Meerweg (De Helling)
kadastrale gemeente Balk, sectie H nr. 313, weiland in 1832
kadastrale gemeente Balk, sectie H nr. 314, huis en erf in 1832
kadastrale gemeente Balk, sectie H nr. 315, scheepstimmerwerf in 1832
eigenaren
eigenaar in 1832: Jelle Meinesz, ontvanger te Balk
verkoop in 1852 aan: Johannes Jakles Huslhoff, schuitemaker te Harich
verkoop in 1874 aan: Jakle Johannes Hulshoff, scheepstimmerman te Harich
bij boedelscheiding in 1884 aan: Janke Sjoerds van den Berg, weduwe Jakle Johannes Hulshoff
verkoop in 1906 aan: Bauke Lyklema en Harmen Bosma te Balk
   
 
Spaans Babcock 2012 >>>
   
Spaans Babcock
bewoners 17?? - 1811
 
     
   
reëelkohieren 1715 - 1805 Harich
   
   
speciekohieren 1748 - 1806 Harich
1801 Jan Ha????, overleden; blad 41, volgnummer 44
1801 Willem Clases, van Balk volgnummer 77, blad 54; blad 41, volgnummer 44
1802 - 1803 Willem Clases, vertrokken, woont in een p??schip; een dorpshuis, blad 41, volgnummer 44
1802 - 1803 David Willems, van volgnummer 30, blad 39; een dorpshuis, blad 41, volgnummer 44
1804 - 1805 David Willems; een dorpshuis, blad 41, volgnummer 44
   
bewoners 17?? - 1811
     
   
reëelkohieren 1715 - 1805 Harich
   
speciekohieren 1748 - 1806 Harich
1802 - 1805 Dirk Pieters; een dorpshuis, blad 41, volgnummer 45
1802 - 1805 Jacob Wybes, weduwe; een dorpshuis, blad 41, volgnummer 45
   
bewoners 1811 - 1890
huisnummers: 1811 - 1859 Harich 47; 1859 - 1890 Harich 63
     
periode 1811 - 1829
1823 Jan, zoon van Geert Jans Wolda en Hylkjen Arents Wildeboer overleden op nummer 47
1824 Jan, zoon van Geert Jans Wolda en Hylkjen Arents Wildeboer geboren op nummer 47
volkstelling 1829, blad ??; huisnummer Harich 47
1829  
volkstelling 1840; huisnummer Harich 47
1840 Johannes Jakles Hulshoff, scheepstimmerbaas ( *
woningregister 1849 - 1859 blad 486; huisnummer Harich 47 / 63
1849 - 1859 Johannes Jakles Hulshof, scheepstimmerbaas ( * 1803 te Stavoren)
woningregister 1859-1869 blad 27; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 314, huisnummer Harich 63
1859 - 1860 Johannes Jakles Hulshof, scheepstimmerbaas ( * 1803 te Stavoren); hoofd
1859 - 1869 Jakle Johannes Hulshoff, schuitemaker ( * 15 april 1832 te Harich); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 192; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 314, volgnummer 948
1869 - 1879 Jakle Johannes Hulshoff, schuitemaker ( * 15 april 1832 te Harich)
  Johannes Tijsses van Hout, ( * 28 oktober 1839 te Dokkum)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 618; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 876
1880 - 1884 Jakle Johannes Hulshoff, scheepstimmerman ( * 15 april 1832 te Harich); hoofd
1884 - 1890 Janneke van den Berg, weduwe Jakle Johannes Hulshoff ( * 21 augustus 1833 te Heeg); hoofd
1884 - 1887 Tjeerd Ages, ( * 27 januari 1839 te Lemmer)
1886 - 1888 Gerardus Hendrikus Schouten, goudsmidsknecht ( * 9 april 1851 te Amsterdam)
 
1869 - 1879 bergplaats
bevolkingsregister 1880 - 1890 Balk kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 878
1880 - 1890 Jan Tjibbeles van der Zee, timmerknecht
   
bewoners 1811 - 1890
huisnummers: 1811 - 1859 Harich 47; 1859 - 1890 Harich 62
   
   
volkstelling 1840; huisnummer Harich 47
1840 niet genoemd in register
woningregister 1849 - 1859 blad ???; huisnummer Harich 47 / 62
1849 - 1859 niet genoemd in register
woningregister 1859 - 1869 blad 26; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 315, huisnummer Harich 62
1859 - 1869 scheepstimmerwerf
woningregister 1869 - 1879 blad 192; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 315, volgnummer 949
1869 - 1879 scheepstimmerwerf
woningregister 1869 - 1879 blad 192; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 315, volgnummer 950
1869 - 1872 Wietske Lieuwes Overmeer, zonder beroep ( * 1 juli 1795 te Heeg), naar Varik
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 619; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 877
1880 - 1884 Hendrik Feenstra, goudsmidsknecht ( * 5 maart 1826 te Leeuwarden); hoofd
1881 - 188? Bastiaan Pieter Leonard Frielink,goudsmidsknecht ( * 2 september 1858 te Hoorn);
1882 - 1888 Tamme Dirks de Jonge, olieslagersknecht ( * 13 januari 1852 te Lekkum); hoofd
1882 - 1890 Harmke Huisman, weduwe Tamme de Jonge ( * 20 augustus 1852 te Balk); hoofd vanaf 1888
   
bewoners 1811 - 1890
huisnummers: 1811 - 1859 Harich 47; 1859 - 1890 Harich 61
     
   
volkstelling 1840; huisnummer Harich 47
1840 Jan Tjibbeles van der Zee, scheepstimmerknecht ( * 1812 te Heeg)
woningregister 1849 - 1859 blad 486; huisnummer Harich 47 / 61
1849 - 1859 Jan Tjibbeles van der Zee, scheepstimmerknecht ( * 1812 te Heeg)
woningregister 1859 - 1869 blad 26; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 316, huisnummer Harich 61
1859 - 1869 Jan Tjibbes van der Zee ( * 1812 te Heeg)
woningregister 1869 - 1879 blad 192; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 316, volgnummer 951
1869 - 1879 Jan Tjibbes van der Zee, scheepstimmerknecht ( * 1812 te Heeg)
woningregister 1869 - 1879 blad 192; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 316, volgnummer 952
1869 - 1879 bergplaats
bevolkingsregister 1880 - 1890 Balk kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 878
1880 - 1890 Jan Tjibbeles van der Zee, timmerknecht ( * 16 december 1811 te Heeg); hoofd
     
bewoners 1811 - 1890
 
   
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad ; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 879
1880 - 1890 Dominicus van der Werf, timmerknecht
     
bewoners 1890 - 1970
huisnummers: 1911 - 1920 Harich 92; 1921 - 1931 Harich 95; 1931 - 1953 Harich 93; 1953 - sloop Meerweg ?
     
