Meerweg 24
kadastrale gemeente Balk, sectie H nummer 317, weiland in 1832
eigenaren
eigenaar in 1832: Poppe Idskes Poppes, koopman te Balk
   
   
   
 
   
 
2006 >>>
   
voorgevel
bouwbedrijf H. Dijkstra
 
voorgevel
foto 099-006 beschikbaar gesteld door A. Hiemstra
Haije Dijkstra begint in 1952 met zijn timmerbedrijf in een houten schuur aan het Westeinde.
Begin jaren zestig verhuist het bedrijf naar de Meerweg. Links op de voorgrond het hek van de boerderij van Hornstra met daarachter de pas gebouwde timmerwerkplaats en kantoor van aannemingsbedrijf Dijkstra. In het midden de overslag van de CBO en rechts op de achtergrond de woning van de Helling.
 
Dijkstra en Postma
bron: Balkster Courant van 23 januari 1972
 
logo bouwbedrijf H Dijkstra
 
personeelsreisje
foto 024-011 beschikbaar gesteld door Durk Wortman
personeel van het bouwbedrijf in circa 1964
achterste rij v.l.n.r.
1. Akke Gijzen, 2. Bernardus Gijzen, 3. Sietske Glashouwer, 4. Lammert Glashouwer, 5. Beitske Baukema, 6. Sjoerd Riemersma, 7. vrouw van Zwaagstra, 8. Douwe Zwaagstra
middelste rij v.l.n.r.
9. Piet de Jong, 10. Lieuwe van der Zee, 11. vrouw Glashouwer, 12. Haye Dijkstra, 13. Hendrik Wortman, 14. vrouw Wortman, 15. Elske Touring, 16. Teunis Toering, 17. Sietse van der Werf
voorste rij v.l.n.r.
18. Grietje Feenstra, 19. Zus van der Zee, 20. Ant Dijkstra, 21. Piet van der Goot, 22. Minne Baukema, 23. Tinus Thibaudier, 24. Hendrik Stegenga, 25. Tet Stegenga-Hettinga, 26. Wouter Glashouwer
 
logo
 
personeel gevraagd Sleatemar
bron: Leeuwarder Courant van 17 oktober 1970
 
Aan de oostoever bij de monding van de Luts in het Slotermeer zijn in 1970/1971 83 zomerhuisjes gebouwd met ligplaats.
Meer over de bouw van dit recreatiecomplex in de Leeuwarder Courant van 13 juni 1970 en van 14 april 1971
 
hetkantoor met daarachter werkplaats in 1972
bron: Balkster Courant van 11 november 1972
Het kantoor met werkplaats aan de Meerweg in 1972
 
Hieronder een opsomming van een aantal door bouwbedrijf Dijkstra gerealiseerde gebouwen:
1954 transformatorhuisje te Harich / 1954 woningen in de Du Tourstraat te Wijckel
1955 woning voor A. Haringsma in de Bloemstraat te Balk / 1956 bungalow voor dierenarts Westra te Balk
1958 boerenleenbank te Balk / 1959 verbouw coöperatieve zuivelfabriek Harich te Balk
1968 boerderij "De Sondeler Leijen" aan de Sondelerdyk 4
foto's beschikbaar gesteld door de familie Dijkstra en gescand door Herman Melchers
 
  Haskestaete
 
Haskestate
bron: Leeuwarder Courant van 26 september 1998
 
 
In 1994 wordt gestart met de bouw van koopappartementen en winkeleenheden op de hoek van de Wijckelerdijk en de Jachthavendijk. Het oude Mulo gebouw is daarvoor gesloopt. De verhuur van de winkel- en kantoorruimtes gaat niet zoals werd verwacht. Meer over de bouw en exploitatie is te vinden in de Leeuwarder Courant van 19 februari 1994, 8 juli 1994, 1 december 1994 en 5 januari 1999.
 
Friso Sneek
bron: Leeuwarder Courant van 3 april 2001
 
winterstalling Onderdak
 
Vanaf ???? verhuurd Onderdak ruimte voor winterstalling van boten in de voormalige opslagloodsen van bouwbedrijf Friso.
 
 
Bed and breakfast De Helling
 
Actief vanaf mei 2015 na een verbouwing van het voormalige kantoor van bouwbedrijf Friso.
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31-05-2019