Meerweg 5 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 22, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 23  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 290, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Meerweg 5  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Meerweg 5 hisgiscode: 1079
eigenaren
eigenaar in 1715: Paulus Jans
eigenaar in 1716: Paulus Jans erven
eigenaar in 1729: Dirk Dirks
eigenaar in 1748: Dirk Dirks weduwe
eigenaar in 1782: Dirk Dirks weduwe erven
eigenaar in 1792: Bart Sijtses, koopman te Balk
eigenaar in 1832 OAT: erven Bart Sijtses Sijtsema te Balk
verkoop in 1842 aan: Idske Poppes Poppes en mede-eigenaren te Harich
eigenaar in 1887: Trijntje Idskes Poppes, echtgenote van Hans Ages Tromp te Balk
bij boedelscheiding in 1891 aan: Pietje Tromp, van Eise Eisma
bij boedelscheiding in 1905 aan: Trijntje Eisma, Anna Eisma en Hans Age Eisma allen minderjarig te Scheveningen
verkoop in 1910 aan: Bokje de Vries, weduwe van Stoffel Stoffels Boersma te Wijckel
verkoop in 1924 aan: Coöperatieve Boerenleenbank te Balk
verkoop in 1959 aan: Hendrik? Huisman
verkoop in 1972 aan:  
verkoop in 1988 aan:  
   
voorgevel
2006

 

kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

290 vernummerd in 1881 naar nummer 594
594 vernummerd in 1916 naar 936, 937
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
voorgevel
foto 012-030049 Tresoar; R. Terpstra
Het pand rond 1980
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop Meerweg 5 verkoop Meerweg 5
bron: Leeuwarder Courant van 1 september 1958 bron: Balkster Courant van 6 september 1958
 
verkoop Meerweg 5  
verkoop Meerweg 5
bron: Leeuwarder Courant van 1 april 1972
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 25 maart 1972
 
bewoners
huisnummers: 1811 - 1859 Balk 23; 1859 - 1910 Balk 29; 1911 - 1920 Balk 34; 1921 - 1930 Balk 32; 1931 - 1953 Balk 34; 1953 - heden Meerweg 5
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 Paulus Jans / Jan Paules; blad 73 / nummer 22
1716 - 1718 Paulus (Pouwels) Jans erven / Jan Paules (Pouwels); blad 73 / nummer 22
1721 - 1722 Paulus Jans erven / Jan Paules; blad 102 / nummer 22
1725 Paulus Jans erven / Claas Wolters; blad 102 / nummer 22
1729 - 1747 Dirk Dirks / zelfs; blad 102 / nummer 22
1748 - 1774 Dirk Dirks weduwe / zelfs; blad 102 / nummer 22
1775 - 1779 Dirk Dirks weduwe / zelfs; blad 155 / nummer 22
1780 Dirk Dirks weduwe / zelfs en Ede Tittes; blad 155 / nummer 22
1782 - 1783 Dirk Dirks weduwe erven / zelfs en Epke Rimmerts; blad 155 / nummer 22
1784 Dirk Dirks weduwe erven / zelfs en Idske Poppes; blad 155 / nummer 22
1785 Dirk Dirks weduwe erven / zelfs en Gerben Gerryts; blad 155 / nummer 22
1786 - 1788 Dirk Dirks weduwe erven / zelfs en Gerben Gerryts; blad 156 / nummer 22
1789 - 1791 Dirk Dirks weduwe erven / zelfs en Beerent Gerryts; blad 156 / nummer 22
1792 - 1804 Bart Sijtzes / zelfs; blad 156 / nummer 22
speciekohieren 1748 - 1806
1784 - 1798 Dirk Dirks; blad 45 / volgnummer 16
1784 Gerben Gerrits van nummer 119; blad 45 / volgnummer 16
1784 Epke Rimmers op nummer 20 alhier; blad 45 / volgnummer 16
1792 Berend Gerrits op nummer 14 pagina 45 alhier
1792 Bart Sijtses van nummer 122 pagina 60 alhier; blad 45 / volgnummer 16
1799 - 1800 Dirk Dirks op nummer 36 pagina 48 alhier, kamer ledig schoorsteen dicht; blad 45 / volgnummer 16
1798 - 1800 Bart Sijtses, halve schoorsteen dicht; blad 45 / volgnummer 16
1801 - 1805 Bart Sijtses; blad 45 / volgnummer 16
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 23
1812 Bart Zijtzes, volgnummer 241
 
