Meerweg 26
kad. gemeente Balk, sectie H nr. 313, weiland in 1832
kad. gemeente Balk, sectie H nr. 314, huis en erf in 1832
kad. gemeente Balk, sectie H nr. 315, scheepstimmerwerf in 1832
eigenaren
eigenaar in 1832: Jelle Meinesz, ontvanger te Balk
   
 
   
   
   
   
 
Spaans Babcock 2012 >>>
   
Spaans Babcock
Spaans-Babcock
 
Spaans
bron: Balkster Courant van 28 november 1964
 
Spaans
In maart 1965 laat de NV machinefabriek Spaans uit Hoofddorp de eerste bedrijfshal bouwen in Balk achter de woningen van De Helling. In de Balkster vestiging zullen ondermeer vijzelpompen voor polder- en rioolgemalen geproduceerd worden.
 
bouw eerste bedrijfshal
foto 144-034 beschikbaar gesteld door Siemen de Jong
 
Spaans Spaans Spaans
foto 144-032 foto 144-033 foto 231-020
 
excursie Spaans Hoofddorp
foto 231-021 beschikbaar gesteld door mevrouw Koppenol
excursie Spaans Hoofddorp
bron: Balkster Courant van 17 april 1965
 
personeel gezocht
bron: Balkster Courant van 22 mei 1965
Cor Koppenol van de vestiging in Hoofddorp is aangesteld als bedrijfsleider om de nieuwe fabriek in Balk op poten te zetten. De fabriekshal wordt binnenkort opgeleverd maar een kantoor en kantine ontbreekt nog op de locatie. Vanuit zijn kamer in hotel Teernstra in Balk regelt hij nieuw personeel voor de fabriek.
In februari 1965 verschijnt de eerste wervingsadvertentie in de Balkster Courant. Er zullen dat jaar nog meer volgen. De productie is gestart op 1 augustus 1965 met twintig man personeel. De fabriek zal in fasen worden uitgebreid met nog twee hallen.
20 februari 1965 - 17 juli 1965 - 21 augustus 1965 - 4 september 1965 - 11 september 1965
 
interieur Spaans
foto 231-017 beschikbaar gesteld door mevrouw Koppenol
Het interieur van de eerste fabriekshal in het najaar 1965.
 
interieur Spaans
foto 231-018 beschikbaar gesteld door mevrouw Koppenol
Het interieur van de eerste fabriekshal in 1965.
 
Spaans de eerste Balkster vijzel verlaat de fabriek
foto 231-019 beschikbaar gesteld door mevrouw Koppenol
De eerste Balkster vijzels verlaten in 1965 de fabriekshal.
 
Spaans
foto 231-003 beschikbaar gesteld door mevrouw Koppenol
1. Bauke Mandemaker, 2. Karel Müller, 3. Anne Gersjes, 4. Tjitte van der Meer, 5. Jan Buma, 6. Ane Grouwstra, 7. Menno Gersjes, 8. Harmen de Vries, 9. Frits Snelter
10. Freerk Gersjes, 11. Egge Reinsma, 12. Gelf Boonstra, 13. Kobus de Graaf, 14. Jan Winia, 15. Jans van der Laan
 
Spaans
foto 231-004 beschikbaar gesteld door mevrouw Koppenol
1. Anne Gersjes, 2. Freerk Gersjes, 3. Harmen de Vries, 4. Kobus de Graaf, 5. Menno Gersjes, 6. Jans van der Laan
 
Spaans
bron: Balkster Courant van 11 decmber 1965
 
vliegtuigresten
bron: Leeuwarder Courant 17 september 1966
 
Al spoedig na de opening van de vestiging in Balk verlaat de 50e vijzel de fabriekshal aan de Meerweg.
 
Spaans 50e vijzel
foto 231-006 beschikbaar gesteld door mevrouw Koppenol
1. ? , 2. ?, 3. ?, 4. ?, 5. ?, 6. ?, 7. ?, 8. ? , 9. ?, 10. ?, 11. ?, 12. ?, 13. ?, 14. ?, 15. ?
 
Spaans 50e vijzel
foto 231-008 beschikbaar gesteld door mevrouw Koppenol
1. Johannes de Vries, 2. Harmen de Vries, 3. Cor Koppenol, 4. Karel Müller, 5. Johannes Smits, 6. Tjitte van der Meer, 7. Frits Snelter, 8. Jan Wijnia, 9. Bauke Mandemaker, 10. Gelf Boonstra, 11. Freerk Gersjes, 12. Jan Buma, 13. Kobus de Graaf, 14. ?, 15. Egge Reinsma.
 
personeel gevraagd
bron: Balkster Courant van 20 mei 1967
 
Spaans
foto 200-029 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Spaans voltooid
bron: Balkster Courant van 8 juli 1967
 
personeel gevraagd
bron: Leeuwarder Courant 24 februari 1968
 
persoenll Spaans
foto 231-012 beschikbaar gesteld door mevrouw Koppenol
Het personeel van de machinefabriek in 1969.
1. Jappie Schaper, 2. Betty Hornstra, 3. Kobus de Graaf, 4. Henk Mennega, 5. Diedert de Kroon, 6. Jente Schilstra, 7. Hendrik de Winter, 8. Anne Gersjes, 9. Harold Becker, 10. Wiebren Klijnsma, 11. Hette de Kroon, 12. Johannes Smids, 13. Cor Koppenol, 14. Wim de Groot, 15. Freerk Gersjes, 16. Bauke Mandemaker, 17. Tjitte van der Meer, 18. Frits Snelter
19. Obbe Nauta, 20. Kees Haringsma, 21. Durk Albada, 22. Jentje Bandstra, 23. Jan van der Goot, 24. Hielke Hempenius, 25. Walte Spoelstra, 26. Klaas Visser, 27. Andries Roskam, 28. Jappie Brouwer, 29. Hessel van der Zee, 30. Ane Grouwstra, 31. Piet Schotanus
32. Egge Reinsma, 33. Johannes de Vries, 34. Wouter de Vries, 35. Gerard Samplonius, 36. Jan Buma
 
