Lyklamawei 51
 
Lyklamawei Nijemirdum
prentbriefkaart archief gemeente Gaasterlân-Sleat
We zien hier de weg van Nijemirdum van Sondel op de splitisng met Heaburgen. Aan de rechterzijde de kerk en pastorie(met dakkapel) Hersteld Verband en nog net te zien de boerderij van de familie de Jong (Lyklamawei 30)
Aan de linkerzijde op de achtergrond de boerderij van familie H.J. Buter (2015) en de woning daarvoor wordt bewoond door de fam. H. de Koning (2015). Uiterst links het huidige pand Lyklamawei 51. Jaren één van de twee bakkerijen die Nijemirdum rijk was.
Kadastraal bekend onder de de perceel nummers: sectie D 326 / sectie D 628 / sectie D 893 / sectie D 1394
 
kadastrale gegevens: minuutplan 1832 / netteplan 1887
 
Gerben van der Meer
 
verkoop bakkerij
bron: Leeuwarder Courant van 16 november 1894
 
Oenze Stoker
 
bakker Stoker
bron: Leeuwarder Courant van 28 januari 1901
 
bakkrij Oenze Stoker
foto 094-035 beschikbaar gesteld door Piet Rienstra
 
bakkerij Stoker
bron: Leeuwarder Courant van 8 juli 1902
 
Dirk Talsma
 
 
 
 
Theunis Klompmaker
 
bakkerij Klompmaker
foto 094-009 beschikbaar gesteld door Piet Rienstra
 
bakker Klompmaker bakker Klompmaker
bron: Nieuwsblad van Friesland van 9 juli 1929 bron: Heerenveense Koerier van 6 augustus 1948
 
bakker Klompmaker
bron: Nieuwsblad van Friesland van 30 december 1938
 
Rients Rienstra
 
bakker Rienstra
bron: Friese Koerier van 19 februari 1962
 
bakkerij Rienstra
foto 094-009 beschikbaar gesteld door Piet Rienstra
De splitsing van de Lyklamawei met Heaburgen rond 1960. Links de bakkerij van Rients Rienstra, daarnaast de Vege winkel van Klaas Muizelaar. Rechts de boerderij van de Jong, nu in 2015 bewoont door Robby Maas en Annelies Rienksma.
 
Lyklamawei
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Dezelfde splitsing van de Lyklamawei met de Heaburgen rond 1970 met links inmiddels tot woonhuis verbouwd de woning van de familie Rienstra en daarachter met zonnescherm de Vege winkel van Klaas Muizelaar.
 
bewoners
huisnummers: 1890 - 1909 Nijemirdum 15; 1909 - 1910 Nijemirdum 17c; 1911 - 1920 Nijemirdum 80; 1921 - 1930 Nijemirdum 97; 1931- 1953 Nijemirdum 103; 1953 - 1981 Lyklamawei 33; 1981 - heden Lyklamawei 51
   
woningregister 1880 - 1890 blad ; kadastrale gemeente Balk sectie D
1887 - 1890 Jentje van der Werf, bakker ( * 4 november 1854 te Wijnjeterp)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 126; huisnummer Nijemirdum 15
1890 - 1890 Jentje van der Werf, bakker ( * 4 november 1854 te Wijnjeterp)
  Kornelis Cnossen, bakkersknecht ( * 24 maart 1874 te ?)
1890 - 1891 Abele Blauw, bakker ( * 27 juni 1862 te Jubbega)
1890 - 1892 Luite Pen, bakkersknecht ( * 18 februari 1876 te Rotstergaast)
1891 - 1899 Gerben van der Meer, broodbakker ( * 8 september 1867 te Wolvega)
1896 - 1897 Ruurdtje Kuperus, dienstmeid ( * 21 augustus 1882 te Britswerd)
   
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 260; huisnummer Nijemirdum 17c / 80
1901 - 1910 Oenze Stoker, bakker ( * 15 juli 1870 te Bergum)
  Antje Leffrin, ( * 19 juli 1883 te Elsloo)
  Arend Lok, ? ( * 10 april 1886 te Boornbergum)
  Joukje van der Zee, dienstbode ( * 2 november 1877 te Nijemirdum)
1903 - 1910 Jeltje Akkerman, dienstbode ( * 19 april 1885 te Oosterzee)
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; Nijemirdum 80
1911 - 1919 Oenze Stoker, bakker
1919 - 1920 Dirk Talsma, bakker ( van Drachten)
register van huisnummering 1921 - 1930 blad ?; Nijemirdum 97
1921 - 1926 Dirk Talsma, bakker ( naar Huizum)
1926 - 1930 Theunis Klompmaker, bakker (van Rotsterhaule)
register van huisnummering 1931 - 1939 blad ?; Nijemirdum 103
1931 - 1939 Theunis Klompmaker, bakker
 
1939 - 1948 Theunis Klompmaker, bakker
1948 - 1980 Rients en Renske Rienstra, bakker tot 1960
1980 - 1990 Piet en Grietje Rienstra
1990 - 2015 Gerrrit en Tjitske Baukema
2015 - heden Douwe Stellingwerf en Anna van de Lagemaat
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 30-05-2019