Meerweg 9 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 15, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 17  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 295, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Meerweg 9  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Meerweg 9 hisgiscode: 1084
eigenaren
eigenaar in 1715: Edger Emilius
eigenaar in 1725: Hans Clases
eigenaar in 1762: Dirk Ages
eigenaar in 1800: Aaldert Jonker
eigenaar in 1832 OAT: Aldert Lukas Jonker, koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1839 aan: Aaltje Alderts Jonker, winkelierster te Kolderveen
verkoop in 1875 aan: Hendrik Jeltes de Jong, winkelier te Balk
eigenaar in 1887: Hnedrik Jeltes de Jong te Balk
verkoop in 1889 aan: Marten Hendriks van der Goot te Balk
verkoop in 1896 aan: Hendrikjen van der Gaast weduwe van Roelof Hoekstra zonder beroep te Balk
verkoop in 1927 aan: Harmen Harmens Piersma, schipper te Balk
verkoop in 1958 aan: Uilke Wiebes Boersma, te Oudemirdum
verkoop in 1970 aan:  
verkoop in 1975 aan: Schurer
verkoop in 1990 aan: Betsema
verkoop in ???? aan:  
   
Meerweg 9
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

295 vernummerd in 1867 naar nummer 461
461 vernummerd in 1916 naar nummers 942, 943
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
Balk A 295 rond 1980
foto 012-030045 Tresoar; R. Terpstra
Het pand rond 1980.
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop Meerweg 9 verkoop Meerweg 9
bron: Balkster Courant van 8 november 1958 bron: Leeuwarder Courant van 22 november 1958
 
verkoop Meerweg 9
bron: Friese Koerier van 4 december 1958
 
verkoop Meerweg 9
bron: Leeuwarder Courant van 23 mei 1970
 
verkoop Meerweg 9
bron: Leeuwarder Courant van 11 april 1975
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 17; 1859 - 1910 Balk 24; 1910 - 1920 Balk 30, 1920 - 1930 Balk 28; 1930 - 1953 Balk 30; 1953 - heden Meerweg 9
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Edger Emilius / zelfs; blad 71 / nummer 15
1717 - 1718 Edger Emilius / zelfs; blad 72 / nummer 15
1721 - 1722 Edger Emilius / zelfs; blad 101 / nummer 15
1725 Hans Clases / Edger Emilius; blad 101 / nummer 15
1729 Hans Clases / Marcus Antonius; blad 101 / nummer 15
1730 Hans Clases / Durk Piers; blad 101 / nummer 15
1733 Hans Clases / Aeble Pybes; blad 101 / nummer 15
1739 Hans Clases weduwe / Pier Kok; blad 101 / nummer 15
1742 - 1748 Hans Clases weduwe / Pier Kok en Wobbe Meinses; blad 101 / nummer 15
1750 Hans Clase / Wobbe Meinses; blad 101 / nummer 15
1758 ? ten Dam weduwe / Dirks Ages; blad 101 / nummer 15
1762 - 1774 Dirk Ages / zelfs; blad 101 / nummer 15
1775 - 1785 Dirk Ages / zelfs; blad 155 / nummer 16
1786 - 1795 Dirk Ages / zelfs; blad 155 / nummer 16
1797 - 1799 Dirk Ages / Aldert Jonker; blad 155 / nummer 16
1800 - 1804 Aaldert Jonker / zelfs; blad 155 / nummer 16
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Aaldert Jonker; blad 45 / volgnummer 13
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, volgnummer 112, huisnummer Balk 17
1812 Aldert Jonker
 