1823 Truike Barts Sytzema op 17 april 1823 op dit adres geboren, dochter van Bart Sytzes Sytzema en Saapke Johannes Kort
   
volkstelling 1840, huisnummer Balk 23
1840 Antje Gerrits de Vries, winkeliersche en naaister ( * te Tjerkgaast)
volkstelling 1840, huisnummer Balk 23a
1840 Wiepkjen Douwes van der Zee, naaister ( * te IJlst)
1840 Janke Siebrens van der Bank, naaister ( * te Sloten)
volkstelling 1840, huisnummer Balk 23b
1840 Klaaske Durks Tjessema, werkvrouw ( * te Dronrijp)
woningregister 1849 - 1859 blad 29; huisnummer Balk 23 / 29
1849 - 1852 Jacobus Hendriks van der Goot, grossier ( * 10 september 1815 te Balk)
1852 - 1859 Marius van Scheltinga, goud- en zilversmid ( * 9 november te Vledder); hoofd
1853 - 185? Idskjen Hendriks Bets, dienstbode ( * 2 mei 1834 te Balk)
185? - 185? Sjoukje Lieuwes Cusviller, dienstbode ( * 25 oktober 1835 te Stavoren)
185? - 185? Rigtje Klazes Betzema, dienstbode ( * 21 oktober 1831 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 9; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 290; huisnummer 29 / 276
1859 - 1863 Idske Poppes Poppes, boterkoopman ( * 29 november 1791 te Balk); hoofd
1863 - 1869 Hans Ages Tromp, zonder beroep ( * 18 december 1817 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 57; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 290; huisnummer 276 / 263
1869 - 1879 Hans Ages Tromp, zonder beroep ( * 18 december 1817 te Balk); hoofd
1869 -187? Jacobje Lammerts de Graaf,dienstmeid ( * 1 juni 1841 te Balk)
1871 - 1871 Aaltje Harmens de Vos, dienstmeid ( * 4 maart 1842 te balk)
1873 - 1873 Froukjes Attes van der Meer, dienstmeid ( * 3 juli 1848 te Tjerkgaast)
1878 - 1878 Sijtske Hanzes van der Veer, dienstmeid ( * 15 november 1851 te Balk)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 68; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 290
1879 - 1890 Hans Ages Tromp, zonder beroep ( * 18 december 1817 te Balk); hoofd
1879 - 1881 Jantje Andries Homma, dienstbode ( * 12 november 1864 te Balk)
1887 - 1890 Berber Post, dienstbode ( * 4 maart 1869 te Oudega HON)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 26; huisnummer Balk 29
1890 - 1891 Hans Ages Tromp, zonder beroep ( * 18 december 1817 te Balk); hoofd
1890 - 1891 Berber Post, dienstbode ( * 4 maart 1869 te Oudega HON)
1893 - 1898 Feike Dooijtze Hoekstra, boekdrukker ( * 26 november 1850 te Ytens); hoofd
1893 - 1898 Hylkje de Vries, dienstbode ( * 14 september 1868 te Molkwerum)
1898 - 1900 Antje Tromp, veehouderij ( * 7 september 1844 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 29; huisnummer Balk 29 / 34
1900 - 1908 Antje Tromp, zonder beroep ( * 7 september 1844 te Balk); hoofd
1900 - 1902 Fenna van der Schuit, dienstbode ( * 5 april 1879 te Wijckel)
1902 - 190? Geeske de Jong, dienstbode ( * 22 september 1879 te Heeg)
190? - 190? Anna van Buiten, dienstbode ( * 24 augustus 1877 te Bolsward)
1908 - 1910 Sied de Jong, weduwe Jacob Eiberts Hoekstra ( * 3 augustus 1849 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 2; huisnummer Balk 34
1910 - 1911 Sied de Jong
1911 - 1919 Bokje de Vries
1919 - 1919 Eeuw van der Wal, weduwe Tjeerd Okma
1919 - 1920 Roelof Bajema
1920 - 1920 Dirk Meinesz
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 250; huisnummer 34
1911 - 1911 Sied de Jong, weduwe Jacob Eiberts Hoekstra, zonder beroep ( * 3 augustus 1849 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 140; huisnummer 34
1911 - 1919 Bokje de Vries, weduwe Stoffel Stoffels Boersma, zonder beroep ( * 21 april 1839 te Harich)
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 43; huisnummer 34
1919 - 1920 Roelof Bajema, zonder beroep ( * 17 oktober 1862 te Koudum)
1919 - 1919 Eeuwe van der Wal, zonder beroep ( * 9 maart 1866 te Nijega)
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 199; huisnummer 34
1920 - 1920 Dirks Meinesz, zonder beroep ( * 18 maart 1864 te Sloten)
bevolkingsregister 1921 -1930 blad 30; huisnummer Balk 32
1921 -1921 Dirk Meinesz, zonder beroep ( * 18 maart 1864 te Sloten)
1921 - 1923 Jan Westra, dierenarts ( * 14 juli 1890 te Witmarsum)
1922 - 1923 Johanna de Jong, dienstbode ( * 14 mei 1904 te Balk)
1923 - 1925 Willem Croon, hoofd ULO school ( * 27 november 1883 te Amsterdam)
1923 - 1923 Rinkje Bosma, dienstbode ( * 4 februari 1902 te Balk)
1923 - 1925 Cornelia Veenstra, dienstbode ( * 18 juni 1905 te Hitzum)
1924 - 1925 Janette van Zanten, wijkverpleegster ( * 26 oktober 1895 te Zwolle)
1925 - 1930 Wijtze Hilverda, onderwijzer ( * 17 januari 1881 te Tzum)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 29; huisnummer Balk 34
1931 - 1939 Wijtze Hilverda, kassier boerenleenbank ( * 17 januari 1881 te Tzum)
 
     
Coöperatieve Boerenleenbank Balk
 
Boerenleenbank Boerenleenbank
bron: Balkster Courant van 23 november 1929 bron: Balkster Courant van 1 januari 1934
 
Hilverda
bron: Nieuwsblad van Friesland van 26 april 1939
 
Boerenleenbank Boerenleenbank
bron: Balkster Courant van 10 juli 1948
 
Boerenleenbank
bron: Leeuwarder Courant van 10 mei 1941 bron: Leeuwarder Courant van 20 april 1950
 
Boerenleenbank
bron: Nieuwsblad van Friesland van 22 mei 1951
 
Boerenleenbank
bron: Balkster Courant van 2 februari 1957
 
Boerenleenbank
bron: Balkster Courant van 23 maart 1957
 
rockcafé Spider
 
opening Spider
bron: Balkster Courant van 10 november 1988
 
Siep Reijenga
bron: Leeuwarder Courant van 13 december 2003
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
Siep Reijenga
bron: Sneker Nieuwsblad van 23 juni 2011
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 6-08-2022