Lytse Side 2 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 152  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 173  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 103, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Lytse Side 2  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Lytse Side 2 hisgiscode: 1116

eigenaren

eigenaar in 1715: Tiamcke Hanses
eigenaar in 1725: Trijn Johannes
eigenaar in 1746: de armenvoogden van Balk
eigenaar in 1758: bijzitter de Blij
eigenaar in 1788: Idske Poppes en medeëigenaren
eigenaar in 1798: Idske Poppes
eigenaar in 1832 OAT: Rink Rinses Rinzema, weduwe van Jacob Pieters Kramer, winkeliersche te Balk
verkoop in 1844 aan: Sikke Poppes Poppes, grossier in wijn en sterke drank te Balk
bij boedelscheiding in 1908 aan: mr. Cornelis Jan Tromp, kandidaat notaris, advocaat te Balk
   
  familie de Jong
   
Lytse Side 2
2006
kadastrale gegevens

kadastrale kaart 1832

kadastrale kaart 1832

103 vernummerd in 1867 naar 462, 464
462 vernummerd in 1889 naar 672
464 is openbare weg
674 vernummerd in 1903 naar 815, 816
815 komt uit 674
816 komt uit 674, 755
815 vernummerd in 1918 naar 972
816 is woning aan de Dubbelstraat
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
voorgevel
vernieuwde voorgevel in 1916

kadastrale kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verbouwingen
 
verbouw 1916
 
Verbouw van een bergplaats tot woning in opdracht van C.J. Tromp; getekend en uitgevoerd door timmerman Lucas Bouwman en Co uit Balk.
tekeningen: plattegrond, voorgevel
bron: bouwvergunning verleend door de gemeente Gaasterland op 31 mei 1916
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 173; 1859 - 1910 Balk 231; 1910 -1910 Balk 355; 1910 - 1914 Balk 356; 1914 - 1920 Balk 391; 1920 - 1930 Balk 356, 1930 - 1953 Balk 400, 1953 - heden Lytse Side 2
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Tiamcke Hanses / Philippus Fransens; blad 93, nummer 152
1717 - 1718 Tiamcke Hanses / Goffe Hepkes; blad 95, nummer 152
1721 Tiamcke Hanses / Goffe Hepkes; blad 125, nummer 152, huis niets waardig
1722 Tiamcke Hanses / Trijn Johannes; blad 125, nummer 152, huis niets waardig
1725 - 1739 Trijn Johannes / zelf; blad 125, nummer 152, huis niets waardig
1742 - 1745 Trijn Johannes erven / zelf; blad 125, nummer 152
1746 - 1750 de armenvoogden van Balk/ ---- ; blad 125, nummer 152
1758 bijzitter de Blij / H. Wispelweij weduwe; blad 125, nummer 154
1762 - 1771 bijzitter de Blij / Allert Voetman; blad 125, nummer 154
1772 bijzitter de Blij / Hendrik de Boer; blad 125, nummer 154
1773 bijzitter de Blij / Willem Jans; blad 125, nummer 154
1774 bijzitter de Blij / ledigh; blad 125, nummer 154
1775 oud bijzitter de Blij / zelf; blad 178, nummer 165, te voren 154
1776 - 1785 oud bijzitter de Blij / zelf; blad 178, nummer 165
1786 - 1787 oud bijzitter de Blij / zelf; blad 179, nummer 165
1788 - 1797 Idske Poppes in compagnie / zelf; blad 179, nummer 165
1798 - 1804 Idske Poppes / zelf; blad 179, nummer 165
speciekohieren 1748 - 1806
1770 Nanne Geerts weduwe / blad 61, nummer 130
1780 Willem Kuipers weduwe, Cornelis Johannes schoorsteen dicht gemaakt / blad 61, nummer 130
1795 - 1797 Willem Kuipers weduwe gealimenteerd, Jan Piers / blad 61, nummer 130
1798 - 1799 Willem Kuipers weduwe overleden, Sije Wildeboer van nr. 52, pagina 50 alhier gealimenteerd, Jan Piers
1800 - 1801 Sije Hendriks Wildeboer weduwe en Jan Piers, gealimenteerd / blad 61, nummer 130
  % Sijtske Johannes trouwt in 1782 met Sije Hendriks Wildeboer
1802 Sije Hendriks Wildeboer weduwe overleden, Gettje Lykles en Jan Piers, gealimenteerd / blad 61, nummer 130,
1803 Gettje Lykles gealimenteerd en Jan Piers, gealimenteerd / blad 61, nummer 130,
1804 - 1805 Gettje Lykles gealimenteerd en Jan Piers, gealimenteerd/ blad 61, nummer 130,
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 173
1812 Antje Sytzes Sytzema, weduwe Johannis Betzes, volgnummer 20
periode 1811 - 1829
1822 Jakob, zoon van Abraham van der Werf en Teetske Symens Symensma geboren op nummer 173
1823 Symen, zoon van Abraham van der Werf en Teetske Symens Symensma geboren op nummer 173
1826 Arent, zoon van Geert Jans Wolda en Hylkjen Arents Wildeboer geboren op nummer 173
1826 Geert Jans Wolda overleden op nummer 173
volkstelling 1829 blad 238; huisnummer Balk 173
1829 Aukje Jans Joustra , zonder beroep
periode 1830 - 1840
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 173
1840 Aukje Jans Joustra, turfmeetster
periode 1841 - 1849
   
