Folkertsma
foto 092-037 beschikbaar gesteld door Piet Rienstra
Links op de achtergrond poldermolen 't Zwaantje.
 
hisgis 1832
bron: www.hisgis.nl
Het minuutplan van 1832 met de topografischekaart 1870-1932.

Wm = watermolen 't Zwaantje in de Huitebuurster Polder. Ten noordoosten daarvan de dubbele woning van de Folkertsma's. Nog verder naar het noordoosten waar de stroomvaart een scherpe bocht maakt de boerderij op Heaburgen 28. Br = brug. Gd = grondduiker. P1 = paal of hulppaal

De molen heeft zelf nooit een eigen kadastraal perceelsnummer gehad. Daarom is het moeilijk te achterhalen wat de leeftijd van de molen en van de polder is.
Kadastraal bekend onder de de perceel nummers: sectie D 775 / sectie D 776 / sectie D 777
kadastrale gegevens: minuutplan 1832 / netteplan 1887
 
Andries Lieuwes Folkertsma is in februari 1897 mede-ondertekenaar van de statuten bij de oprichting van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek te Harich.
 
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Nijemirdum 34; 1911 - 1920 Nijemirdum 47; 1921 - 1930 Nijemirdum 49; 1931 - 1953 Nijemirdum 55; 1953 vervallen
   
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 187; Nijemirdum 34 / 47
1900 - 1900 Pieter Smits, ( * 29 november 1869 te Koudum)
1900 - 1910 Andries Lieuwes Folkertsma, koemelker ( * 14 augustus 1853 te Mirns en Bakhuizen)
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; Nijemirdum 47
1911 - 1920 Andries Lieuwes Folkertsma, koemelker ( * 14 augustus 1853 te Mirns en Bakhuizen)
register van huisnummering 1921 - 1930 blad ?; Nijemirdum 49
1921 - 1930 Andries Lieuwes Folkertsma
register van huisnummering 1931 - 1939 blad ?; Nijemirdum 55
1931 - 1935 Andries Lieuwes Folkertsma
1935 - 1938 onbewoond
 
1938 sloop
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Nijemirdum 35; 1911 - 1920 Nijemirdum 48; 921 - 1930 Nijemirdum 50; 1931 - 1953 Nijemirdum 56; 1953 vervallen
   
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 188; Nijemirdum 35 / 48
  Pier de Vries, arbeider ( * 4 december 1872 te Nijega)
  Hendrik Zandstra, visser ( * 18 augustus 1861 te Nijemirdum)
  Wiebe D Feenstra, arbeider ( * 11 december 1838 Oudemirdum)
  Jacob ten Brink, arbeider ( * 16 oktober 1884 te Oudemirdum)
  Albert Visser, visser ( * 21 oktober 1843 te Harich)
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; Nijemirdum 48
1911 - 1912 Albert Visser
1912 - 1914 Otte Boegstra
1914 - 1916 Jan van der Werf
1916 - 1916 Johannes van Midlum
1919 - 1920 Folkert Andries Folkertsma, los werkman ( * 31 okrtober 1891 te Sondel)
register van huisnummering 1921 - 1930 blad ?; Nijemirdum 50
1921 - 1930 Folkert Andries Folkertsma,
register van huisnummering 1931 - 1939 blad ?; Nijemirdum 56
1931 - 1938 Folkert Andries Folkertsma
 
1938 sloop

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 30-05-2019