De Griene Singel 4
 
Lyklalamahoeve
foto beschikbaar gesteld door Piet Rienstra
Midden in het Lyklamabos bij Nijemirdum aan het Heidepaed aan het eind van de Griene Singel staat de Lyklemahoeve.
 
kadastrale gegevens: minuutplan 1832, netteplan 1887; bron Tresoar
 
boelgoed Tieboel
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 19 maart 1918
 
Lyklamabos
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
aquarel door E.J. Eelkema circa 1820
 
 
 
volkstelling 1840, huisnummer Nijemirdum 4
  Pier Piers Jongsma, tuinman
  Age Piers Jongsma, werkman ( * 5 juni 1807 te Rijs)
  Evert Jurjens de Koe, werkman ( * 8 april 1809 te Oudemirdum)
bevolkingsregister 1849 - 1859 blad 706; huisnummer Nijemirdum 4
  Age Piers Jongsma, werkman ( * 5 juni 1807 te Rijs)
   
  Evert Jurjens de Koe, werkman ( * 8 april 1809 te Oudemirdum)
woningregister 1859 - 1869 blad 2; kadastrale gemeente Balk sectie D nummer 25; huisnummer Nijemirdum 5
  Age Piers Jongsma, veehouder ( * 5 juni 1807 te Rijs)
   
  Evert Jurjens de Koe, veehouder ( * 8 april 1809 te Oudemirdum)
   
woningregister 1869 - 1879 blad 121; kadastrale gemeente Balk sectie D nummer 25; huisnummer 592
  Age Piers Jongsma, veehouder ( * 5 juni 1807 te Rijs)
   
woningregister 1869 - 1879 blad 121; kadastrale gemeente Balk sectie D nummer 25; huisnummer 592a
  Evert Jurjens de Koe, veehouder ( * 8 april 1809 te Oudemirdum)
  Eile Gerbens Mulder, ( * 24 september 1844 te Sondel)
  Enne Ykes de Jong, ( * 28 december 1853 te Wijckel)
woningregister 1880 - 1890 blad 317; kadastrale gemeente Balk sectie D nummer 25
1880 - 1890 Age Piers Jongsma, landbouwer ( * 5 juni 1807 te Rijs)
  Hiltje Jacobs Bakker, dienstbode ( * 6 mei 1859 te Nijemirdum)
   
1880 - 1883 Evert Jurjens de Koe, landbouwer ( * 8 april 1809 te Oudemirdum)
1883 - 1890 Tjeerd Attes Sinnema, ( * 8 juli 1863 te Oudemirdum)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 181; huisnummer Nijemirdum 73
1890 - 1892 Pier Ages Jongsma, veehouder ( * 17 juli 1837 te Nijemridum); hoofd
1892 - 1900 Grietje Falkena, weduwe van Pier Ages Jongsma ( * 14 april 1849 te Sondel); hoofd
  Sijbren Samplonius, boerenknecht ( * 18 augustus 1869 te Wijckel)
  Rinske Henderika Gijsberta Schots, ( * 27 augustus 1869 te Oudemirdum)
1893 - 1896 Hendrik Dijkstra, boerenknecht ( * 8 april 1866 te Mirns en Bakhuizen)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 234; huisnummer Nijemirdum 73 / 3
1900 - 1903 Grietje Falkena, veehoudersche ( * 14 april 1849 te Sondel); hoofd
  Hendrik Keuning, neef ( * 2 september 1863 te Hemelum)
  Rinske Henderika Gijsberta Schots, ( * 27 augustus 1869 te Oudemirdum)
1902 - 190? Ype Walstra, ( * 21 februari 1896 te Mirns en Bakhuizen)
  Jantje op de Hoek, ( * 3 mei 1877 te Mirns en Bakhuizen)
1902 - 1903 Minne Keulen, ( * 6 april 1888 te Hemelum)
1903 - 1910 Jacobje Hofstee, weduwe van Harmen Tieboel ( * 1 maart 1849 te Follega); hoofd
1903 - 190? Gerritje Deinum, dienstbode ( * 18 augustus 1884 te Nijemirdum)
1903 - 1905 Hendrik Dijkstra, ? ( * 8 april 1866 te Mirns en Bakhuizen)
  Pieter Hofstee, broer ( 27 april 1851 te Schoterdijken)
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; Nijemirdum 3
1911 - 1917 Jacobje Hofstee, weduwe van Harmen Tieboel ( * 1 maart 1849 te Follega); hoofd
1917 - 1920 Hendrik Baukema,
register van huisnummering 1921 - 1930 blad ?; Nijemirdum 3
1921 - 1922 Hendrik Baukema
1922 - 1930 Johannes Lam
register van huisnummering 1931 - 1939 blad ?; Nijemirdum 4
1931 - 1939 Johannes Lam
 
1939 - 1953 Lucas Bouwman
 
1953 - 1970 Lucas Bouwman
1970 - 1980 de Vries
  Huite Alta
   
???? - heden  
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 30-05-2019