Lytse Side 14, 15 en 16 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 179  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 95, huis en erf  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 96, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Lytse Side 14, 15 en 16  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Lytse Side 13 hisgiscode: 1107 en 1108

eigenaren

eigenaar in 1715: Pieter Claeses
eigenaar in 1716: Claes Pieters
eigenaar in 1721: Bouwe Joldts
eigenaar in 1725: Dirk Sierks
eigenaar in 1758: Grietman Rengers
eigenaar in 1764: Wessel Sints weduwe
eigenaar in 1795: Bart Sytzes
eigenaar in 1798: Abel Abeles
eigenaar in 1832: erven Bart Sijtses Sijtsema te Balk
bij boedelscheiding in 1842 aan: Truike Barts Sytsema gehuwd met Arend Hendriks Nijmeyer te Balk
verkoop in 1867 aan: Hendrik Arends Nijmeyer te Balk
verkoop in 1886 aan: Meine Annes Meinesz te Harich
verkoop in 1906 aan: Anne Meinesz koopman te Balk, Simon Meinesz koopman te Wijckel
verkoop in 1912 aan: coöperatie De Volharding te Balk
verkoop in 1926 aan: Siebren Hendriks Woudstra, directeur te Balk en Gerrit Foekes van der Wal, koopman te Sloten
verkoop in 1931 aan: Paul de Vries,
verkoop in 1970 aan: Wijnstra
verkoop in 1994 aan: Pakhuis de Volharding bv.
verkoop in 1996 aan: Breek en Sloopwerken te Joure
verkoop in 1997 aan: Imca International bv te Haarlem
verkoop in ???? aan: familie Sprik
   
2006
kadastrale gegevens

kadastrale kaart 1832

95 vernummerd in 1884 naar 621
96 vernummerd in 1884 naar 619, 620, 621
619 vernummerd in 1888 naar 653, 656, 657
620 vernummerd in 1888 naar 654
621 vernummerd in 1888 naar 655
622 vernummerd in 1888 naar 656
623 vernummerd in 1888 naar 657, 658
653 vernummerd in 1889 naar 665
654 vernummerd in 1889 naar 751
655 vernummerd in 1901 naar 751 en 752
656 vernummerd in 1918 naar 967
657 vernummerd in 1889 naar 664
751,752,753 vernummerd in 1918 naar 967
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
naar de molen gezien, waterverftekening door Jan Bulthuis omstreeks 1785?

kadastrale kaart 1913

bewoners hoofdwoning
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 179; 1859 - 1890 Balk 237; 1890 - 1910 Balk 238; 1910 - 1910 Balk 364; 1910 - 1914 Balk 365; 1914 - 1920 Balk 399; 1920 -1930 Balk 423; 1930 - 1953 Balk 409; 1953 - ???? Lytse Side 14; ???? - heden Lytse Side 13
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 -1804 zie: Lytse Side 14
speciecohieren 1748 - 1806
1748 - 1806  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 179
1812 weduwe Albert Alberts, volgnummer 5
 
