jachthaven Lutsmond
 
schuur
foto 144-004 beschikbaar gesteld door de familie de Jong
De schuur van visser Geesbert Strampel.bij de monding van de Luts.
 
Lutsmond Lutsmond Lutsmond
foto 144-003 foto 144-002 foto 144-104
foto's beschikbaar gesteld door de familie de Jong
 
hisgis Lutsmond
bron: www.hisgis.nl
Digitale kadastrale kaart uit 1832 met als inzet een luchtfoto volgens Google maps 2009.
eigenaren van afgebeelde percelen in 1832
Balk B 54, weiland; Balk B 55, riet; Balk B 56, hooiland, Hans Halbes Drijfhout, zilversmid te Balk
Balk B 57, hooiland; Balk B 58, weiland, Poppe Idskes Poppes, te Balk
B 65, weiland, Jan Meinderts, koopman te Balk
B 66, hooiland, erven Johannes Obes Smit te Balk
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
topografische kaart 1932
topografisch kaart 1932
 
opening jachthaven
bron: Leeuwarder Courant 4 juni 1971
 
opening jachthaven
bron: Leeuwarder Courant 21 juni 1971
 
opening jachthaven opening jachthaven
  foto 200-606 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
opening jachthaven
foto 200-609 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
opening jachthaven
foto 200-611 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
opening jachthaven
foto 200-612 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
havenmeester Wierda
bron: Leeuwarder Courant van 15 februari 1977
jachthavenmeester Wierda
 
pagina in bewerking
 
 
www.jachthavenlutsmond.nl
 

 

laatste wijziging: 22 oktober 2014