   
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 113; huisnummer Harich 97 / 92
1900 - 1907 Pier van der Werf, scheepstimmerknecht ( * 27 februari 1864 te Joure)
1907 - 1910 Sybolt de Boer, koetsier ( * 26 oktober 1876 te Idzega)
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Harich 92
1911 - 1916 Jan Douwe Rekers
1916 - 1920 Atze van der Veen
register van huisnummering 1921 - 1930; huisnummer Harich 95
1920 - 192? Atze van der Veen, transportarbeider ( * 14 augustus 1885 te Roordahuizum)
192? - 1930 Jan Groenhof, zonder beroep ( * 12 april 1875 te Kolderwolde)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 84; huisnummer Harich 93
1931 - 1933 Jan Groenhof, melkventer ( * 12 april 1875 te Kolderwolde)
1934 - 1937 Harmen de Jong, wegenbouwer ( * 16 mei 1898 te Harich)
1937 - 1939 Sibbele Pietersma, zonder beroep ( * 14 juni 1870 te Wijckel)
 
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Harich 97; 1911 - 1920 Harich 91; 1921 - 1931 Harich 94; 1931 - 1953 Harich 94; 1953 - sloop Meerweg ?
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 115; huisnummer Harich 97
1890 - 1892 Theunis Vallinga, onderwijzer ( * 24 februari 1864 te Workum)
1892 - 1894 Sipke Sloterdijk, ? ( * 10 augustus 1836 te Balk)
1894 - 1897 Dominicus van der Werf scheepstimmerman ( * 3 november 1832 te Sneek)
1897 - 1900 Reinskje Wheda, weduwe van Dominicus van der Werf ( * 13 februari 1836 te Joure)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 114; huisnummer Harich 97 / 91
1900 - 1905 Reinskje Wheda, weduwe van Dominicus van der Werf ( * 13 februari 1836 te Joure)
1905 - 1910 Bouwe Siebrens de Boer, arbeider ( * 16 februari 1858 te Sondel)
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Harich 91
1911 - 1916 Bouwe Siebrens de Boer
1916 - 1920 Boâke Hisses Lijklema, schipper
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 85; huisnummer Harich 94
1921 - 1930 Boâke Hisses Lijklema, schipper ( * 6 augustus 1871 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939; huisnummer Harich 94
1931 - 1939 Boâke Hisses Lijklema, vrachtschipper ( * 6 augustus 1871 te Balk)
 
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Harich 96; 1911 - 1920 Harich 93; 1921 - 1931 Harich 96; 1931 - 1953 Harich 95; 1953 - sloop Meerweg ?
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 113; huisnummer Harich 96
1890 - 1896 Bauke Haringsma, ( * 5 maart 1857 te Balk); hoofd
1896 - 1898 Eeuwe Jans Hoekstra, ( * 26 april 1875 te Harich); hoofd
1898 - 1900 Wiebe Haringsma ( * 17 maart 1866 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 112; huisnummer Harich 96 / 93
1900 - 190? Wiebe Haringsma, werkman ( * 17 maart 1866 te Harich)
190? - 190? Albert Strampel, visser ( * 21 mei 1881 te Oosterzee)
190? - 1910 Tiete Veldstra, weduwe van Hendrik Jans Bremer, zonder beroep ( * 8 november 1847 te Stavooren)
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Harich 93
1911 - 1913 Tiete Veldstra, weduwe van Hendrik Jans Bremer ( * 8 november 1847 te Stavoren)
1914 - 1919 Marten van Dijk
1919 - 1920 Frans Brameijer
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 87; huisnummer Harich 96
1920 - 192? Frans Brameijer, zonder beroep ( * 14 mei 1854 te Bolsward)
192? - 192? Willem Stegenga, arbeider ( * 4 juni 1899 te Nijemirdum)
192? - 192? Jacob de Graaf, los werkman ( * 4 april 1902 te Balk)
192? - 1930 Marten Boâkes Lijklema, schipper ( * 6 mei 1899 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 86; huisnummer Harich 95
1931 - 1939 Marten Boâkes Lijklema, betonwerker ( * 6 mei 1899 te Balk)
 
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Harich 95; 1911 - 1920 Harich 94; 1921 - 1931 Harich 97; 1931 - 1953 Harich 96; 1953 - sloop Meerweg ?
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 112; huisnummer Harich 95
1890 - 1893 Siebe Machiels Visser, timmerman ( * 12 april 1854 te Sloten)
1893 - 1900 Gooitsen van der Werf, schipper ( * 24 december 1865 te Harich)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 111; huisnummer Harich 95 / 94
1900 - 1907 Gooitsen van der Werf, schippersche ( * 24 december 1865 te Harich)
1907 - 1910 Bokke Douwes Miedema, smidsknecht ( * 21 augustus 1868 te Hennaard)
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Harich 94
1910 - 1913 Bokke Miedema
1914 - 1916 Sietse van der Wal
1916 - 191? Bouwe Faber
191? - 1920 Harmen Hoogeveen
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 207; huisnummer Harich 94
1910 - 1913 Bokke Douwes Miedema, bankwerker ( * 21 augustus 1868 te Hennaard); hoofd
1910 - 1911 Jisk Rietstra, smid ( * 29 juni 1886 te Leeuwarden); kostganger
bevolingsregister 1921 - 1930 blad 88; huisnummer Harich 97
1921 - 1928 Harmen Hoogeveen, ( * 10 februari 1891 te Rohel); hoofd
1928 - 1930 Hans Schilstra, boerenarbeider ( * 21 mei 1881 te Hemelum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 87; huisnummering Harich 96
1931 - 1931 Hans Schilstra, boerenarbeider ( * 21 mei 1881 te Hemelum)
1934 - 1936 Harmen Haitjema, landarbeider ( * 16 juli 1904 te Sondel)
1936 - 1937 Benjamin Stegenga, arbeider ( * 13 maart 1906 te Wijckel)
1937 - 1938 Popke Wagenaar, veehandelaar ( * 29 mei 1900 te Balk)
1938 - 1939 Bauke Buwalda, koopman ( * 9 december 1905 te Burgwerd)
 
