balk
bron: Nieuwsblad van Friesland van 21 september 1936
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 19 september 1936
 
Gondelvaart
foto 137-001 beschikbaar gesteld door de familie P Dölle
 
Hierboven de gondel gemaakt door het personeel van het Confectiehuis Franzen
1. Tr. de Winter, 2. Marie Dölle, 3. ?, 4. Annie van der Veen, 5. Johannes Wortman, 6. ?, 7. Fokje Wortman, 8. Dina de Winter
onder deze link meer foto's van de Gondelvaart in Balk door de jaren heen.
 
1938 40-jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina
 
Wilhelmina der Nederlanden (1880-1962)
 
koningin Wilhelmina
bron: Leeuwarder Courant van 21 januari 1898
 
Toen Willem III stierf op 23 november 1890 werd de 10-jarige Wilhelmina koningin. Echter tot zij 18 jaar werd nam haar moeder Emma als regentes het koningschap waar. Op 6 september 1898 werd Wilhelmina ingehuldigd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. In 1938 werd in het hele koninkrijk het 40-jarig jubileum gevierd. Ook in Balk.
 
ereboog Westeinde
 
Westeinde
foto 077-074 beschikbaar gesteld door Cornelis (Kees) de Vries uit Balk
 
v.l.n.r.
1. Douwe Bruinsma?, 2. Klaas Bruinsma? 3. Jacobus de Vries (de vader van Cornelis de Vries) , 4. ?, 5. Elizabeth Piersma - de Vries (Wigle Bet), 6. ?, 7. Eelkje de Vries - de Jong, 8. ?, 9. ?, 10. ?, 11. Baukje Visser-de Jong, 12. ?, 13. Hendrik Visser, 14. ?, 15. Cornelis de Vries?, 16. ?
De boog stond ter hoogte van de woning van de familie de Vries aan het Westeinde. het lange blok woningen op de achtergrond is 't Sael. Het huis met de witte voorgevel is de woning van Nieske Visser.
 
Oranjefeesten
boekje beschikbaar gesteld door Dick de Jong
 
pagina 1, pagina 2 en 3, pagina 4 en 5, pagina 6 en 7, pagina 8 en 9, pagina 10 en 11
pagina 12 en 13, pagina 14 en 15, pagina 16, achterzijde
 
Pypsterstikke
De ereboog bij de ingang van de Pypsterstikke komende vanaf de Meerweg. Alle bebouwing op de foto is gesloopt.
foto 024-019 beschikbaar gesteld door Durk Wortman
 
Lytse Side
foto 024-030 beschikbaar gesteld door Durk Wortman
De ingang van de Lytse Side komende vanaf de Raadhuisbrug.
 
Van swinderenstraat 55
voorgevel van de smederij van Anne de Jong aan de Harichsterzijde
 
Gondelvaart
foto 137-002 beschikbaar gesteld door de familie P Dölle
 
Op woensdag- en donderdagavond werd de gondelvaart gehouden. Hierboven de gondel gemaakt door Confectiehuis Franzen.
1. ?, 2. Marie Pelsma, 3. Adri de Ruiter, 4. Marie van der Veen, 5. Dina Bruinsma, 6. ?, 7. ?, 8. ?, 9. Marie Dölle, 10. Sjoerdje Vermoten, 11. ?
onder deze link meer foto's van de Gondelvaart in Balk door de jaren heen.
 
Balk
bron: Leeuwarder Courant van 9 september 1938
 
Koninginnedag 1939
 
koninginnedag augustus 1939
foto 161-011 beschikbaar gesteld door Piet van der Wal
Koninginnedag 31 augustus 1939: In optocht op de Wikelerdyk.
Het linker meisje met de strik in het haar is Nellie Kuiper en daarnaast loopt Aukje de Jong. De eerste matroos, is 4e van links, is Piet van der Wal de inzender van de foto. Naast hem loopt als begeleidster Froukje Boorsma (vroedvrouw, ze woonde aan de Harichsterzijde).
Mevrouw Wagenmakers van de hoeden winkel loopt bij de boom voor het hek. Het meisje met de lange donkere vlechten in het midden op de foto is Martje Hoogeveen. Ze loopt vlak naast haar broertje Sijmen die ook verkleed is als matroos. Daarachter loopt haar zus Antje Hoogeveen.
Achter de bomen het feestterrein. Het hek stond waar nu Haskestaete is. Hier zijn na de tweede wereldoorlog de woningen van de Trompstraat gebouwd.
Op de achtergrond de boerderij van Otte Schilstra later Hendrik Huisman. Deze boerderij is afgebrand op 20 november 1970. Na deze brand is er op dezelfde locatie een moderne boerderij met woonhuis gebouwd. Alleen het woonhuis staat er nog. De stallen en opslagloodsen zijn in 2010 afgebroken om plaats te maken voor het plan Havendyken.
 
1948 50-jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina, inhuldiging koningin Juliana
 
Wilhelmina der Nederlanden (1880-1962)
 
koningin Wilhelmina
bron: Leeuwarder Courant van 21 januari 1898
 
Toen Willem III stierf op 23 november 1890 werd de 10-jarige Wilhelmina koningin. Echter tot zij 18 jaar werd nam haar moeder Emma als regentes het koningschap waar. Op 6 september 1898 werd Wilhelmina ingehuldigd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. In 1948 werd in het hele koninkrijk het 50-jarig jubileum en de inhuldiging van koningin Juliana gevierd. Ook in Balk.
 
