De Alde Buorren 8
 
De Alde Buorren
prentbriefkaart 080-344
 
kadastrale kaarten van De Alde Buorren: minuutplan 1832 / netteplan 1887
het perceel van De Alde Buorren 8 is: kadastrale gemeente Balk E 631 in 1832 en Balk E 1139 in 1887
bron: www.tresoar.nl
 
Ooijer Postma
 
Ooijer Postma
foto 296-009 collectie Gerben Muizelaar
 

Het gros van de oorspronkelijke woningen aan de even zijde van de huidige Alde Buorren in Oudemirdum is gebouwd tussen 1850 en 1880. Daarvoor was het bos. Op de foto de winkel van Ooijer Johannes Postma (1882-1946) aan De Alde Buorren 8. Hij koopt in december 1909 het erfpachtrecht van dit pand van Meine Hospes uit Nijemirdum en trouwt in 1910 in Sneek met Attje Bouma. Op de foto het echtpaar Postma in de deuropening van hun winkel. De auto met kenteken B 4609 stond op naam van buurman Ede Groenhof. Wie er verder op de foto staan is niet bekend. Inzet een advertentie uit de eerste toeristische gids voor de Zuidwesthoek van Friesland uitgeven door de VVV in 1917.

 
Ooijer Postma
bron: VVV-gids voor de zuidwesthoek van Friesland 1917

Nadat z'n vrouw Attje Bouma was overleden is Ooijer Johannes Postma getrouwd met Boudina Huizenga. Ze woonden toen in Sneek aan de Harinxmakade. Hun huis is later afgebroken en werd parkeerterrein(achterzijde) van de Poieszwinkel aan de Singel.

De uit Achlum afkomstige Sjoerd van Groning neemt in 1929 de zaak over en blijft hier tot 1958 zijn handel in grutters- en kruidenierswaren runnen.
 
Sjoerd van Groning
 
Sjoerd van Groning
foto 296-010 collectie Gerben Muizelaar
 
Sjoerd van Groning
bron: VVV-topografische kaart uit 1933
 
Sjoerd van Groning
bron: Nieuwsblad van Friesland van 4 december 1942
 
Anne Boukes
 
A. Boukes
bron: programmaboekje voor de Ronde van het Klif op 30 juli 1969
 
 
 
De Alde Buorren 8
bron: google streetview 2009
 
bewoners
huisnummering: 1910 - 1920 Oudemirdum 125; 1921 - 1930 Oudemirdum 156; 1931 - 1953 Oudemirdum 186; 1953 - 1972 Jan Schotanuswei 8; 1972 - heden De Alde Buorren 8
   
   
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Oudemirdum 125
1910 - 1920 Ooijer Postma
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ?; huisnummer Oudemirdum 156
1921 - 1929 Ooijer Postma
1929 - 1930 Sjoerd van Groning
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad ?; huisnummer Oudemirdum 186
1931 - 1939 Sjoerd van Groning
 
  Anne Boukes
  Tiny Boersma
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31.05.2019