     
bewoners
 
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 114; huisnummer Harich 96a
1890 - 1898 Anne Gersjes, werkman ( * 14 november 1852 te Wijckel)
1898 - 1900 Pier van der Werf, scheepstimmerknecht ( * 27 februari 1864 te Joure)
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 111; huisnummer Harich 94
1890 - 1894 Dominicus van der Werf, scheepstimmerman (
1894 Johannes Cnossen, schippersknecht ( * 27 december 1866 te Hommerts)
  Wiebe Haringsma, werkman ( * 17 maart 1866 te Harich); hoofd
1897 - 1900 Ane van der Werf, scheepstimmerman ( * 2 juni 1871 te Joure); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 110; huisnummer Harich 94 / 95
1900 - 1907 Ane van der Werf , scheepstimmerman ( * 2 juni 1871 te Joure); naar Duitsland
1907 - 1910 Pier van der Werf, arbeider ( * 27 februari 1864 te Joure)
register van huisnummering 1911 - 1920 ; huisnummer Harich 95
1910 - 1914 Pier van der Werf,
1914 - 1916 Durk Gouma,
1916 - 1916 Klaas Horjus,
1916 - 1920 Jan Douwes Rekers
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 89; huisnummer Harich 98
1920 - 1929 Jan Douwes Rekers, visser ( * 12 april 1841 te Balk); hoofd
1929 - 1930 Lourens Stavinga, monteur ( * 5 juni 1904 te Nijega, Smallingerland); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad? ; huisnummer Harich 97
1931 - 1933 Lourens Stavinga, monteur ( * 5 juni 1904 te Nijega, Smallingerland); hoofd
1933 - 1939 Bouwe Fokkens,
 
     
De Helling
 
kadastrale kaart
bron: www.hisgis.nl
Kadastrale kaart uit 1832
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
kadastrale percelen in 1832:
H 314 huis en erf, H 315 scheepstimmerwerf, H 316 huis en erf
kadastrale percelen in 1887:
H 876 scheepstimmerwerf, H 877 huis en erf, H 878, huis en erf, H 879 huis en erf
 
De Helling te koop
bron: Leeuwarder Courant van 2 november 1852
 
Over de scheepshelling aan de Luts bij Balk van voor 1832 is bij mij niets bekend. De in Balk woonachtige vervener, rijksontvanger, schoolmeester, houthandelaar enz. Jelle Meinesz (1771-1848) was in 1832 eigenaar van de scheepshelling, de twee huizen en achterliggende weilanden. Scheepstimmerman Johannes Jakles Hulshoff (1803-1860) woonde en werkte op de werf aan het Tsjamkedykje te Harich. Ook scheepstimmerknecht Jan Tjibbeles van der Zee (1812-1890) woonde en werkte hier. Opmerkelijk is dat de scheepshelling volgens het woning- en bevolkingsregister van de gemeente Gaasterland bij Harich hoorde. In alle tot nu toe gevonden advertenties van de eigenaren en huurders van de scheepshelling wordt Balk gebruikt als locatie. Pas vlak na de Tweede Wereldoorlog gaat het buurtje De Helling, toen al een halve eeuw geen scheepswerf meer, officieel over naar de bebouwde kom van Balk.
In 1852 wordt Johannes Jakles Hulshoff de nieuwe eigenaar van de scheepshelling. De werf wordt intensief gebruikt voor de bouw van nieuwe houten schepen, schepen worden er gerepareerd en schuitemaker Hulshoff handelt in gebruikte schepen.
In 1865 maakt scheepstimmerman Jakle Johannes Hulshoff (1832-1884), de zoon van Johannes, een uitstapje. Hij koopt aan de Harichsterzijde in Balk, nu van Swinderenstraat 22, een winkelpand van geneesheer Cornelis Jan van Broekhuizen. Op 21 juli 1866 opent hij de deuren van zijn slijterij en handel in bieren, sterke dranken, likeuren en minerale wateren. Lang heeft dit avontuur niet geduurd. Al in 1868 verkoopt hij de zaak aan gepensioneerd hoofdonderwijzer en grossier Rein Gaukes Kuiken uit Balk.
Het werk op de scheepswerf gaat gewoon door. Al wordt het wel moeilijker door de komst van stalen schepen. Voor zover ik nu kan nagaan heeft Janke Sjoerds van den Berg, de weduwe van Jakle Johannes Hulshoff, in 1883/1884 geprobeerd de werf te verkopen. En dat dat niet is gelukt, omdat haar tweede man, Theodorus Schutte, in 1906 de scheepswerf namens haar verkoopt aan Bauke Lyklema en Harmen Bosma.
Scheepstimmerman Dominicus Jochems van der Werf (1832-1897) werkte ook op de werf. Het gezin van der Werf woonde in de periode 1865 - 1880 afwisselend op de wal, nu Tsjamkedykje 1, en op hun schip in de nabijheid van de scheepshelling. Vanaf 1880 gaan ze permanent in één van de woningen op de werf wonen. Rond 1900 wordt het steeds moeilijker een goed belgede boterham te verdienen met het reparaeren van houten schepen. Nieuwe schepen worden al lang niet meer gebouwd. Aanvankelijk werkten de zonen van Dominicus ook mee. Uiteindelijk is de werf in 1906 verkocht en ontmanteld. Brandstoffenhandelaar Bauke Lyklema gebruikt de loods voor opslag van zwarte brand. Het gezin Lyklema woont eerst nog op het schip. De woningen worden verhuurd. Rond 1916 betrekt Lyklema de rechter woning van het buurtje De Helling. In 1970 volgde de afbraak. Alleen de houten garage van Lyklema is onlangs afgebroken om plaats voor het nieuwe kantoor van Spaans Babcock.
 
