't Zwaantje
 
t Zwaantje
bron: wikipedia by Udo Ockema
 
minuutplan 1832
bron: www.hisgis.nl
Het minuutplan van 1832 met de topografischekaart 1870-1932.

Wm = watermolen 't Zwaantje in de Huitebuurster Polder. Ten noordoosten daarvan de dubbele woning van de Folkertsma's. Nog verder naar het noordoosten, waar de stroomvaart een scherpe bocht maakt, de boerderij op Heaburgen 28. Br = brug. Gd = grondduiker. P1 = paal of hulppaal

De molen heeft zelf nooit een eigen kadastraal perceelsnummer gehad. Daarom is het moeilijk te achterhalen wat de leeftijd van de molen en van de polder is.
Kadastraal bekend onder de de perceel nummers: sectie D 253 / sectie D 254 / sectie D 601
kadastrale gegevens: minuutplan 1832 / netteplan 1887
 
('t) Zwaantje (Fries: (It) Swaantsje), vroeger de Huitebuurstermolen genoemd, is een poldermolen in de buurt van het Friese dorp Nijemirdum, dat in de Nederlandse gemeente De Fryske Marren ligt.
Het Zwaantje is een grondzeiler, die enkele honderden meters ten zuiden van het dorp staat. Het is de enige overgebleven poldermolen van de gemeente Gaasterland. Het Zwaantje werd in 1893 - en mogelijk al in 1878 - gebouwd voor de bemaling van de Huitebuursterpolder. Bij het Zwaantje zijn sporen te zien van een uit 1790 daterende molen die eerder door brand werd verwoest.
In 1956 verloor de molen zijn functie, toen zijn vijzel werd aangesloten op een elektromotor. De molen werd gedeeltelijk afgebroken, waarna de romp dienst deed als gemaalbehuizing. Hierdoor bleef deze in redelijke staat. In de jaren tachtig werd de molen gerestaureerd. Daarbij werd gebruikgemaakt van onderdelen van de in 1983 gesloopte molen De Noordster in Nieuwebiltdijk. In 1987 werd het Zwaantje opnieuw als maalvaardige poldermolen in gebruik genomen, al kan hij ook in circuit malen.
De molen werd in 1996 eigendom van de Stichting De Fryske Mole. In 2007 werd hij voor het laatst gerestaureerd, waarbij onder meer de roeden en de vijzel werden vervangen. Het Zwaantje is een rijksmonument en is te bezichtigen als hij draait en op afspraak.
bron: wikipedia
 
Tegen de zeedijk, nu dus IJsselmeerdijk, ter hoogte van molen 't Zwaantje stond een soort schuilhut voor de molenaar. Deze schuilhut is rond 1960 afgebroken.
De schuilhut is kadastraal bekend onder het perceelnummer: sectie D 865.
kadastrale gegevens: minuutplan 1832 / netteplan 1887
 
Tussen de molen 't Zwaantje en de boerderij op Heaburgen 28 stond nog een dubbele woning, voor het laatst bewoond door Andries Folkertsma en later zijn zoon Folkert Folkertsma.
woning Folkertsma
foto 093-037 beschikbaar gesteld door Piet Rienstra
Links op de achtergrond poldermolen 't Zwaantje.
 
't Zwaantje
 
ongeval molenmakers ongeluk molenmakers
bron: Leeuwarder Courant van 4 augustus 1878 bron: Het Nieuws van de Dag van 6 augustus 1878
 
molenbrand molenbrand
bron: Het Nieuws van de Dag van 9 september 1897
 
bron: Leeuwarder Courant van 7 september 1897 >>>
 
t Zwaantje 't Zwaantje
bron: Leeuwarder Courant van 2 november 1985
 
t Zwaantje
bron: Leeuwarder Courant van 24 juni 1985
 
gehavende poldermolen
foto beschikbaar gesteld door Piet Rienstra
 
Huitebuurstermolen
bron: Leeuwarder Courant van 27 januari 1986
 
t Zwaantje
foto beschikbaar gesteld door Piet Rienstra
 
t Zwaantje
bron: Leeuwarder Courant van 14 september 1987
 
t Zwaantje
bron: wikipedia by Udo Ockema
 
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Nijemirdum ?; 1911 - 1920 Nijemirdum 49; 1921 - 1930 Nijemirdum 51; 1931 - 1953 Nijemirdum 57; 1953 vervallen
   
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; Nijemirdum 49
1911 - 1920 watermolen
register van huisnummering 1921 - 1930 blad ?; Nijemirdum 51 / 52 = windmotor
1921 - 1930 watermolen
register van huisnummering 1931 - 1939 blad ?; Nijemirdum 57 / 58 = windmotor
1931 - 1939 watermolen
 
1939 watermolen
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 30-05-2019