Meerweg 17 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 8, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 9  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 306, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Meerweg 17  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Meerweg 14 hisgiscode: 1094
eigenaren
eigenaar in 1715: Sikke Foogles
eigenaar in 1730: Hendrik Pytters
eigenaar in 1762: Jan Poppes
eigenaar in 1769: Idke Poppes
eigenaar in 1832 OAT: Poppe Idskes Poppes, koopman te Balk
   
bij boedelscheiding in 1909 aan: Elisabeth Johanna Verhoop, weduwe van Jan Cornelis Tromp, arts te Balk
verkoop in 1923 aan: Geertje en Baukje Wijma, zonder beroep te Balk
verkoop in 1924 aan: Jantje Asma, zonder beroep te Balk
verkoop in ???? aan: Johannes B. van der Werf, te Balk
verkoop in 1970 aan: handelscentrum "Gaasterland"
   
   
   
Meerweg 14
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

306 vernummerd in 1860 naar nummer 431
431 vernummerd in 1914 naar nummer 907, 908
908 vernummerd in 1917 naar nummer 956, 957 (is perceel aan de Luts)
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
voorgevel
De voorgevel van het pand in 1965

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verbouwingen
 
Eigenaar J. B van der Werf uit Balk laat in 1968 de woning verbouwen met de aanleg van een wc en douche op de begane grond. De nog aanwezige bedsteden worden verwijderd.
tekeningen: plattegrond bestaand, plattegrond nieuw, verdieping
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Bouwbedrijf B.P. Boersma uit Balk tekent en bouwt de verbouwing van de winkel en de uitbreiding aan de achterzijde van de winkel in 1974 in opdracht van handelscentrum Gaasterland.
tekeningen: plattegrond bestaand, plattegrond nieuw, voorgevels, achtergevel bestaand, achtergevel nieuw, zijgevel, situatie
De provinciale Friese schoonheidscommissie adviseerde negatief voor de nieuwe voorgevel van de winkel en de kantoorruimte aan de achterzijde. De geplande aluminium winkelpui is uitgevoerd in hout met een nieuwe indeling. Op het kantoor moest een zadeldak komen.
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Naar een ontwerp van bouwkundig teken- en adviesburo Meine Kampen is in 1999 de gehele voorgevel van de winkel vervangen.
tekeningen: voorgevel bestaand, voorgevel nieuw
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 9; 1859 - 1910 Balk 12; 1910 - 1920 Balk 14; 1920 - 1930 Balk 13; 1930 - 1953 Balk 14, 1953 - 1976 Meerweg 17, 1977 - heden Meerweg 14
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1717 Sikke Foogles / zelfs; blad 70, nummer 8
1718 Sikke Foogles / zelfs; blad 71, nummer 8
1721 - 1725 Sikke Foockles / zelfs; blad 100, nummer 8
1729 Sicke Foogles / Gerbrig Styntes; blad 100, nummer 8
1730 - 1747 Hendrik Pytters / zelfs; blad 100, nummer 8
1748 Hendrik Pytters erven / --- ; blad 100, nummer 8
1750 - 1758 Hendrik Pytters erven / Ype Hendriks; blad 100, nummer 8
1762 - 1768 Jan Poppes / Ype Hendriks; blad 100, nummer 8
1769 - 1774 Idske Poppes / Ype Hendriks; blad 100, nummer 8
1775 Idske Poppes / Sake Sikkes en Hendrik Meijnts; blad 153, nummer 9 te voren nummer 8
1777 - 1784 Idske Poppes / Sake Sikkes; blad 153, nummer 9
1785 Idske Poppes / Arent Sytses en Durk Piers; blad 153, nummer 9
1786 Idske Poppes / Durk Piers en Otte Jans; blad 154, nummer 9
1787 Idske Poppes / Durk Piers en Otte Jans en Durk Clases; blad 154, nummer 9
1788 - 1789 Idske Poppes / Wypke Wypkes en Johannes Betses; blad 154, nummer 9
1790 - 1791 Idske Poppes / Wypke Wypkes en Durk Piers; blad 154, nummer 9
1792 - 1793 Idske Poppes / Jan Andries en Durk Piers; blad 154, nummer 9
1794 - 1803 Idske Poppes / Durks Piers en Pieter Pieters; blad 154, nummer 9
1804 Pieter Pieters (Delfstra); blad 154, nummer 9
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Pieter Pieters (Delfstra); blad 44, volgnummer 4
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 9
1812 Pieter Pieters, volgnummer 155
periode 1813 - 1828
   