Hulshoff
bron: Leeuwarder Courant van 12 januari 1864
 
Hulshoff Hulshoff
bron: Leeuwarder Courant van 21 augustus 1868 bron: Leeuwarder Courant van 1 maart 1872
 
Hulshoff
bron: Leeuwarder Courant van 25 december 1868
 
Hulshoff Hulshoff
bron: Leeuwarder Courant van 1 maart 1872 bron: Leeuwarder Courant van 17 mei 1878
 
Hulshoff Hulshoff
bron: Leeuwarder Courant van 10 april 1880 bron: Leeuwarder Courant van 9 januari 1882
 
Hulshof Hulshoff
bron: Leeuwarder Courant van 30 oktober 1882 bron: Leeuwarder Courant van 8 maart 1883
 
  scheepstimmerwerf Hulshoff
Hulshoff
bron: Leeuwarder Courant van 16 april 1884
 
bron: Leeuwarder Courant van 16 mei 1884 >>>
 
De Helling
prentbriefkaart 024-025 beschikbaar gesteld door Durk Wortman

De scheepstimmerwerf van de gebroeders van der Werf aan de Meerweg rond 1900. Op deze plaats zijn later woningen gebouwd. Het groepje woningen werd in de volksmond De Helling genoemd. In de Luts vaart Sjirk Haga met een lading takkenbossen voor de bakkers in de wijde omgeving van Gaasterland.

 
 
familie van der Werf
 
Onderstaand verhaal is letterlijk overgenomen uit het familiealbum van de familie van de Werf. Het verhaal van Dominicus en Ane van der Werf scheepstimmerman op de scheepswerf "De Helling" . Het is geschreven in 1980.
 
Bij de aanvang van het Tsjamkedijkje, waar de bebouwde kom van Balk eindigt, tegenover de boerderij van Trijntje Oostenburg, bevond zich vroeger het schiphuis van Popke Poppes, alsmede een apartement waar schippers en vreemdelingen zittende hun overtolligheden konden deponeren. Iets verderop lag de helling van Douwe (Dominicus) van der Werf.
De grote en de kleine helling. Op de grote helling werden schepen van plm. 20 tot 30 ton gerepareerd. De kleine helling was bestemd voor kleinere vaartuigen, pramen, zeilboten enz.
Douwe van der Werf, de hellingbaas, was breed geschouderd, kort en gezet en steeds goed gehumeurd. De kleine guitige ogen van deze goede mens straalde goedheid en welwillendheid uit. Eeuwig rookte hij uit een heel kort kalken pijpje en blies dan kringetjes rook de lucht in. Trots zijn grappige aard voerde hij voortdurend een scherp en bekwaam toezicht op zijn bedrijf.
Zijn vrouw Reinskje was in veel opzichten zijn tegenbeeld. Zij was lang en mager en liep ietwat voorover gebogen. Haar wangen waren ingevallen en scherpe diepe lijnen lagen om haar mondhoeken. Zij was niet gemakkelijk maar offerde zich in letterlijke zin "van de vroege morgen tot de late avond" op voor haar gezin. De jongens "die vaak met veel lawaai langs de helling kwamen, als ze gingen zwemmen in het meer" noemden haar oneerbiedig "hellingwief", naar ik denk omdat ze deze knapen vaak op ongezouten manier in hun baldadigheid kwam storen.
Het gezin bestond, naast vader en moeder , uit negen kinderen. Vijf jongens en vier meisjes. De jongens waren Joachim, Pier, Gooitsen, Joeke en Ane. De meisjes heetten Vogeltje, Gooikje, Sjoerdje en Marie. Behalve Joachim, die te makkum aan een scheepswerf werkte, waren de jongens allen werkzaam in het bedrijf van hun vader. het waren ruwe, maar eerlijke kerels, met door weer en wind gebruinde koppen.
Zij werkten onder allerlei weersomstandigheden, bij hete zonneschijn, maar ook bij harde, koude wind, die heel guur vanuit het noorden of oosten over het Tsamkedijkje kon waaien. Zij waren veelal besmet met pek en teer en verrichten hun arbeid in vaak moeilijke houding. Niet zelden lagen ze op hun rug onder de schepen te breeuwen. Ze waren verschillend van aard en karakter, maar hadden dit gemeen, dat niets hun te moeilijk of te zwaar viel en hun ijver onbegrensd.
Een hunner, Joeke (een beste vent) is tragisch om het leven gekomen. Het was op een zaterdagavond dat hij en zijn broers naar het dorp waren gegaan om zich te laten scheren. Er volgden drie zondagen aaneen. Maandags en dinsdag was het Kerstmis. 't was stormachtig weer. Bij hun thuiskomst woei Joeke een nog nieuwe pet van zijn hoofd en kwam in de Luts terecht. Toen ging Joeke "het was reeds lang duister"met een platte schouw er achter aan. Er stond een hoge golfslag. De schouw liep vol water en zonk. Joeke verdronk.
Joeke van der Werf
bron: Leeuwarder Courant 25 december 1894
Drie dagen werd naar hem gezocht en op de laatste der zondagen 's middags omstreeks drie uur, werd zijn lijk op enige afstand met een sleepnet boven water gehaald. Almaar weer in de dagen, dat men zoekende was, kwam zijn moeder naar buiten en tuurde wezenloos over de watervlakte, de tranen van haar ogen drogende. Wie kon haar smart peilen? God alleen.
 
