Lytse Side 6 en 7 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 176  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 100, pakhuis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Lytse Side 6 en 7  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Lytse Side 6 en 7 hisgiscode: 1113

eigenaren

eigenaar in 1832 OAT: Jan Poppes, koopman te Balk en cons.
bij boedelscheiding in 1864 aan: Eelkjen Annes Visser, echtgenote van Cornelis Poppes koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1896 aan: dr. Jan Cornelis Tromp arts te Balk
verkoop in 1923 aan: Sikke Doele, timmerman te Balk
verkoop in ???? aan: Evert Doele, te Balk
verkoop in 1969 aan: Peet en Marlou van Zwam, kapper te Amersfoort
verkoop in 1990 aan: Jeannet Buwalda, kapster te Balk
  kapsalon Jeannet
   
   
   
Balk A 100
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

100 vernummerd in 1889 naar nummer 670
670 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 
 
 
voorgevel
kapsalon van Zwam rond 1980
bron: beeldarchief Tresoar
 
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 176; 1869 - 1910 Balk 234a; 1910 - 1910 Balk 359; 1910 - 1913 Balk 360; 1913 - ???? Balk 394; 1920 - 1930 Balk 417; 1930 - 1953 Balk 403; 1953 - heden Lytse Side 6 = achter
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1804 geen bewoners
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 176
1812  
volkstelling 1840; huisnummer Balk 176
1840  
   
woningregister 1849 - 1859 blad 329; huisnummer 176 / 234
1849 - 1859 geen bewoners / pakhuis
woningregister 1859 - 1869 blad 109; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 100; huisnummer 234
1859 - 1869 pakhuis
woningregister 1869 - 1879 blad 62; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 100, volgnummer 303
1869 - 1876 Jantje Gerrits Vellinga, weduwe Jan Baukes Poppes (* 1 januari 1796 te Balk); hoofd, naar Makkum
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 3; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 100
1880 - 1883 Roelof Wigles de Boer, postbode (*27 april 1850 te ????)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 333; huisnummer Balk 234a
1890 - 1891 Maike Reins Lycklema (*31 mrt 1832)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 330; huisnummer Balk 234a / 359
1900 - 1910 Grietje Gerrits Keizer, weduwe Tijs Jans van der Meer, zonder beroep (* 14 april 1834 te Sondel)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 28; huisnummer 360 / 394
1910 - 1913 Grietje Gerrits Keizer, weduwe Tijs Jans van der Meer, zonder beroep (* 14 april 1834 te Sondel)
1913 - 1920 Sikke Doele, timmerman (* 16 maart 1880 te Balk)
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 35; huisnummer 417
1920 - 1924 Sikke Doele, timmerman (* 16 maart 1880 te Balk)
1924 - 1927 Jacob Jansma, arbeider (* 24 juni 1852 te Balk)
1924 - 1930 Grietje Jansma, zonder beroep (* 12 november 1861 te Balk)
register van huisnummering 1930 - 1939 blad 30; huisnummer 403
1931 - 1932 Bontje de Jong, weduwe Halbe Doele (* 11 oktober 1848 te Sloten)
1932 - 1939  
 
1939 - 1969 Sikke Doele, timmerman (* 1 augustus 1914 te Balk)
1969 - 1999 Tine Doele - Oenema
     
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 176; 1859 - 1910 Balk 234; 1910 - 1910 Balk 358;1910 - 1913 Balk 359; 1913 - ???? Balk 395; 1920 - 1930 Balk 418; 1930 - 1953 Balk 404; 1953 - heden Lytse Side 7 = voor
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1804  
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 176
1812  
volkstelling 1840; huisnummer Balk 176
1840  
   
woningregister 1849 - 1859 blad 329; huisnummer Balk 176 / 234
1849 - 1859 pakhuis
woningregister 1859 - 1869 blad 109; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 100; huisnummer Balk 234
1859 - 1869 pakhuis
woningregister 1869 - 1879 blad 62; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 100, volgnummer 320
1869 - 1879 Rinke Haitjes Haitjema ( * 6 maart 1824 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 2; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 100
1880 - 1890 Rinke Haitjes Haitjema ( * 6 maart 1824 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 332; huisnummer Balk 234
1890 - 1892 Rinke Haitjes Haitjema ( * 6 maart 1824 te Balk); hoofd
1890 - 1900 Tjiets Rinkes Haitjema ( * 23 februari 1851 te Mirns en Bakhuizen); hoofd vanaf 1892
1894 - 1900 Gerrit van der Sluis, ( * 12 augustus 1850 te Warns); hoofd
1897 - 1899 Harmina Huisman, dienstbode ( *16 juli 1870 te Balk); inwonend
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 329; huisnummer Balk 234 / 358
1900 - 1900 Scholte Drijfhout, ( * 12 oktober 1833 te Balk); hoofd
1900 - 1905 Jantje Trinks, weduwe Scholte Drijfhout, zonder beroep ( * 24 augustus 1834 te Balk); hoofd vanaf 1900
1900 - 1905 Pieter Scholtes Drijfhout, rijkstelegraaf ( * 1 mei 1879 te Balk); inwonend
1905 - 1910 Hendrik Kerstes Sijbrandij, botermaker ( * 1 mei 1879 te Wommels); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 164; huisnummer Balk 359 / 395
1910 - 1914 Hendrik Kerstes Sijbrandij, botermaker ( * 1 mei 1879 te Wommels); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 178; huisnummer Balk 395
1914 - 1920 Jacob Jansma, arbeider ( * 24 juni 1852 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 365; huisnummer Balk 418
1921 - 1924 Jacob Jansma, arbeider ( * 24 juni 1852 te Balk); hoofd
1924 - 1930 Sikke Doele, timmerman ( * 16 maart 1880 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 336; huisnummer Balk 404
1931 - 1939 Sikke Doele, timmerman ( * 16 maart 1880 te Balk); hoofd
 
1939 - 1969 familie Doele
1969 - 1990 kapsalon van Zwam
1990 - heden kapsalon Jeannet, voor is Lytse Side 7
     
kapsalon van Zwam
 
In 1969 begint de famile van Zwam een kapsalon aan de Lyste Side in Balk. Hiervoor wordt het pand van mevrouw Doele aangekocht onder de voorwaarde dat zij daar kan blijven wonen in het achterste deel. Van Zwam had een drukbezochte kapsalon in Amersfoort.
 
kapsalon van Zwam
bron: Leeuwarder Courant van 9 augustus 1969
 
interieur
Het interieur van de kapsalon.
 
overdracht
krantenknipsels en kleurenfoto beschikbaar gesteld door Jeannet Buwalda
 
kapsalon Jeannet
 
open huis openingstijden
De officiële opening was op 29 mei 1990
 
officiële opening op 29 mei 1990
krantenknipsels beschikbaar gesteld door Jeannet Buwalda
 
kapster
bron: Leeuwarder Courant van 30 december 1994
 
interieur begin 2007
het interieur na de metamorfose van januari 2007
foto beschikbaar gesteld door kapsalon Jeannet
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 30-05-2022