volkstelling 1829, blad 5; huisnummer Balk 9
1829 Pieter Pieters Delfstra, schipper
1829 ?? Lyklema, dienstmeid
periode 1830 - 1839
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 9
1840 Gosse Sjirks Haga, werkman
1840 Hendrik Jans Kuiper, wagenmakersknecht
woningregister 1849 - 1859 blad 12; huisnummer Balk 9 / 12
1849 - 1859 Gosse Sjirks Haga, koopman ( * 14 december 1810 te Balk)
bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 6; huisnummer Balk 12
1859 - 1879 Gosse Sjirks Haga, koopman ( * 14 december 1810 te Balk)
1859 - 1869   blad ontbreekt in woningregister 1859 - 1869
woningregister 1869 - 1879 blad 60; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 431, volgnummer 294 / 281
1869 - 1879 Gosse Sjirks Haga, koopman ( * 14 december 1810 te Balk)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 101; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 431
1879 - 1889 Antje Johannes Verbeek, weduwe Gosse Sjirks Haga, winkeliersche ( * 11 juli 1803 te Lemmer)
1888 - 188? Fetze Idzes Boersma, veldwachter? ( * 19 augustus 1856 te Gaastmeer)
1889 - 1889 Neeltje van Alkema, nichtje ( * 11 oktober 1884 te Longerhouw)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 11; huisnummer Balk 12
1890 - 1900 Froukje Alberts Wierda, ( * 18 januari 1818 te Sloten)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 13; huisnummer Balk 12 / 14
1900 - 1901 Froukje Alberts Wierda, ( * 18 januari 1818 te Sloten)
1901 - 1910 Lucas Lucas Bouwman, timmerman ( * 6 november 1852 te Oudemirdum)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 1; huisnummer Balk 14
1910 - 1920 Lucas Bouwman
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 169; huisnummer Balk 14
1911 - 1920 Lucas Lucas Bouwman, timmerman ( * 6 november 1852 te Oudemirdum); hoofd
1912 - 1920 Jacob Tjipkes Vermooten, schoonzoon, timmerman ( * 20 december 1888 te Balk)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 10; huisnummer Balk 13
1921 - 1924 Johannes Hendriks Wijma , zonder beroep ( * 4 oktober 1849 te Drogeham); hoofd
1921 - 1924 Geertje Wijma, nicht, zonder beroep ( * 18 februari 1880 te Eestrum)
1921 - 1924 Baukje Wijma, nicht, zonder beroep ( * 27 mei 1883 te Eestrum)
1921 - 1922 Sijtze Wijma, broer, zonder beroep ( * 27 december 1852 te Drogeham)
1925 - 1925 Harmen Harmens Asma, sigarenhandelaar( * 3 mei 1859 te Sondel); hoofd
1925 - 1930 Gatske Nagelhout, weduwe Harmen Harmens Asma ( * 5 september 1862 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 11; huisnummer Balk 14
1931 - 1933 Gatske Nagelhout, weduwe Harmen Harmens Asma ( * 5 september 1862 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1933 - 1939 Jantje Asma, zonder beroep ( * 2 september 1890 te Sondel)
1933 - 1939 Willem Asma, broodventer ( * 26 januari 1888 te Sondel)
1935 - 1939 Paulus Esebius Josephus de Vries, fouragehandelaar ( * 1 maart 1901 te Blankenham)
 
1939 - ????  
19?? - 1972 familie van der Werf
     
timmerman Lucas Bouwman
 
timmerman Lucas Bouwman
bron: Balkster Courant van 8 februari 1908
 
 
 
Meerweg
bron: foto 96.433 van de beeldbank cultereel erfgoed
De Meerweg in 1965 met in het midden nummer 17. Nu is dit Meerweg 14.
 
handelscentrum Gaasterland
 
handelscentrum Gaasterland
bron: Balkster Courant van 30 december 1972
klik op bovenstaande afbeelding voor het volledige artikel
 
vorrgevel handelscentrm Gaasterland
foto 218-114 beschikbaar gesteld door de familie Mulder
In de in 1970 gekochte woning van de familie van der Werf kwam de verkoop van boerengereedschap, tuinartikelen enz.
Al gauw bleek de winkel te klein en besloot men tot uitbreiding en vernieuwing die in 1974 plaats vond.
handelscentrum
handelscentrum
handelscentrum
foto 218-106
foto 218-108
foto 218-111
In het vroege voorjaar

van 1974 begint bouwbedrijf Boersma uit Balk met de uitbreiding van de winkel aan de achterzijde.
beton storten handelscentrum Gaasterland
dak vernieuwen handelscentrum Gaasterland
nieuwe dakpannen handelscentrum Gaasterland
foto 218-116
foto 218-117
foto 218-119
nieuwe pui handelscentrum Gaasterland
nieuwe pui handelscentrum Gaasterland
de nieuwe pui handelscentrum Gaasterland
foto 218-116
foto 218-116
foto 218-116
De verbouwing van de "woning" tot winkel in de zomer van 1974
 
uitnodiging open huis
 
opening handelscentrum Gaasterland
mevrouw Strikwerda-Burggraaf
bron: Balkster Courant van 5 oktober 1974
 
mevr. Geertje Strikwerda-Burggraaff opent de nieuwe winkel op vrijdag 27 september 1974 >>>
 
opening
 
handelscentrum Gaasterland Open Huis
bron: Balkster Courant van 28 september 1974
klik op bovenstaande krantekoppen voor het volledige artikel
 
straatbeeld handelscentrum Gaasterland
foto 049-039 gemaakt door Jitze de Boer
klik op bovenstaande foto voor foto 049-040
 
straatbeeld handelscentrum Gaasterland
foto 049-025 gemaakt door Jitze de Boer
klik op bovenstaande foto voor een foto (049-041) van de winkelpui
 
handelscentrum Gaasterland
foto 049-046 gemaakt door Jitze de Boer
Het interieur van de winkel in april 1984
 
pluimveeshow
pluimveeshow
pluimveeshow
foto 049-047 foto 049-048 foto 049-049
Op de jaarlijkse Gaasterlandshow in sporthal De Trime in Balk is handelscentrum Gaasterland te vinden met een stand.
 
handelscentrum Gaasterland
bron: Balkster Courant van 8 september 1988
 
zie Meerweg 12 voor de opslag en verkoop van bulkgoederen
 
Faunaland
 
  faunaland
faunaland
 
Vanaf maart 2000 is Hendrik Mulder aangesloten bij de inkooporganisatie Faunaland.
bron: Balkster Courant van 6 juli 2006 >>>
 
Faunaland Gaasterland
 
faunaland Gaasterland
 
faunaland faunaland faunaland
   
   
   
faunaland faunaland
 
Dierspecialist Mulder
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 3-08-2022