De Helling
foto 161-012 beschikbaar gesteld door Piet van der Wal
 
De helling was een florisant bedrijf. Vele jaren "vanaf het vroege voorjaar tot laat in de herfst" lag er een schip op de werf. Alle schippers van Balk en omgeving kwamen er dokken, en dat waren er heel wat. Ook de kleine helling was meestal bezet. Op gestelde tijden werd ook de boeier uit het schiphuis van Poppe Sikkes gehaald en opgeknapt, geteerd en geschilderd en de dolfijn die het roer versierde kreeg een nieuw verguldsel. Gezeild met de boeier werd er echter nooit. In de grote schuur, die bij het bedrijf behoorde, stonden 's winters meestal een paar jollen op stapel. Ja, de scheepvaart en de visserij beleefden haar hoogtepunt. Later kwam de kentering. Het vervoer verplaatse zich van het water naar de wegen. De houten schepen moesten geleidelijk plaats maken voor die van ijzer en het bedrijf van die goede Douwe van der Werf ging moeilijke tijden tegemoet en was tot ondergang gedoemd.
Het staat er zo eenvoudig alsof het de meest gewone zaak ter wereld gold., maar voor degenen, die bij het feit betrokken waren, was de aangelegenheid van diep ingrijpende betekenis. De zonen die tot dan toe bij vader gewerkt hadden moesten elders emplooi zoeken. Dat waren Pier, Gooitsen en Ane. Joachim werkte reeds lang elders en Joeke was tragisch om het leven gekomen.
Gooitsen bleef te Balk en stierf op 2 januari 1941, datzelfde jaar stierf ook Joachim, die op een scheepswerf te Harlingen werk had gevonden. In 1942 stierven Gooikje en Marie. Pier was reeds in 1914 te Harich overleden. Pier zijn vrouw was reeds in 1909 overleden. Hij liet vier kinderen achter, waarvan de jongste nog maar vijf jaar oud was. De meesten van deze kinderen werden bij familie ondergebracht.
We zien vaak het leven van de zogenaamde groten dezer aarde in pers en literatuur beschreven. Wie is groot in de ogen van God? Waarom zouden wij niet een greep doen uit het leven van de gewone arbeidende mens en vertellen over hem? Hoeveel moeite en zorgen, hoeveel inspanning kostte het (vooral 70 jaar geleden) aan de arbeider, die niets had aan te bieden dan zijn arbeidskracht, om een gezin op te bouwen en door de wereld te helpen. Het leven kon voor de meesten hunner keihard en meedogenloos zijn.
Ane in zijn oude belapte kleding, besmeurd met teer en pek. Op zijn door de zon verbruinde kop droeg hij veelal een oude vilten hoed. Hij liep op zware klompen, voorzien van de nodige krammen. Lichamelijk geleek hij op zijn moeder, maar in zijn aard meer op zijn vader. Van hem kregen de kinderen, als ze geholpen hadden een schip op de helling te draaien, ter beloning een stuk pek op te kauwen.
De helling verdween en ook Ane moest elders werk zoeken. Hij zocht en vond het in Duitsland. Het betekende afscheid nemen van de hem dierbaar geworden omgeving. Hij zou voortaan de zon niet in de Luts zien schijnen. Vaarwel helling, vaarwel Tsjamkedijkje, vaarwel Slotermeer, vaarwel Balk. Van 1905 tot 1917 werkte hij in Duitsland, in het Ruhrgebied te Essen. Eerst bij een houthandel en nadien enige jaren in het bos van villa Hugel van dr. Alfred Krupp. Toen werd tijdens de eerste wereldoorlog ook in Duitsland de toestand precair en Ane keerd met zijn gezin naar Friesland terug. Hij vond arbeid aan een scheepswerf te Makkum waar hij verbleef tot 1924. Daarna vestigde hij zich te Bedum waar hij op Goede Vrijdag van het jaar 1953 stierf. Ane had 10 kinderen ( een jongetje stierf in Duitsland). Er zijn nu (1980) nog zeven van zijn kinderen in leven.
Ja, het leven van Ane van der Werf was een leven vol zorgen en moeite, maar hij heeft een goede strijd gestreden.
Wanneer ik mijn ogen sluit, zie ik weer de helling. Ik ruik weer teer en pek, ik zie weer schippers, ik zie weer het Tsjamkedijkje, ik zie weer het ouderlijk huis met de fruitboom voor de gevel. Ane lacht me toe en geeft me stuk pek, ik hielp een schip op de helling draaien.
 
 
  boelgoed De Helling
De Helling
bron: Leeuwarder Courant van 19 oktober 1906
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 11 november 1907 >>>
 
De Helling De Helling
bron: Nieuwsblad van Friesland van 17 september 1917 bron: Balkster Courant van 2 oktober 1917
 
De Helling
Op de foto Harmen Hoogeveen (1891-1970) zittend op het hek en Fetje Hoogeveen - Veldhuis (1886-1952) met dochter Antje op de arm. Fetje Veldhuis was op dat moment zwanger van hun tweede dochter Martzen. Martzen (Matsje) is geboren op 10 januari 1922 dus de foto is genomen in de late herfst van 1921.
 
De Helling
foto 200-022 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Achter op de foto staat: "ons huis op de helling circa 1924". Op de deurpost staat H 97 = Harich 97. De twee kinderen zijn dan hoogstwaarschijnlijk Antje en Martsje Hoogeveen.
 
De Helling
foto 003-208 beschikbaar gesteld door Berend Bakker

Het schip "De nieuwe zorg" (46 ton) van Hisse Lycklema voor de wal in de winter van ??

 
De Helling
foto 003-207 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
De Helling
foto 003-210 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
Het schip voor de wal is "De Nieuwe Zorg" (46 ton) van Hisse Lyklema. Het schip is in gebruik geweest bij de familie Lyklema van 1922 tot circa 1968. Het schip vaart nog steeds. Het is omgebouwd tot jacht.
De vrouw op straat is Aaltje Kuiper (1904-1982) getrouwd met Marten Lyklema (1899-1965). Daarachter is nog net de arm te zien van Antje van Randen, de vrouw van schipper Hisse Lijklema. Marten Lijklema was van 1940 tot 1959 concierge van het gebouw van Christelijke Belangen aan de Meerweg.
 