Meerweg begin jaren zeventig
foto 200-227 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De Meerweg rond 1970 met links de kantoren van Spaans. In het midden de loods van gemeentewerken met daarachter de boerderij waarin nu zeilschool De Ûlepanne is gevestigd.
 
kolossale vijzels uit Balk
 
bedrijfsvoetbal
bron: Balkster Courant van ? juni 1971 ; foto van het elftal
 
 
supporterclub Jappie van Dijk
bron: Balkster Courant 16 oktober 1971
Sponsoren organiseren samen met de supportersclub een trainingsdag voor de kernploeg in Gaasterland.
foto van de kernploeg, verslag van de trainingsdag
 
supportersclub Jappie van Dijk
 
 
Spaans
bron: Balkster Courant van 2 december 1972
 
Spaans mammoettransport
bron: Balkster Courant van 1 oktober 1975 ; foto van het transport
 
muziekkorps Spaans
bron: Sudwesthoeknijs 20 april 1984
Vijzelfabriek Spaans had een eigen muziekkorps.
 
1989 Spaans Babcock personeel
foto 231-016 beschikbaar gesteld door mevrouw Koppenol
de medewerkers van Spaans-Babcock in 1989
1. Andries Roskam, 2. Anne Gersjes, 3. Siep Altena, 4. Mijs Bruinsma, 5. Ane Grouwstra, 6. Wiebren Klijnsma, 7. Freerk Gersjes, 8. Walte Spoelstra, 9. René Regeling,
10. Harm Bosma, 11. Jentje Bandstra, 12. Siemen Jongstra, 13. stagiaire, 14. Cor Koppenol, 15. Diedert de Kroon, 16. Wim de Groot, 17. Jan van der Goot, 18. Stoffel Boersma, 19. Ulbe Postma,
20. Hielke Hempenius, 21. Bertus Nijholt, 22. Eelke Stellingwerf, 23. Douwe Glashouwer, 24. Piet Schotanus, 25. Henk Abma, 26. Klaas Visser, 27. Sjoerd de Groot, 28. Bennie de Groot, 29. Henk Mennega,
30. Johannes Stegenga, 31. Henk Kramer  32. Jan Buma, 33. Age de Vries, 34. Henk Feenstra, 35. Jacob van der Veer, 36. Atze van der Veen, 37. Leen Brandsma, 38. Gijs Schotanus, 39. Harold Becker
40. Wouter Smink, 41. Trinus Schaper, 42. Durk Albada, 43. Fokke Klijnsma, 44. Willem Leenes, 45. Kees Haringsma, 46. Steffen Muizelaar, 47. Haring Muizelaar, 48. Frits de Groot, 49. Peter Burger, 50. Klaas Haga, 51. Johannes deVries
 
Spaans
bron: Leeuwarder Courant van 5 januari 1994
Vanaf de jaren negentig in de 20e eeuw is de toekomst van Spaans in Balk onzeker. Verhuizen naar het industrieterrein Eigen Haard, naar een locatie buiten Balk. Zelfs het geheel opheffen van de vestiging in Nederland behoorde tot de opties. Anno 2012 gaan de werkzaamheden in de fabriekshallen in Balk nog gewoon door.
Spaans Balk naar gebouwen Hettinga: Leeuwarder Courant 11 februari 1994
Hubert Stavoren en Spaans Balk samen: Leeuwarder Courant 29 maart 1994
Spaans Babcock Balk verhuist: Leeuwarder Courant 29 januari 1999
Spaans Babcock stoot deel bedrijf af: Leeuwarder Courant 18 september 1999
Windgroep aast op terrein Balk: Leeuwarder Courant 6 april 2005
Streep door bedrijvenpark Balk: Leeuwarder Courant 21 juni 2005
Vijzelbouwer keert Balk de rug toe: Leeuwarder Courant 11 januari 2006
Or en bonden bezorgd over Spaans Babcock: Leeuwarder Courant 20 april 2006
Miljoenen voor luxe wooncomplex: Leeuwarder Courant 11 maart 2008
Spaans moet wijken voor Waterstate: Leeuwarder Courant 2 juli 2008
Plan Waterstate aan Balkster Luts wankelt: Leeuwarder Courant 26 juni 2010
 
Ondanks alle perikelen over wel of niet verhuizen blijven de orders binnenkomen.
Spaans
bron: Leeuwarder Courant van 11 januari 2006
Spaans Babcock scoort recordorder in Ghana: Leeuwarder Courant 30 maart 2006
Spaans Babcock scoort klus in Egypte: Leeuwarder Courant 3 oktober 2008
Balkster beluchters in zuivering De Bildt: Leeuwarder Courant 3 februari 2009
Topdrukte bij vijzelbouwer Spaans Babcock: Leeuwarder Courant 30 mei 2009
Grote order voor Spaans Babcock: Leeuwarder Courant 11 september 2009
 
Spaans Babcock
Rechtsboven het complex van Spaans-Babcock in 2007 aan de Meerweg in Balk
 
Spaans-Babcock
bron: Balkster Courant van 14 februari 2013, foto van de werkzaamheden
 
Spaans-Babcock
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31-05-2019