De Brink 16
 
foto archief HWG
De Brink in Oudemirdum rond 1900. Op de achtergrond links van het midden, het derde huis van links achter de bomen, de bakkerij van Sjerp Freerks Twijnstra.
kadastrale gegevens: minuutplan 1832 / netteplan in 1887
Balk E 488 in 1832, eigenaar in 1832: erven Auke Martens Sonsma
Balk E 1136 en E 1137 in 1887, eigenaar in 1887: Alle Rintjes van der Goot
 

Bakkersknecht Alle van der Goot koopt in 1887 een dubbel woonhuis aan de huidige Brink te Oudemirdum. Hij begint daar voor zichzelf een bakkerij. In datzelfde jaar trouwde hij met de uit Heeg afkomstige Grietje van Netten. De zaken gingen niet goed. Al in 1891 werd het woonhuis met bakkerij uit het faillissement van Alle van der Goot verkocht aan Sjerp Freerks Twijnstra voor een bedrag van f 2174,- De uit Folsgare afkomstige bakker Sjerp Twijnstra trouwde in 1891 met Lijsbeth Koelstra uit Balk. Hun zoon Gijsbert nam in 1927 de zaak over. Na de tweede wereldoorlog volgde de derde generatie, namelijk Sjerp Twijnstra. In 1986 kwamen Sjors en Yfke Steinstra. Zij vierden in 1991 het eeuwfeest van deze bakkerij in Oudemirdum. Nog steeds onder de naam Twijnstra gingen Douwe en Geeske Wortman in 1999 verder met het bedrijf.

 
 
bron: Leeuwarder Courant van 24 maart 1892
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 30 oktober 1891
 
bron: programma zendingsdag te Rijs op 16 juli 1930
 
foto 296-015 collectie Gerben Muizelaar

De bakkerij van Twijnstra te Oudemirdum rond 1930. In de deuropening staat Aukje Twijnstra-De Wal, moeder van de latere eigenaar Sjerp Twijnstra. Hij staat als 6-jarig knaapje ook op de foto. In het midden staat Ids Schots, de man bleef zijn hele leven lang het bakkersvak trouw.

 
bron: toeristische landkaart van Gaasterland VVV 1933
 
bron: VVV-gids Zuidwesthoek 1953
 
 
bron: Balkster Courant van 5 januari 1963 >>>
 
 
bron: Balkster Courant van 21 november 1991
Yfke en Jos Steinstra samen met zoon Jan voor het winkelbedrijf aan de Brink in Oudemirdum
 
foto: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bron: Balkster Courant van 21 november 2013
 
bewoners
huisnummering: 1911 - 1920 Oudemirdum 55; 1921 - 1930 Oudemirdum 76; 1931 - 1953 Oudemirdum 78; 1953 - 19?? Star Numanwei 16; 19?? - heden De Brink 16
   
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 154 kadastrale gemeente Balk sectie E nummer ?
1887 - 1890 Alle van der Goot, bakker ( * 30 september 1862 te Nijemirdum); hoofd
1887 - 1890 Pieter van Netten, zwager, bakkersknecht ( * 16 mei 1870 te Heeg)
1887 - 1890 Rinke Dijkstra, bakkersknecht ( * 29 juli 1826 te Eesterga)
bevolkingsregister 1890 - 1900 III, blad 296; huisnummer Oudemirdum 66
1890 - 1892 Alle van der Goot, bakker ( * 30 september 1862 te Nijemirdum); hoofd
1890 - 1892 Pieter van Netten, zwager ( * 16 mei 1870 te Heeg)
1890 - 1891 Rinke Dijkstra, bakkersknecht ( * 29 juli 1826 te Eesterga)
1892 - 1900 Sjerp Twijnstra, bakker ( * 16 december 1867 te Folsgare); hoofd
1892 - 1893 Thijs R Weerstra, bakkersknecht ( * 20 januari 1873 te Wons)
1896 - 1899 Foekje Kuiper, dienstbode ( * 19 januari 1879 te Oudega)
1899 - 1900 Sjoerdtje Post, dienstbode ( * 7 december 1881 te Oudega)
bevolkingsregister 1900 - 1910, blad 78; huisnummer Oudemirdum 66 / 55
1900 - 1910 Sjerp Twijnstra, bakker ( * 16 december 1867 te Folsgare); hoofd
1900 - 1900 Hinke Albada, dienstbode ( * 12 oktober 1878 te Oudemirdum)
1900 - 1900 Sjoerdje Post, dienstbode ( * 7 december 1881 te Oudega HON)
1900 - 190? Wiepkje de Jong, dienstbode ( * 10 april 1882 te Hemelum)
1902 - 1903 Jan Beuckens, bakkerknecht ( * 21 april 1883 te Sondel)
190? - 190? Froukje Berkenbosch, dienstbode ( * 5 juni 1886 te Oudemirdum)
1903 - 190? Harmen Visser, bakkersknecht ( * 7 augustus 1880 te Nijemirdum), van Rotterdam
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Oudemirdum 55
1910 - 1920 Sjerp Freerks Twijnstra, bakker ( * 16 december 1867 te Folsgare)
register van huisnummering 1921 - 1930, huisnummer Oudemirdum 76
1921 - 1927 Sjerp Twijnstra, bakker ( op 4 mei 1927 naar Oudemirdum 108a)
1927 - 1930 Gijsbert Twijnstra, bakker ( * 8 maart 1899 te Oudemirdum) ( op 4 mei 1927 van Koudum)
register van huisnummering 1931 - 1939; huisnummer Oudemirdum 83
1931 - 1939 Gijsbert Twijnstra
 
1939 - 19?? Gijsbert Twijnstra
19?? - 19?? Sjerp Twijnstra, bakker ( * 7 januari 1926 te Oudemirdum? Koudum? )
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 21.10.2023