De Alde Buorren 10 en 12
 
De Alde Buorren
prentbriefkaart 296-013 collectie Gerben Muizelaar
De Alde Buorren met op de achtergrond De Brink in Oudemirdum.
 
kadastrale kaarten van De Alde Buorren: minuutplan 1832 / netteplan 1887
het perceel van De Alde Buorren 10 is: kadastrale gemeente Balk E 631 in 1832 en Balk E 1006 in 1887
het perceel van De Alde Buorren 12 is: kadastrale gemeente Balk E 631 in 1832 en Balk E 1005 in 1887
bron: www.tresoar.nl
 
Geert Douwes Muizelaar
 
Geert Douwes Muizelaar
foto 269-003 beschikbaar gesteld door Rommert van der Veen

Deze foto is genomen rond 1900 aan de Alde Buorren in Oudemirdum voor de woning van de familie Muizelaar. Op de bok zit Geert Douwes Muizelaar (1865-1954)  Geert verdiende zijn geld als boerenarbeider, wagenaar (koetsier) en  melkrijder. In 1917 overlijdt zijn vrouw Baukjen Veersma. Hij hertrouwt in 1929 met Jetske Smink.  Geert Muizelaar is de stamvader van de melkrijderfamilies Muizelaar en van der Veen in Oudemirdum. Achter de deur aan de rechterzijde was een klein winkeltje van de ouders van Baukje,  Wietse en Johanneske Veersma. Ze verkochten suiker, thee en andere kruidenierswaren. Rechts op de achtergrond staat het houten hok van de familie Groning. Later was het de opslag voor de groentehandel van Anne Boukes, die er een cafetaria heeft gebouwd. Tiny Boersma heeft daarna jarenlang het cafetaria gerund.

 
 
 
google streetview
bron: google streetview 2009
 
bewoners
huisnummering: 1910 - 1920 Oudemirdum 127; 1921 - 1930 Oudemirdum 157; 1931 - 1953 Oudemirdum 187; 1953 - 1972 Jan Schotanuswei 10; 1972 - heden De Alde Buorren 10
   
   
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Oudemirdum 127
1910 - 1912 Johanneske Albada, weduwe Muizelaar
1912 - 1920 Geert Douwes Muizelaar,
191? - 191? H. Klootwijk
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ?; huisnummer Oudemirdum 157
1921 - 1930 Geert Douwes Muizelaar
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad ?; huisnummer Oudemirdum 187
1931 - 1939 Geert Douwes Muizelaar
 
   
bewoners
huisnummering: 1910 - 1920 Oudemirdum 128; 1921 - 1930 Oudemirdum 158; 1931 - 1953 Oudemirdum 188; 1953 - 1972 Jan Schotanuswei 12; 1972 - heden De Alde Buorren 12
   
   
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Oudemirdum 128
1910 - 1915 Sjoerd de Jong
1916 - 1920 Steffen Muizelaar
1920 - 1920 Douwe Muizelaar
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ?; huisnummer Oudemirdum 158
1921 - 1928 Douwe Muizelaar
1928 - 1929 Jan Martinus Hols
1929 - 1930 Pieter van der Meer,
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad ?; huisnummer Oudemirdum 188
1931 - 1939 Douwe Muizelaar
 
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31.05.2019