Meerweg 25 en 26 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 3  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 312, pakhuis en erf  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 313, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Meerweg 25 en 26  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Meerweg 18 hisgiscode: 1100 en 1101
eigenaren
eigenaar in 1775: Hendrik Jans
eigenaar in 1779: Melle Jentjes Schaafsma
eigenaar in 1795: Bauke Durks
eigenaar in 1832 OAT: Johannes Harmens Visser, koopman te Balk
verkoop in ???? aan: Harmen Johannes Visser,
verkoop in 1891 aan: Harmen Jans de Jong, koopman te Balk
verkoop in 1905 aan: Coöperatieve vereniging tot aankoop van landbouwbenodigdheden te Balk
verkoop in 1916 aan: Jan Aukes de Groot, stoombootkapitein te Balk
verkoop in ???? aan: Catrinus Haarsma, brandstoffenhandelaar te Balk
verkoop in 1956 aan: Strikwerda's fouragehandel
verkoop in ???? aan:  
   
   
Meerweg 20
2006

kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

 

312 vernummerd rond 1835 naar nummer 333
333 vernummerd in 1916 naar nummer 953
333 vernummerd in 1916 naar nummers 956,957 (is perceel aan de Luts)
313 ongewijzigd tot 1928 (is woning achter op het erf van 312)
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 

Balk A 312

kadastrale kaart 1913

bewoners (achter)
huisnummers: 1811 - 1859 Balk 3a 1859 - 1953 Balk 4; 1953 - 1977 Meerweg 26
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
  woning gebouwt rond 1775?
1775 - 1777 Hendrik Jans / zelfs; blad 152, nummer 3
1779 - 1780 Melle Jentjes Schaafsma / Hendrik Meints; blad 152, nummer 3
1782 - 1785 Melle Jentjes Schaafsma erven / Hendrik Meints; blad 152, nummer 3
1786 - 1794 Melle Jentjes Schaafsma erven / weduwe Hendrik Meints; blad 153, nummer 3
1795 - 1804 Bauke Durks / zelfs; blad 153, nummer 3
  Bauke Dirks gehuwd met Gertje Cornelis = 2 kinderen: Dirkje 5 augustus 1769
speciekohieren 1748 - 1806
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 3
1812 Pieter Aarnts Wildeboer, volgnummer 228
periode 1813 - 1828
1816 Philippus, zoon van Eliazar Jakobs de Raay (venter) en Ester Philips Les geboren op nummer 3
1818 Jakob, zoon van Eliazar Jakobs de Raay (venter) en Hester Philips Les geboren op nummer 3
volkstelling 1829 blad niet aanwezig
1829  
periode 1830 - 1839
   
volkstelling 1840 huisnummer 3a
1840 Cornelis Dirks Tjessema, timmermansknecht ( * te Dronrijp)
woningregister 1849 - 1859 blad 5; huisnummer 3a / 4
1849 - 1859 Feike Theas Hoogeterp, timmerknecht ( * 30 juni 1809 te Sloten); hoofd
woningregister 1859 - 1869
1859 - 1869 blad ontbreekt in register
bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 2; huisnummer Balk 4; volgnummer 290
1859 - 186? Feike Thaes Hoogeterp, timmerknecht ( * 30 juni 1809 te Sloten);hoofd
1861 - 1879 Gerrit Klazes Pelsma, ( * 28 januari 1835 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 61; kadastrale gemeente Balk sectie A 313, volgnummer 303 / 290
1869 - 1879 Gerrit Klazes Pelsma, timmerknecht ( * 28 januari 1835 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 71; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 313
1879 - 1890 Gerrit Klazes Pelsma, ( * 28 januari 1835 te Balk); hoofd
1887 - 1889 Obbe Bangma, ( * 1 december 1860 te Elahuizen); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900
1890 - 1900 niet genoemd in register
bevolkingsregister 1900 - 1910
1900 - 1910 niet genoemd in register
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 1; huisnummer Balk 4
1910 - 1920 graanmalerij
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 2; huisnummer Balk 4
1920 - 1924 graanmalerij
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 378; huisnummer Balk 4
1924 - 1930 Jan Herresma, bootman ( * 28 januari 1892 te Hemelum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 3; huisnummer Balk 4
1931 - 1931 Jan Herresma, groentekoopman ( * 28 januari 1892 te Hemelum); hoofd
1932 - 1936 Anne Mous, los werkman ( * 11 november 1889 te Balk); hoofd
1936 - 1939 Herre Zijlstra, landarbeider ( * 25 maart 1907 te Uitwellingerga); hoofd
 
     
bewoners (voor)
huisnummering: 1811 - 1859 Balk 3; 1859 . 1953 Balk 5; 1953 - 1976 Meerweg 25; 1977 - heden Meerweg 20
     
woningregister 1859-1869 blad ontbreekt in register
1859 - 1869    
woningregister 1869 - 1879 blad 61; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 333, volgnummer 304 / 291
1869 - 1879 pakhuis  
bevolkingsregister 1879 - 1890
1879 - 1890 kad. nr. A 333 niet genoemd in register
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 3; huisnummer Balk 4
1890 - 1900 Foeke Hogendorff, timmerknecht ( * 3 oktober 1842 te Balk); hoofd
189? - 189? Bote Nijdam, stuurman ( * 2 februari 1861 te Gaastmeer)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 3; huisnummer Balk 4 / 5
1900 - 1910 Foeke Hogendorff, timmerknecht ( * 3 oktober 1842 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 1; huisnummer Balk 5
1910 - 1918 Foeke Hogendorff, naar Ruigahuizen 14
1918 - 1919 Pieter Weerman ??? van Balk 240 / naar Balk 329
1919 - 1920 vervallen
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 81; huisnummer Balk 5 /5
1911 - 1918 Foeke Hogendorff, timmerknecht ( * 1842 te Ruigahuizen)
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 2; huisnummer Balk 5
1920 - 1930 pakhuis
register van huisnummering 1930 - 1939 blad 2; huisnummer Balk 5
1931 - 1939 pakhuis
 
     
brandstoffenhandel Catrinus Haarsma
 
Hendrik Haantjes
foto 218-011 beschikbaar gesteld door de familie Mulder
Hendrik Haantjes van de CBO met zijn vrachtwagen voor het pakhuis aan de Meerweg
 
handelscentrum Gaasterland
 
handelscentrum Gaasterland
foto 218-100 beschikbaar gesteld door de familie Mulder
 
handelscentrum handelscentrum Gaasterland
foto 218-102 foto 218-101
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 2-08-2022