buitenplaats Sleatemar
 
Lutsmond
foto 144-107 gemaakt door Pier de Jong
De monding van de Luts rond 1960
 
Lutsmond 1832
bron: www.hisgis.nl
Digitale kadastrale kaart uit 1832 met als inzet een luchtfoto volgens Google maps 2009.
eigenaren van afgebeelde percelen in 1832
Balk B 54, weiland; Balk B 55, riet; Balk B 56, hooiland, Hans Halbes Drijfhout, zilversmid te Balk
Balk B 57, hooiland; Balk B 58, weiland, Poppe Idskes Poppes, te Balk
B 65, weiland, Jan Meinderts, koopman te Balk
B 66, hooiland, erven Johannes Obes Smit te Balk
minuutplan 1832, netteplan 1887
bron: Tresoar
 
buitenplaats Sleatemar
topografisch kaart 1932
 
buitenplaats Sleatemar
bron: Leeuwarder Courant van 13 juni 1970
 
luchtfoto Sleatemar
foto 200-028 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Sleatemar
bron: Leeuwarder Courant van 13 juni 1970
 
Sleatemar
bron: Leeuwarder Courant van 18 augustus 1971
klil op bovenstaande afbeelding voor de luchtfoto
 
Sleatemar
foto 200-232 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Sleatemar
foto 200-233 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Het bungalowpark rond 1974.
 
www.buitenplaats-sleatemar.nl
 

 

laatste wijziging: 2 januari 2013