Meerweg 13 en 14 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 11, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 12  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 303,, huis en erf  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 304, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Meerweg 13 en 14  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Meerweg 12 hisgiscode: 1091
eigenaren
eigenaar in 1712: Jan Gerryts Brouwer
eigenaar in 1729: Hendrik Clunder
eigenaar in 1739: Wijtse Gerryts
eigenaar in 1767: Arent Wildeboer
eigenaar in 1779: Theunis Hendriks
eigenaar in 1832 OAT: Sipke Sijmons Kiep te Balk
verkoop in 1848 aan: Cornelis Poppes, boterkoper te Balk (26 / 6)
  gesloopt in 1851?
Meerweg 12
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

303 vernummerd in 1851 naar 373
304 vernummerd in 1851 naar 373
373 vernummerd in 1887 naar 641
641 vernummerd in 1888 naar 646, 647, 648
646 vernummerd in 1905 naar 828, 829
647 vernummerd in 1905 naar 828 (zie Meerweg 13)
648 vernummerd in 1916 naar 948
829 vernummerd in 1925 naar 1024, 1025
1024 vernummerd in 1928 naar 1038
1025 vernummerd in 1928 naar 1038, 1039
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
Balk A 304 rond 1980
rond 1980

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verbouwingen
 
 
bewoners A 303
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 12; gesloopt
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 Jan Gerryts Brouwer / Ernst Hendriks
1716 Jantien?? / Ernst Hendricks; blad 70, nummer 11
1717 Jantien ????? / Jacob Sijmens; blad 70, nummer 11
1718 Rijck Willems / Jacob Sijmens; blad 71, nummer 11
1721 - 1721 de fiscaal Gaaf? / Jacob Simens; blad 100, nummer 11
1725 de fiscaal ? / Hendrik Caspers; blad 100, nummer 11
1729 Hendrik Clunder / Hendrik Caspers; blad 100, nummer 11
1730 Hendrik Clunder / Focke ??? ; blad 100, nummer 11
1733 Hendrik Clunder / Sybren Nannes; blad 100, nummer 11
1739 Wytse Gerryts / zelfs; blad 100, nummer 11
1742 - 1746 Wytse Gerryts / Griet Wobbes; blad 100, nummer 11
1747 - 1750 Wytse Gerryts / Catarina Harmens; blad 100, nummer 11
1758 - 1765 Wytse Gerryts erven / Hoyte Pieters; blad 100, nummer 11
1766 Wytse Gerryts erven / Hoyte Pieters nu Keijmpe Mijntes; blad 100, nummer 11
1767 - 1768 Arent Wildeboer / Keijmpe Mijntes; blad 100, nummer 11
1769 - 1770 Arent Wildeboer / Claas Helder; blad 100, nummer 11
1771 - 1774 Arent Wildeboer / Geert Wygers; blad 100, nummer 11
1775 Arent Wildeboer / Geert Wygers; blad 153, nummer 12 tevoren nummer 11
1777 Arent Wildeboer erven / Anne Geerts; blad 153, nummer 12
1779 Theunis Hendriks / Geerts Wygers; blad 153, nummer 12
1780 Theunis Hendriks / Edsger Geerts; blad 153, nummer 12
1782 - 1783 Theunis Hendriks / Cornelis Johannes en Johannes Alberts; blad 153, nummer 12
1784 Theunis Hendriks / Teeke Wijntjes en ?? Alberts; blad 153, nummer 12
1785 Theunis Hendriks / zelfs; blad 153, nummer 12
1786 Theunis Hendriks / zelfs; blad 154, nummer 12
1787 - 1790 weduwe Theunis Hendriks / Willem Tietjes; blad 154, nummer 12
1791 - 1801 weduwe Theunis Hendriks / zelfs; blad 154, nummer 12
1802 - 1804 weduwe Theunis Hendriks Erven / Sipke Sijmens; blad 154, nummer 12
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Sipke Sijmens; blad 4, volgnummer 9
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 12
1812 Sipke Sijmens, volgnummer 197
periode 1813 - 1828
   
volkstelling 1829; blad 8, huisnummer Balk 12
1829 Sipke Sijmens Kiep, schoenmakersknecht
1829 Jantjen Berents Wenning, dienstbode
periode 1830 - 1839
1830 - 1839 Sietze Adams Hofstra, wever
volkstelling 1840; huisnummer Balk 12
1840 Sietze Adams Hofstra, wollenwever
woningregister 1849 - 1859 blad 17; huisnummer Balk 13 / 19
1849 - 185? Sietze Adams Hofstra, wever ( * 24 juli 1798 te Sneek); hoofd, naar Balk 175
185? - 185? Anne Eises Rozenberg, werkman ( 6 juni 1813 te Lippenhuizen); hoofd
185? - 185? Durk Mous, werkman ( * 23 februari 1820 te Woudsend); hoofd
185? - 185? Tjipkjen Vellinga, zonder beroep ( * 13 oktober 1792 te Balk); hoofd
18?? - 1855 Arjen Pieters Bijlsma, smidsknecht ( * 1816 te Berlikum); hoofd
185? - 185? Seth Henneman, kleermaker ( * 19 februari 1813 te Leeuwarden)
1857 - 1857 Wilhelmina Susanna Outhuis, weduwe van Arjen Zwolsman, zonder beroep ( * 1802 te Bommel)
woningregister 1859 - 1869
1859 - 1869 blad ontbreekt in register  
woningregister 1869 - 1879 blad 60; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 373, volgnummer 292 / 279
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 22-05-2022