1819 Albert, zoon van Albertus Alberts Ekker en Tjepkje Gerrits Vellinga geboren op dit adres
1820 Jan, zoon van Albertus Alberts Ekker en Tjepkje Gerrits Vellinga geboren op dit adres
1823 Annigje, dochter van Albertus Alberts Ekker en Tjepkje Gerrits Vellinga geboren op dit adres
volkstelling 1840; huisnummer Balk 179
1840 Saapke Johannes Kort, weduwe Bart Sijtzes Sijtzema, molenaarsche
1840 Broer Taakes van der Meulen, 34 jaar oud, molenaarsknecht
woningregister 1849 - 1859 blad 333; huisnummer Balk 179 / 237
1849 - 1859 Arend Hendriks Nijmeijer, korenmolenaar ( * 17 september 1818 te Kolderveen); hoofd
1849 - 1851 Saapke Johannes Kort, renteniersche ( * 26 maart 1786 te Makkum); inwonend
woningregister 1859 - 1869 blad 110; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 96; huisnummer Balk 237
1859 - 1869 bergplaats
1859 - 1869 Daniël Westra, korenmolenaarsknecht ( * 14 maart 1836 te Oostermeer); hoofd
1859 - 1867 Arend Hendriks Nijmeijer, korenmolenaar ( * 17 september 1818 te Kolderveen); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 62; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 96; volgnummer 297
1869 - 1879 Hendrik Arends Nijmeijer, korenmolenaar ( * 18 oktober 1845 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 62; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 96; volgnummer 297
1869 - 1879 Daniël Westra, korenmolenaarsknecht ( * 14 maart 1836 te Oostermeer); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 62; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 96; volgnummer 298
1869 - 1879 schuur
woningregister 1880 - 1890 blad 2; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 96
1880 - 1888 Hendrik Arends Nijmeijer, olieslager (* 18 oktober 1845 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 336; huisnummer Balk 238
1890 - 1894 Fetze Idzes Boersma, veldwachter (* 19 augustus 1856 te Gaastmeer); hoofd
1894 - 1894 Sytse Adolf Swarts, zonder beroep ( * 15 september 1866 te Leeuwarden); hoofd
1894 - 1896 Dirkje Catharina van Dijken, onderwijzeres CLS (* 19 augustus 1870 te Almaheira); kostganger
189? - 189? Johann Hermann von Santen, 1e ambtenaar ter secretarie ( * 1 maart 1896 te Rotterdam); kostganger
189? - 189? Elisabeth Johanna Verhoop, apothekersbediende ( * 7 juli 1864 te 's Gravenhage); kostganger
1896 - 1897 Durk Wijma, gemeentesecretaris ( * 18 december 1841 te Oudwoude); hoofd
1897 - 1900 Anne Meinesz, fabrikant ( * 16 februari 1867 te Heerenveen); hoofd
1899 - 1900 Catharina Meinesz, zuster, zonder beroep ( * 10 mei 1860 te Heerenveen)
1899 - 1900 Fokje van der Werf, dienstbode ( * 25 december 1881 te Woudsend)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 337; huisnummer Balk 238a
1890 - 1891 Tjipke Vermooten, timmerknecht ( * 3 september 1854 te Sloten); hoofd
1891 - 1892 Herke Dirks de Jonge, machinist ( * 8 oktober 1861 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 332; huisnummer Balk 238 / 364
1900 - 1910 Anne Meinesz, fabrikant ( * 16 februari 1867 te Heerenveen); hoofd
  Fokje van der Werf, dienstbode ( * 25 december 1881 te Woudsend)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 29; huisnummer Balk 365 / 399
1910 - 1914 Anne Meinesz,
1916 - 1920 Jacob Douma,
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 198; huisnummer Balk 365 / 399
1911 - 1914 Anne Meinesz, directeur veevoederfabriek ( * 16 februari 1867 te Heerenveen); hoofd
bevolkingsregister 1911-1920 C-G blad 49; huisnummer Balk 399
1916 - 1920 Jacob Douma, directeur coöperatieve veevoederfabriek ( * 13 december 1890 te Dokkum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 367; huisnummer Balk 423
1921 - 1922 Jacob Douma, directeur coöperatieve veevoederfabriek ( * 13 december 1890 te Dokkum); hoofd
1921 - 1921 Wietske van Hes, dienstbode ( * 14 december 1899 te Nijemirdum); inwonend
1921 - 1921 Marie August Müller, dienstbode ( * 4 juni 1891 te Siinderen, Kreis Harfort, Duitsland); inwonend
1922 - 1922 Neeltje Bosma, dienstbode ( * 15 maart 1903 te Balk); inwonend
1923 - 1927 Siebren Hendriks Woudstra, directeur coöperatieve veevoederfabriek ( * 4 juli 1890 te Terband); hoofd
1928 - 1930 Foeke van der Wal, fouragehandelaar ( * 17 maart 1899 te Sloten); hoofd
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 31; huisnummer Balk 409, Lytse Side 14 (1953)
1931 - 1931 Foeke van der Wal, bedrijfsleider fouragehandel ( * 17 maart 1899 te Sloten); hoofd
1931 - 1931 Durk Jan Jaarsma, bedrijfsleider fouragehandel ( * 16 februari 1886 te Joure); hoofd
1931 - 1931 Paulus de Vries, fouragehandelaar ( * 1 maart 1901 te Blankenham)
1931 - 1931 Jan de Jager, boekhouder ( * 12 mei 1895 te Goingarijp); hoofd
1932 - 1932 Arend Lootsma, veehouder ( * 31 okotber 1876 te Workum); hoofd
1932 - 1938 Willem Wijngaarden, manufacturier ( * 15 maart 1860 te Vinkega); hoofd
1938 - 1939 Heinrich Johann Knück, timmerman ( * 6 augustus 1913 te Hou bij Kleef); hoofd
register van huisnummering 1930 - 1939 blad 31; huisnummer Balk 409a, Lytse Side 15 (1953)
  ????
   
   
Kantoor
 
   
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 29; huisnummer Balk 368 / 402
1910 - 1920 kantoor
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 36; huisnummer Balk 424
1920 - 1930 kantoor
register van huisnummering 1930 - 1939 blad 31; huisnummer Balk 410
1930 - 1939 kantoor
1953: Balk 410 = Lytse Side 16
   
   
bewoners 1e woning "Molenpôlle"
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 180
1812 Jelle Aenee, volgnummer 47
volkstelling 1840; huisnummer Balk 180
1840 Hendrikus Jelles Hornstra, schippersknecht
woningregister 1849 - 1859 blad 333; huisnummer Balk 179 / 238
1849 - 1859 Hendrikus Jelles Hornstra, schippersknecht
1849 - 1859 Seth Henneman, kleermaker
1859 - 1859 Frederik Sigert, molenaar (
   