woningregister 1849 - 1859 blad 326; huisnummer Balk 173 / 231
1849 - 1859 Froukje Coenraads Feenstra, weduwe Hendrik Caspers Betz, zonder beroep ( * 1801 te Leeuwarden); hoofd
woningregister 1859-1869 blad 108; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 103, huisnummer Balk 231
1859 - 1869 Doeye Jans Bijl (*30 augustus 1817 te Idskenhuizen)
1859 - 1862 Kasper Hendriks Betz (* 3 april 1828 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 63; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 462, huisnummer 306
1869 - 1879 Tiede Johannes Samplonius, (* 28 april 1811 te Balk); hoofd
1869 - 1879 bergplaats  
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 113; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 462
1880 - 1886 Tiede Johannes Samplonius, (* 28 april 1811 te Balk); hoofd
1880 - 1890 Evertje Jans Kuiper, weduwe Tiede Samplonius (*11 oktober 1811 te Balk); hoofd vanaf 1886
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 329; huisnummer 231
1890 - 1891 Evertje Jans Kuiper, weduwe Tiede Samplonius (*11 oktober 1811 te Balk); hoofd
1891 - 1900 Taetske Postma
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 327; huisnummer 231 / 355
1900 - 1910 geen omschrijving
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 27; huisnummer 356 / 391
1910 - 1916 bergplaats
1916 - 1920 Wimkjen van der Leest
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 104; huisnummer Balk 391
1916 - 1920 Wimkjen van der Leest, weduwe Antonius Bernardus Eiling ( * 28 juli 1847 te Joure); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 363; huisnummer Balk 415
1921 - 1922 Wimkjen van der Leest, weduwe Antonius Bernardus Eiling ( * 28 juli 1847 te Joure); hoofd
1921 - 1930 Geertruida Eiling, zonder beroep (* 4 april 1884 te Balk); hoofd vanaf 1922
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 333; huisnummer Balk 400
1931 - 1934 Geertruida Eiling, zonder beroep (* 4 april 1884 te Balk); hoofd
1934 - 1938 Pieter de Boer, bakker ( * 14 januari 1912 te Balk); hoofd
1938 - 1939 Durk de Boer, bakker ( * 26 oktober 1877 te Koudum); hoofd
 
???? - 1975 mevrouw Bokma
1975 - heden familie de Jong  

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 4-06-2024