1838 Aaldert Lucas Jonker overleden op 16 mei 1838 op dit adres, 67 jaar oud.
volkstelling 1840; huisnummer Balk 17
1840 Pieter Jentje Beekema, inlands kramer
1840 Trijntje Simons Boom, winkeliersche
woningregister 1849 - 1859 blad 24; huisnummer Balk 17 / 24
1849 - 1857 Geert Dirks Molanus, rijksontvanger (* 1795 te Klooster Ter Apel); hoofd
1849 - 1851 Remina Jans Smith, zonder beroep (* 1766 te Klooster Ter Apel)
1850 - 1853 Froukje Haanstra, dienstbode ( * oktober 1825 te Balk)
  Inkt Johannes Huisman, dienstbode ( 30 mei 1830 te Balk)
1856 - 1857 Balthzar Constatijn Becade, gepensioneerd ambtenaar (* november 1781 te Moergestel)
bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 11; huisnummer Balk 24
1859 - Jacob Dirks, onderwijzer ( * 1 juli 1819 te Franeker); hoofd
1859 - 1861 Johanna Hillegonda Harders ( * 11 januari 1829 te Leer)
  Idskjen Johannes Tuinman ( * 13 november 1842 te Balk)
18?? - 1869 Willem Jan Hemsing, gemeentesecretaris ( * 18 juli 1795 te Hempens); hoofd
1859 - 1869 woningregister 1859-1869: blad niet aanwezig
woningregister 1869 - 1879 blad 58; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 461, volgnummer 281 / 268
1869 - 1871 Willem Jan Hemsing, gemeentesecretaris ( * 18 juli 1795 te Hempens); hoofd
1869 - 1877 Anna Schönfeld, weduwe Willem Jan Hemsing, ( * 21 januari 1795 te Sleen); hoofd vanaf 1871
1871 - 1872 Aldert Jurjens Stuurman, schoenmaker ( * 28 september 1847 te Balk)
1879 - 1879 Hendrik Jeltes de Jong, ( * 17 september 1838 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 112; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 461
1880 - 1890 Hendrik Jeltes de Jong, koopman ( * 17 september 1838 te Wijckel); hoofd
1880 - 1880 Elisabeth van Randen, dienstbode ( * 8 maart 1854 te Sloten)
1880 - 1881 Trijntje van Coster, dienstbode ( * 12 oktober 1856 te Opeinde)
1881 - 1882 Baukje Grijpsma, dienstbode ( * 9 september 1851 te Woudsend)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 22; huisnummer Balk 24
1890 - 1890 Hendrik Jeltes de Jong, manufacturier ( * 17 september 1838 te Wijckel); hoofd
1890 - 1890 Grietje Bosma, werkmeid ( * 2 februari 1862 te Balk)
1890 - 1890 Trijntje Larooij, werkmeid ( * 2 augustus 1871 te Irnsum)
1890 - 1890 Grietje Bosma, werkmeid ( * 2 februari 1862 te Balk)
1890 - 1900 Pier Boorsma, onderwijzer ( * 21 september 1859 te Franeker)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 24; huisnummer Balk 24 / 30
1900 - 1910 Hendrikje van der Gaast, zonder beroep ( * 29 juni 1846 te Tjerkgaast); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920 blad 2; huisnummer Balk 30
1911 - 1920 Hendrikje van der Gaast, (weduwe van Roelof Hoekstra)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 26; huisnummer Balk 28
1921 - 1927 Hendrikje van der Gaast, zonder beroep ( * 29 juni 1846 te Tjerkgaast); hoofd
1927 - 1930 Harmen Piersma, brandstoffenhandelaar ( * 15 februari 1869 te Balk); hoofd
1929 - 1930 Marten Hiemstra, onderwijzer ( * 16 augustus 1911 te Nijland); kostganger
1930 - 1931 Jacob Lijcklama á Nijholt, wagenmaker ( * 18 oktober 1909 te Hartwerd); kostganger
1927 - 1930 Hinke van der Zwaag, register van huisnummering 1920-1930 blad 4 nummer 28a
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 25; huisnummer Balk 30
1931 - 1939 Harmen Piersma, brandstoffenhandelaar en winkelier ( * 15 februari 1869 te Balk); hoofd
1931 - 1932 Marten Hiemstra, onderwijzer ( * 16 augustus 1911 te Nijland)
1931 - 1932 Jacob Lijcklama á Nijholt, wagenmaker ( * 18 oktober 1909 te Hartwerd)
1932 - 1932 Harmannus Rusch, onderwijzer ( * 22 juli 1908 te Steenwijkerwold)
1937 - 1937 Sijtze Zwart, zonder beroep ( * 3 september 1857 te Rauwerd)
1939 - 1939 Tjisse Luxen, carosseriebouwer ( * 2 september 1920 te Leeuwarden)
 
1939 - 1958 familie Piersma
1958 - 1970 familie Boersma
   
schoenmaker Aldert Jurjens Stuurman
 
schoenmaker Aldert Jurjens Stuurman
bron: Leeuwarder Courant van 9 juni 1871
 
brandstoffenhandel Harmen Piersma
 
Meerweg
De Meerweg rond 1950
 
Harmen Piersma Harmen Piersma
bron: Balkster Courant van 3 juli 1948 bron: Leeuwarder Courant van 4 maart 1955
 
 
 
Meerweg 9 en10 2007 > Meerweg in 2007
foto 121-020 beschikbaar gesteld door Hendrik Spoelstra
De Meerweg rond 1960
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 17-09-2019