Raadhuis
foto 003-141 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
Op verschillende plaatsen in Balk werden erebogen opgericht
Gaaikemastraat
Lytse Side
foto 077-075 beschikbaar gesteld door Kees de Vries
foto 077-073 beschikbaar gesteld door Kees de Vries
In de Gaaikemastraat
de Lytse Side
 
't Sael
't Sael
foto 077-076 beschikbaar gesteld door Kees de Vries
foto 077-077 beschikbaar gesteld door Kees de Vries
en bij 't Sael aan het Westeinde
 
feestprogramma
bron: Balkster Courant van 28 augustus 1948
 
Wilhelminajaar
 
Augustus Wilhelminamaand
bron: Leeuwarder Courant van 18 augustus 1948
 
medaille
bron: Leeuwarder Courant van 18 augustus 1948
 
Koningin Juliana
 
 
8 mei 1970 werkbezoek prins Claus aan de Zuidwesthoek
 
prins Claus in Balk
bron: Leeuwarder Courant van 8 mei 1970 / deel 1 / deel 2 / deel 3
prins Claus in Balk Treemter
 
prins Claus in Balk
foto 200-338 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
prins Claus in Balk
foto 200-339 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
prins Claus in Balk
foto 200-340 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
prins Claus in Balk
foto 200-341 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
 
9 mei 1974 prinses Beatrix en prins Claus bezoeken Sloten
 
prinses beatrix en prins Claus
bron: Balkster Courant van 11 mei 1974
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
6 juli 2012 bezoek koningin Beatrix aan Balk
 
bezoek koningin Beatrix
bron: Balkster Courant van 21 juni 2012
klik op bovenstaande afbeelding voor het definitieve programma
bron: Balkster Courant van 5 juli 2012
 
bezoek koningin Beatrix
bezoek koningin Beatrix
bron: Balkster Courant van 14 juni 2012
bron: Balkster Courant van 21 juni 2012
klik op bovenstaande afbeeldingen voor het complete artikel
 
In de weken voorafgaand aan het bezoek zijn reeds geplande onderhoudswerkzaamheden aan wegen en gebouwen vervroegd uitgevoerd. Zo heeft het oude raadhuis in Balk een grondige schilderbeurt gekregen en is de Gaaikemastraat deels herstraat en opnieuw ingericht. De dag vlak voor het bezoek is menigeen bezig zijn ramen te lappen en kozijnen te poetsen. De stoepjes zijn onkruidvrij gemaakt na een onkruidbestrijdingsactie van de gemeente Gaasterlân-Sleat.
 
Raadhuis
onderhoud stoep
ramen lappen
 
 
Jongsma
 
koninklijke bank
bron: website Balkster Courant van 6 juli 2012
 
 
 
Raadhuis
 
   
   
   
   
   
   
Raadhuisstraat
Dubbelstraat
Raadhuisstraat
de Rabobank krijgt een opfrisbeurt
 
van swinderenstraat
Raadhuisbrug
Meerweg
nog even een dranghek rechtzetten
twee dames hebben hun plek gevonden bij het raadhuis om 9:00
Meerweg
 
Dubbelstraat
Noordwal
daar komen de schutters
wegafzetting Dubbelstraat
Noordwal
de schutters op het Tsjamkedykje
 
Jachthavendyk
Oranjebitter
Thuiszorg
Aan de Jachthavendyk is de oever gereserveerd voor ouderen.
De ouderen worden gebracht met bussen, taxi's en in de rolstoel. Medewerkers van de Thuiszorgzwf schenken een oranjebitter
Jachthavendyk
Jachthavendyk
Jachthavendyk
Jachthavendyk
Jachthavendyk
Jachthavendyk
Jachthavendyk
Jachthavendyk
Jachthavendyk
Jachthavendyk
Jachthavendyk
Jachthavendyk
 
Haskeplein
Dubbelstraat
Dubbelstraat
het is al een drukte van belang bij het raadhuis
Dubbelstraat
Raadhuis
Meerweg
 
Dubbelstraat
Meerweg
Dubbelstraat
de bewaking stelt zich op
 
houden we het droog
niet dus
houden we het droog? niet helemaal !!
Lytse Side
Meerweg
Lytse Side
 
Meerweg
ik zoek nog foto's genomen bij het Slotermeer
 
de pers gaat naar het persvak
   
 
 
Tsjamkedykje
Tsjamkedykje
Tsjamkedykje
de "Gaasterland" stoomt op richting Balk langs het Tsjamkedykje
Tsjamkedykje
Tsjamkedykje
ik zoek nog foto's van de basisschoolkinderen
 
Meerweg
Meerweg
Meerweg
Meerweg
Meerweg
Meerweg
Meerweg
Meerweg
Meerweg
de "Gaasterland" meert af aan de Meerweg in Balk
 
Meerweg
Meerweg
Meerweg
koningin Beatrix stapt aan wal
 
bezoek koningin Beatrix
bron: Telegraaf 7 juli 2012 pagina 3
klik op bovenstaande afbeelding voor het volledige artikel
 
Meerweg

Meerweg

Lytse Side
 
Lytse Side
raadhuisbrug
raadhuis
raadhuis
raadhuis
raadhuis
 
raadhuis
balkon
balkon
de balkonscene op het bordes van het oude raadhuis
 
omrop Fryslân
Concordia
Concordia
langsdeluts ter hoogte van de Ludgerusstraat speelt streekharmonieorkest Concordia
 
bakkerij Meinsma
chauffeur koninklijke bus
van swinderenstraat
de chauffeur van de koninklijke bus krijgt twee suikerbroden aangeboden van bakkerij Meinsma
 
van Swinderenstraat
van swinderenstraat
koninklijke bus
de koningin vertrekt richting Oudemirdum
 
1* foto's gemaakt door Johan Bouma www.112sudwestfryslan.nl
2* foto's gemaakt door Harm van Zuiden
3* foto's gemaakt door Feije Groenewoud
4* foto's gemaakt door Gert-Jan Groenewoud
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 13-06-2019