Lytse Side 4 en 5 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 175  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 101, pakhuis  
1953 / invoering straatnamen, Lytse Side 4 en 5  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Lytse Side 5 hisgiscode: 1114

eigenaren

eigenaar in 1832 OAT: Poppe Idskes Poppes, koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1848 aan: Sikke Poppes Poppes, grossier in wijn- en sterke drank te Balk
bij boedelscheiding in 1908 aan: mr. Cornelis Jan Tromp, kandidaat notaris, advocaat te Balk
schenking in 1927 aan: het Groene Kruis afdeling Gaasterland te Balk
   
verkoop in ???? aan: tandarts Nooitgedagt
   
  familie Koning
   
Balk A 101
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

101 vernummerd in 1889 naar 671
671 vernummerd in 1893 naar 705
705 komt uit 617 en 672
672 zie Lytse Side 3a
705 ongewijzigd tot 1928
 
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 
Groenekruisgebouw
foto 036-037 gemaakt door Jan van de Berg
 
De Lemster Aak van De Jong ligt voor de wal met op de achtergrond het magazijn van het Groene Kruis in 1973
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verbouwingen
 
In 1891 is het pakhuis verbouwd en vergroot.
 
eerste steen
foto 175-001 gemaakt door de familie Koning
RHH staat hoogstwaarschijnlijk voor Rinke Haitjes Haitjema. Deze afkorting is te vinden op een steen in de zijgevel van het voormalige pakhuis. Rinke Haitjema heeft samen met zijn dochter Tjiets Haitjema van 1866 - 1869 gewoond in het pakhuis. Daarna zijn ze verhuisd naar het naastgelegen pand, nu (2017) kapsalon Jeannet. Het is nog niet duidelijk of hij eigenaar van het pakhuis is geweest
 
Op 18 november 1891 laten timmerknecht Bauke Lucas Bouwman (1864-1930) en opperman Harmen Wignand (1835-1906) hun naam achter op de balken van het dakspant boven de kamer in het achterste deel.
handtekening
foto 175-003 gemaakt door de familie Koning
 
verbouw wagenbergign tot woning
 
Na de aankoop van het pand door het Groene Kruis wordt van de wagenberging in het achterste deel een woning gemaakt voor de beheerder van de het magazijn. De gemeentearchitekt Douwe van Meer maakte de tekening..
tekeningen: begane grond bestaand, begane grond nieuw, verdieping bestaand, verdieping nieuw
De bouwvergunning is op 31 oktober 1927 verstrekt door de gemeente Gaasterland.
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
aanbesteding verbouwing Groene kruis gebouw
bron: Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's Courant 25 oktober 1927
 
bewoners van Lytse Side 4 en 5
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 175; 1859 - 1910 Balk 233; 1910 - (????) Balk 357, 1920 - 1930 Balk 416; 1930 - 1953 Balk 401; 1953 - heden Lytse Side 4 (woning)
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1804 geen bewoners
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 175
1812 Poppe Idskes Poppes, volgnummer 167
volkstelling 1840; huisnummer Balk 175
1840 bergplaats
woningregister 1849 - 1859 blad 328; huisnummer Balk 175 / 233
185? - 1859 Sytze Adams Hofstra, wever ( * 24 juli 1798 te Sneek); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 108; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 101; huisnummer 233
1859 - 1860 Sytze Adams Hofstra, zonder beroep ( * 24 juli 1798 te Sneek); hoofd
1859 - 1869 Idskjen Sipkes Kiep, weduwe Sytze Adams Hofstra, (* 1 oktober 1802 te Balk); hoofd vanaf 1860
1859 - 1862 Baukjen O Elsloo, (* 8 april 1846 te Balk); inwonend, naar Lemmer
1859 - 1869 bergplaats
1866 - 1869 Rinke Haitjes Haitjema (*6 maart 1824)
1866 - 1869 Tjiets Rinkes Haitjema (*23 februari 1851)
woningregister 1869 - 1879 blad 63; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 101; volgnummer 304
1869 - 1872 Idskjen Sipkes Kiep, weduwe Sytze Adams Hofstra, (* 1 oktober 1802 te Balk); hoofd
1872 - 1879 Jan Sjirks Haga, postbode (*11 juni 1812 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 3; kadastrale gemeente gemeente Balk sectie A nummer 101
1880 - 1884 Jan Sjirks Haga (*11 juni 1812 te Balk)
1880 - 1890 Taetske Postma (*24 november 1813 te Koudum)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 331; huisnummer Balk 233
1890 - 189? Taetske Postma (*24 november 1813 te Koudum)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 328; huisnummer Balk 233 / 357
1900 - 1910 niet vermeld in register
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 28; huisnummer Balk 358 / 393
1910 - 1920 wagenberging
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 392; huisnummer Balk 416
1921 - 1928 wagenhuis
1928 - 1930 Harmen Hoogeveen, plaatwerker ( * 10 februari 1891 te Rohel); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 334; huisnummer Balk 401
1931 - 1939 Harmen Hoogeveen, ijzerwerker ( * 10 februari 1891 te Rohel); hoofd
1931 - 1932 Teetske Veldhuis, schoonmoeder ( * 24 april 1898 te Echten)
1936 - 1936 Teetske Veldhuis, schoonmoeder ( * 24 april 1898 te Echten)
 
1939 - 19?? familie Harmen Hoogeveen
1950 T. Veldhuis
1963 - 1988 familie Salverda
  familie Harkema
  familie Koning
     
bewoners
huisnummers: 1910 - (????) Balk 357, 1920 - 1930 Balk 416; 1930 - 1953 Balk 402; 1953 - heden Lytse Side 5 (magazijn)
     
 
1928 - 1930 magazijn Groene Kruis
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 30; huisnummer Balk 402
1931 - 1939 magazijn Groene Kruis
 
1939 - 19?? magazijn Groene Kruis
19?? - heden familie Koning  
     
pakhuis
 
Gedurende de eerste wereldoorlog is de zolder van het pand in gebruik voor de opvang van Belgische vluchtelingen. Op de balken zijn teksten gevonden van de geïnterneerde soldaten zoals, LEVE BELGIË , VIVE LA BELGIQUE
 
Belgen
foto 175-002 gemaakt door de familie Koning
 
Meer over de Belgische vluchtelingen in Gaasterland onder deze link
 
Groene Kruis
 
legaat mevrouw Tromp-Verhoop legaat mevrouw Tromp Verhoop
bron: Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's Courant 19 juli 1927
 
legaat mevrouw Tromp Verhoop
bron: Algemeen Handelsblad van 20 juli 1927
 
 
 
 
 
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's Courant 30 september 1927 >>>
 
woning woning
foto 115-049 foto 115-072
foto's beschikbaar gesteld door Jetske Tromp - Salverda
 
afscheid Salverda
bron: Balkster Courant van 8 september 1988
 
oorspronkelijke voorgevel oorspronkelijke deur in de zijgevel
foto 175-004 gemaakt door de familie Koning foto 175-005 gemaakt door de familie Koning
De oorspronkelijke voorgevel gefotograveerd in 2004. De oorspronkelijke toegangsdeur in de zijgevel vlak achter de voorgevel. De deur was bij één van de verbouwingen weggewerkt. In 2005 weer tevoorschijn gekomen.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 30-05-2019