woningregister 1859 - 1869 blad 111; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 95; huisnummer Balk 238
1859 - 1859 Henderikus J Hornstra
1859 - 1863 Seth Henneman, (* 19 februari 1813 te Leeuwarden);
1859 - 1859 Frederik Sigert, ( * circa 1831 te Berlijn);
1860 - 1869 Bauke Reins Bosma, werkman ( * 18 mei 1832 te Balk)
   
woningregister 1869 - 1879 blad 62, 67, 69; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 95; volgnummer 296
  Tjepkjen Wiebrens van Os ( * 27 februari 1812 te Balk); hoofd
1974 - 1879 Johannes Mulder, molenaarsknecht ( * 11 november 1822 te Amsterdam); hoofd, van Heerenveen, naar Weesp
1879 - 1880 Cornelis Adolf Mulder, ?? ( * 23 maart 1846 te HON); hoofd, van Leeuwarden
woningregister 1880 - 1890 blad 1; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 95
1880 - 1881 Cornelis Adolf Mulder, molenaarsknecht ( * 23 maart 1846 te HON); hoofd, naar Amerika
1881 - 1890 Dirk Ruurds Brandsma, ?? ( * 28 december 1853 te Oldeboorn); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 338; huisnummer 239
1890 - 1891 Dirk Ruurds Brandsma, korenmolenaar ( * 28 december 1853 te Oldeboorn); hoofd
1891 - 1900 Jan Groenewoud, olieslagersknecht ( * 22 april 1861 Het Meer); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 333; huisnummer 239 / 265
1900 - 1910 Jan Groenewoud. olieslagersknecht ( * 22 april 1861 Het Meer); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 29; huisnummer 366 / 400
1910 - 191? Jan Groenewoud, olieslagersknecht ( * 22 april 1861 Het Meer); hoofd
191? - Geertje Boukes, ( * 29 april 1887 te Wijckel0; hoofd
  gesloopt tussen 1910 en 1920
   
bewoners 2e woning "Molenpôlle"
   
woningregister 1849 - 1859 blad 334; huisnummer Balk 179 / 238
1849 - 1854 Johannes Hes, korenmolenaarsknecht ( * 1783 te Dokkum)
1854 - 1859 Lourens Alexander Smit, korenmolenaar
1859 - 1859 Gerrit Arjens Boerstra, molenaar
woningregister 1859 - 1869 blad 111; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 95; huisnummer Balk 238
1859 - 1859 Lourens Alexander Smit, korenmolenaar
1859 - 1863 Geert Arjens Boerstra, korenmolenaar
1863 - 186 Age Hanzes van der Veer, timmerman ( * 26 februari 1834 te Balk)
  Anne H Folmer,
woningregister 1869 - 1879 blad 62, 67; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 95; volgnummer 296
1869 - 1872 Hendrik Brants van der Goot, landarbeider ( *
1870 - 1870 Nelligje Rienks
  Hendrik de Jong (Oldemarkt)
woningregister 1880 - 1890 blad 1; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 95
1880 - 1890 Dirk Jacobs de Jonge, molenaarsknecht ( * 25 september 1828 te Uithuizen); hoofd
1887 - 1890 Herke Dirks de Jonge, olieslagersknecht ( * 19 februari 1865 te Lekkum); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 339; huisnummer Balk 240
1890 - 1892 Dirk Jacobs de Jonge, olieslagersknecht (* 25 september 1828 te Uithuizen); hoofd
1890 - 1895 Geeske Jans Tolman, wed. Dirk J. de Jonge, zonder beroep ( * 18 nov. 1820 te Oosterzee); hoofd vanaf 1892
1895 - 1900 Meine Bosma, werkman ( * 18 juli 1867 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 334; huisnummer Balk 240 / 266
1900 - 190? Meine Bosma, arbeider ( * 18 juli 1867 te Balk); hoofd
190? - 190? Ane Alberts de Vos, olieslagersknecht (* 4 juni 1870 te Balk); hoofd
190? - 1906 Sijbrand Sierts Nijman, brievenbesteller (* 28 januari 1858 te Haulerwijk); hoofd, naar Den Helder
1906 - 1910 Bokke de Jong, arbeider ( * 27 augustus 1834 te Balk); hoofd / schoonvader
1906 - 1910 Pieter Kuiper, fabrieksarbeider ( * 4 mei 1883 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 29; huisnummer 367 / 401
1910 - 191? Pieter Kuiper, olieslager ( * 4 mei 1883 te Balk); hoofd
191? - Ane Alberts de Vos, olieslagersknecht (* 4 juni 1870 te Balk); hoofd
  gesloopt tussen 1910 en 1920
   
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 24 juli 1888
Hendrik Arends Nijmeijer laat zijn inboedel verkopen. Hijzelf woont dan al in Amerika.
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 24-06-2020