Boegen / Hege Bouwen
 
topografische kaart 1932
Volgens bovenstaande kaart uit 1932 is het Boegen Pad vanuit Oudemirdum richting de Sminkevaart en daarlangs verder gaat richting Kippenburg een verharde weg. De huidige Boegen lopen van uit Oudemirdum voorbij de Sminkewei waar hij overgaat in de Hege Bouwen achter Nijemirdum langs. Volgens de kaart uit 1932 De Hooge Bouwing. Dit zandpad liep door tot even ten noorden van de kerk van Sondel waar het aansloot op de Delbuursterweg.
 
Al in 1952 waren er wensen tot verharding van dit zandpad. De gemeente Gaasterland had echter andere prioriteiten, de verharding van de Kerkhofleane in Ruigahuizen richting Nij-Amerika.
Nij-Amerika
bron: Leeuwarder Courant van 16 december 1952
 
Hege Bouwen
bron: De Friese Koerier van 21 december 1953
De bewoners aan de Hege Bouwen moesten wachten tot de ruilverkaveling in 1962. Het laatste deel van de Boegen, de Hege Bouwen werden in de winter van 1962 / 1963 verhard. Onderstaande foto's zijn gemaakt tijdens deze werkzaamheden ter hoogte van de overgang van de Boegen / Hege Bouwen.
 
Hege Bouwen
bron: Leeuwarder Courant van 10 juni 1961
 
Hege Bouwen Hege Bouwen
foto 200-420 foto 200-421
Hege Bouwen Hege Bouwen
foto 200-422 foto 200-423
 
De aanvoer van de benodigde grondstoffen gebeurde vanuit de overslag bij Spannenburg.
Spannenburg Spannenburg
foto 200-424 foto 200-425
Bovenstaande foto's komen uit het archief van de gemeente Gaasterlân-Sleat.
 
Hege Bouwen
bron: Leeuwarder Courant van 16 maart 1965
 
Hege Bouwen
bron: Leeuwarder Courant van 17 maart 1965
 
Hege Bouwen
bron: Balkster Courant van 1 september 2013
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 30-05-2019