De Helling in 1963
foto 213-002 beschikbaar gesteld door Bokke Lijklema
De woning van de familie Lijklema met rechts op de achtergrond de loodsen van de firma Spaans
 
De Helling
bron: Friese Koerier van 1 maart 1969
Ut 'e lapekoer; geschreven door D.M. van der Woude in 1969
D.M. van der Woude is het pseudoniem voor Douwe Miedema (1901-1978). Het gezin Miedema woonde van 1909 tot 1913 aan het Tsjamkedykje op de Helling. Vader Miedema werkte op de Volharding van Meinesz.
De Helling
foto 200-017 archief gemeente Gaasterân-Sleat
 
afbraak Helling
bron: Leeuwarder Courant van 1 oktober 1970
 
De Helling
foto 200-227 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
En toen was er geen Helling meer.
 
brandstoffenhandel Lyklema
 
De drei gebroeders
foto 213-001 beschikbaar gesteld door Bokke Lijklema

Zo rond 1948 wordt het schip "De twee of drie gebroeders" van Bauke en Boâke Lijklema verkocht. Voor de foto is het schip compleet opgetuigd maakt zijn laatste tocht door de Luts bij Balk met aan het roer Hisse Boâkes Lijklema en aan dek zijn vrouw Antje Alberts van Randen.

 
De op nieuwe zorg
foto 213-007 beschikbaar gesteld door Bokke Lijklema
"De Nieuwe Zorg" voor de wal bij De Helling. Op het schip Hisse Lijklema en zijn vrouw Antje van Randen.
meer informatie over "De Nieuwe Zorg"is te vinden op de website www.skutsjehistorie.nl.
 
Hisse Lijklema
bron: Balkster Courant van 13 mei 1950
 
truf lossen bij bakkerij Meinsma Hisse Lijklema
bron: Balkster Courant van 9 juli 1955
 
 
 
<<< foto 213-011 beschikbaar gesteld door Bokke Lijklema
Het lossen van lichte turf voor bakker Meinsma aan de Meerweg in Balk. De turf kon door het lage gewicht hoog opgetast worden aan dek.
 
spoordok in Sneek
foto 213-016 beschikbaar gesteld door Bokke Lijklema
Hisse Lijklema was zogenaamd wagonhandelaar. Dat betekent dat de ongesorteerde kolen rechtsstreeks per wagonlading uit de mijnen in Zuid Limburg via de groothandel Zijlstra in Sneek overgeladen werd in het schip. Dat overladen gebeurde in het spoordok bij het spoorwegstation in Sneek.
 
 
spoordok Sneek
bron: Fries Scheepvaartmuseum te Sneek
De spoorweghaven in Sneek met op de voorgrond visaakjes van de Leeuw. Op de achtergrond de Exportslagerij van Jac.de Wilde. Rechts de brandschuren van Zijlstra. Op de achtergrond rechts de vage contouren van het station
De spoorweghaven stond via het Spoorkanaal in verbinding met de Geeuw en was belangrijk voor de overslag van goederen tussen treinen en schepen. Zo werden bijvoorbeeld de per trein aangevoerde kolen voor de Sneker gasfabriek hier in pramen overgeladen. Ook mest uit skûtsjes ging hier in de spoorwagens als grondstof voor de bollentelers 'in Holland'. De spoorweghaven werd in 1965 gedempt om plaats te maken voor de Zuidwesthoekweg naar IJlst. De naam Kanaalstraat houdt ook hier een herinnering levend.
bron: Sneek in de 20ste eeuw
Onder deze link een luchtfoto gemaakt in 1959 van het hele spoorwegemplacement van Sneek. Onderaan de remise aan de Bolswarderweg, links daarvan het oude St. Antoniusziekenhuis, in het midden het station, bovenaan aan het eind van de Kanaalstraat de spoorweghaven met links daarvan de Rijksscholengemeenschap.
 
kolenhandel Zijlstra
bron: Leeuwarder Courant van 17 mei 1930

 

kolenhandel Zijlstra
kolenhandel Zijlstra
bron: Leeuwarder Courant van 24 juli 1943
Het kantoor van kolenhandel Zijlstra aan de Waterpoortsgracht in Sneek
bron: Fries Scheepvaartmuseum te Sneek
 
 
lossen kolen lossen kolen
foto 213-019 beschikbaar gesteld door Bokke Lijklema
foto 213-020 beschikbaar gesteld door Bokke Lijklema
In Balk aangekomen met het schip werden de kolen gesorteerd (gezeefd) in nootjes 4 en 5 en in jute zakken opgeslagen in de schuur op De Helling.
 
Ford pickup
foto 213-015 beschikbaar gesteld door Bokke Lijklema
 
Hisse B Lijklema
bron: Balkster Courant van 3 juni 1961
 
Shetlandmarkt
Shetlandmarkt
foto-213-003 beschikbaar gesteld door Bokke Lijklema
foto-213-004 beschikbaar gesteld door Bokke Lijklema
Tijdens de lichtweek in 1961 origaniseerde de feestcommissie een markt voor de plaatselijk ondernemers in de van Swinderenstraat. Bokke Lijklema staat hier in zijn kraam. Elke deelnemer aan de markt kreeg een herinneringsmedaille.
medaille
 
Shell haardolie
bron: Balkster Courant van 20 oktober 1962
 
brandstoffenhandelaar
bron: Leeuwarder Courant van 10 augustus 1966
 
bewoners 17?? - 1811
 
     
   
reëelkohieren 1715 - 1805 Harich
   
   
speciekohieren 1748 - 1806 Harich
1801 Jan Ha????, overleden; blad 41, volgnummer 44
1801 Willem Clases, van Balk volgnummer 77, blad 54; blad 41, volgnummer 44
1802 - 1803 Willem Clases, vertrokken, woont in een p??schip; een dorpshuis, blad 41, volgnummer 44
1802 - 1803 David Willems, van volgnummer 30, blad 39; een dorpshuis, blad 41, volgnummer 44
1804 - 1805 David Willems; een dorpshuis, blad 41, volgnummer 44
   
bewoners 17?? - 1811
     
   
reëelkohieren 1715 - 1805 Harich
   
   
speciekohieren 1748 - 1806 Harich
1802 - 1805 Dirk Pieters; een dorpshuis, blad 41, volgnummer 45
1802 - 1805 Jacob Wybes, weduwe; een dorpshuis, blad 41, volgnummer 45
   
bewoners 1811 - 1890
huisnummers: 1811 - 1859 Harich 47; 1859 - 1890 Harich 63
     
   
volkstelling 1840; huisnummer Harich 47
1840 Johannes Jakles Hulshoff, scheepstimmerbaas ( *
woningregister 1849 - 1859 blad 486; huisnummer Harich 47 / 63
1849 - 1859 Johannes Jakles Hulshof, scheepstimmerbaas ( * 1803 te Stavoren)
woningregister 1859-1869 blad 27; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 314, huisnummer Harich 63
1859 - 1860 Johannes Jakles Hulshof, scheepstimmerbaas ( * 1803 te Stavoren); hoofd
1859 - 1869 Jakle Johannes Hulshoff, schuitemaker ( * 15 april 1832 te Harich); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 192; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 314, volgnummer 948
1869 - 1879 Jakle Johannes Hulshoff, schuitemaker ( * 15 april 1832 te Harich)
  Johannes Tijsses van Hout, ( * 28 oktober 1839 te Dokkum)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 618; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 876
1880 - 1884 Jakle Johannes Hulshoff, scheepstimmerman ( * 15 april 1832 te Harich); hoofd
1884 - 1890 Janneke van den Berg, weduwe Jakle Johannes Hulshoff ( * 21 augustus 1833 te Heeg); hoofd
1884 - 1887 Tjeerd Ages, ( * 27 januari 1839 te Lemmer)
1886 - 1888 Gerardus Hendrikus Schouten, goudsmidsknecht ( * 9 april 1851 te Amsterdam)
 
1869 - 1879 bergplaats
bevolkingsregister 1880 - 1890 Balk kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 878
1880 - 1890 Jan Tjibbeles van der Zee, timmerknecht
   
bewoners 1811 - 1890
huisnummers: 1811 - 1859 Harich 47; 1859 - 1890 Harich 62
   
   
volkstelling 1840; huisnummer Harich 47
1840 niet genoemd in register
woningregister 1849 - 1859 blad ???; huisnummer Harich 47 / 62
1849 - 1859 niet genoemd in register
woningregister 1859 - 1869 blad 26; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 315, huisnummer Harich 62
1859 - 1869 scheepstimmerwerf
woningregister 1869 - 1879 blad 192; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 315, volgnummer 949
1869 - 1879 scheepstimmerwerf
woningregister 1869 - 1879 blad 192; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 315, volgnummer 950
1869 - 1872 Wietske Lieuwes Overmeer, zonder beroep ( * 1 juli 1795 te Heeg), naar Varik
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 619; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 877
1880 - 1884 Hendrik Feenstra, goudsmidsknecht ( * 5 maart 1826 te Leeuwarden); hoofd
1881 - 188? Bastiaan Pieter Leonard Frielink,goudsmidsknecht ( * 2 september 1858 te Hoorn);
1882 - 1888 Tamme Dirks de Jonge, olieslagersknecht ( * 13 januari 1852 te Lekkum); hoofd
1882 - 1890 Harmke Huisman, weduwe Tamme de Jonge ( * 20 augustus 1852 te Balk); hoofd vanaf 1888
   
bewoners 1811 - 1890
huisnummers: 1811 - 1859 Harich 47; 1859 - 1890 Harich 61
     
   
volkstelling 1840; huisnummer Harich 47
1840 Jan Tjibbeles van der Zee, scheepstimmerknecht ( * 1812 te Heeg)
woningregister 1849 - 1859 blad 486; huisnummer Harich 47 / 61
1849 - 1859 Jan Tjibbeles van der Zee, scheepstimmerknecht ( * 1812 te Heeg)
woningregister 1859 - 1869 blad ?; huisnummer Harich
1859 - 1869  
woningregister 1859 - 1869 blad 26; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 316, huisnummer Harich 61
1859 - 1869 Jan Tjibbes van der Zee ( * 1812 te Heeg)
woningregister 1869 - 1879 blad 192; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 316, volgnummer 951
1869 - 1879 Jan Tjibbes van der Zee, scheepstimmerknecht ( * 1812 te Heeg)
woningregister 1869 - 1879 blad 192; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 316, volgnummer 952
1869 - 1879 bergplaats
bevolkingsregister 1880 - 1890 Balk kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 878
1880 - 1890 Jan Tjibbeles van der Zee, timmerknecht ( * 16 december 1811 te Heeg); hoofd
     
bewoners 1811 - 1890
 
   
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad ; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 879
1880 - 1890 Dominicus van der Werf, timmerknecht
     
bewoners 1890 - 1970
huisnummers: 1911 - 1920 Harich 92; 1921 - 1931 Harich 95; 1931 - 1953 Harich 93; 1953 - sloop Meerweg ?
     
   
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 113; huisnummer Harich 97 / 92
1900 - 1907 Pier van der Werf, scheepstimmerknecht ( * 27 februari 1864 te Joure)
1907 - 1910 Sybolt de Boer, koetsier ( * 26 oktober 1876 te Idzega)
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Harich 92
1911 - 1916 Jan Douwe Rekers
1916 - 1920 Atze van der Veen
register van huisnummering 1921 - 1930; huisnummer Harich 95
1920 - 192? Atze van der Veen, transportarbeider ( * 14 augustus 1885 te Roordahuizum)
192? - 1930 Jan Groenhof, zonder beroep ( * 12 april 1875 te Kolderwolde)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 84; huisnummer Harich 93
1931 - 1933 Jan Groenhof, melkventer ( * 12 april 1875 te Kolderwolde)
1934 - 1937 Harmen de Jong, wegenbouwer ( * 16 mei 1898 te Harich)
1937 - 1939 Sibbele Pietersma, zonder beroep ( * 14 juni 1870 te Wijckel)
 
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Harich 97; 1911 - 1920 Harich 91; 1921 - 1931 Harich 94; 1931 - 1953 Harich 94; 1953 - sloop Meerweg ?
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 115; huisnummer Harich 97
1890 - 1892 Theunis Vallinga, onderwijzer ( * 24 februari 1864 te Workum)
1892 - 1894 Sipke Sloterdijk, ? ( * 10 augustus 1836 te Balk)
1894 - 1897 Dominicus van der Werf scheepstimmerman ( * 3 november 1832 te Sneek)
1897 - 1900 Reinskje Wheda, weduwe van Dominicus van der Werf ( * 13 februari 1836 te Joure)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 114; huisnummer Harich 97 / 91
1900 - 1905 Reinskje Wheda, weduwe van Dominicus van der Werf ( * 13 februari 1836 te Joure)
1905 - 1910 Bouwe Siebrens de Boer, arbeider ( * 16 februari 1858 te Sondel)
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Harich 91
1911 - 1916 Bouwe Siebrens de Boer
1916 - 1920 Boâke Hisses Lijklema, schipper
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 85; huisnummer Harich 94
1921 - 1930 Boâke Hisses Lijklema, schipper ( * 6 augustus 1871 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939; huisnummer Harich 94
1931 - 1939 Boâke Hisses Lijklema, vrachtschipper ( * 6 augustus 1871 te Balk)
 
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Harich 96; 1911 - 1920 Harich 93; 1921 - 1931 Harich 96; 1931 - 1953 Harich 95; 1953 - sloop Meerweg ?
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 113; huisnummer Harich 96
1890 - 1896 Bauke Haringsma, ( * 5 maart 1857 te Balk); hoofd
1896 - 1898 Eeuwe Jans Hoekstra, ( * 26 april 1875 te Harich); hoofd
1898 - 1900 Wiebe Haringsma ( * 17 maart 1866 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 112; huisnummer Harich 96 / 93
1900 - 190? Wiebe Haringsma, werkman ( * 17 maart 1866 te Harich)
190? - 190? Albert Strampel, visser ( * 21 mei 1881 te Oosterzee)
190? - 1910 Tiete Veldstra, weduwe van Hendrik Jans Bremer, zonder beroep ( * 8 november 1847 te Stavooren)
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Harich 93
1911 - 1913 Tiete Veldstra, weduwe van Hendrik Jans Bremer ( * 8 november 1847 te Stavoren)
1914 - 1919 Marten van Dijk
1919 - 1920 Frans Brameijer
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 87; huisnummer Harich 96
1920 - 192? Frans Brameijer, zonder beroep ( * 14 mei 1854 te Bolsward)
192? - 192? Willem Stegenga, arbeider ( * 4 juni 1899 te Nijemirdum)
192? - 192? Jacob de Graaf, los werkman ( * 4 april 1902 te Balk)
192? - 1930 Marten Boâkes Lijklema, schipper ( * 6 mei 1899 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 86; huisnummer Harich 95
1931 - 1939 Marten Boâkes Lijklema, betonwerker ( * 6 mei 1899 te Balk)
 
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Harich 95; 1911 - 1920 Harich 94; 1921 - 1931 Harich 97; 1931 - 1953 Harich 96; 1953 - sloop Meerweg ?
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 112; huisnummer Harich 95
1890 - 1893 Siebe Machiels Visser, timmerman ( * 12 april 1854 te Sloten)
1893 - 1900 Gooitsen van der Werf, schipper ( * 24 december 1865 te Harich)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 111; huisnummer Harich 95 / 94
1900 - 1909 Gooitsen van der Werf, schippersche ( * 24 december 1865 te Harich)
1909 - 1910 Bokke Miedema, smidsknecht ( * 21 augustus 1868 te Hennaard); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Harich 94
1910 - 1913 Bokke Miedema
1914 - 1916 Sietse van der Wal
1916 - 191? Bouwe Faber
191? - 1920 Harmen Hoogeveen
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 207; huisnummer Harich 94
1911 - 1913 Bokke Miedema, bankwerker ( * 21 augustus 1868 te Hennaard); hoofd
1910 - 1911 Jisk Rietstra, smid ( * 29 juni 1886 te Leeuwarden); kostganger
bevolingsregister 1921 - 1930 blad 88; huisnummer Harich 97
1921 - 1928 Harmen Hoogeveen, ( * 10 februari 1891 te Rohel); hoofd
1928 - 1930 Hans Schilstra, boerenarbeider ( * 21 mei 1881 te Hemelum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 87; huisnummering Harich 96
1931 - 1931 Hans Schilstra, boerenarbeider ( * 21 mei 1881 te Hemelum)
1934 - 1936 Harmen Haitjema, landarbeider ( * 16 juli 1904 te Sondel)
1936 - 1937 Benjamin Stegenga, arbeider ( * 13 maart 1906 te Wijckel)
1937 - 1938 Popke Wagenaar, veehandelaar ( * 29 mei 1900 te Balk)
1938 - 1939 Bauke Buwalda, koopman ( * 9 december 1905 te Burgwerd)
 
     
bewoners
 
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 114; huisnummer Harich 96a
1890 - 1898 Anne Gersjes, werkman ( * 14 november 1852 te Wijckel)
1898 - 1900 Pier van der Werf, scheepstimmerknecht ( * 27 februari 1864 te Joure)
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 111; huisnummer Harich 94
1890 - 1894 Dominicus van der Werf, scheepstimmerman (
1894 Johannes Cnossen, schippersknecht ( * 27 december 1866 te Hommerts)
  Wiebe Haringsma, werkman ( * 17 maart 1866 te Harich); hoofd
1897 - 1900 Ane van der Werf, scheepstimmerman ( * 2 juni 1871 te Joure); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 110; huisnummer Harich 94 / 95
1900 - 1907 Ane van der Werf , scheepstimmerman ( * 2 juni 1871 te Joure); naar Duitsland
1907 - 1910 Pier van der Werf, arbeider ( * 27 februari 1864 te Joure)
register van huisnummering 1911 - 1920 ; huisnummer Harich 95
1910 - 1914 Pier van der Werf,
1914 - 1916 Durk Gouma,
1916 - 1916 Klaas Horjus,
1916 - 1920 Jan Douwes Rekers
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 89; huisnummer Harich 98
1920 - 1929 Jan Douwes Rekers, visser ( * 12 april 1841 te Balk); hoofd
1929 - 1930 Lourens Stavinga, monteur ( * 5 juni 1904 te Nijega, Smallingerland); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad? ; huisnummer Harich 97
1931 - 1933 Lourens Stavinga, monteur ( * 5 juni 1904 te Nijega, Smallingerland); hoofd
1933 - 1939 Bouwe Fokkens,
 
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 20-02-2023