De Brink 5, Oudemirdum
 
De Brink 5
google streetview 2016
 
 
 
logement Luinenburg
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Het logement van Jan Jans Luinenburg ligt verscholen achter de hoge bomen links van het midden. De foto zal rond 1900 genomen zijn. Rechts daarvan, iet te zien op de foto, de winkel van Rienk de Jong.
Het hart van Oudemirdum heeft al veel namen gehad. Op deze prentbriefkaart van circa 1910 met de herberg van Rein Berséé achter de lindebomen, het huidige Boschlust, De Nieuwe Streek genoemd. Op prentbriefkaarten uit de eerste helft van 20e eeuw komen we namen tegen als Dubbelstraat en Parkstraat. Bij de invoering van de straatnamen in de gemeente Gaasterland in 1953 wordt het Star Numanwei. Toen het zandpad, Achterom, dat de verbinding vormde tussen de Jan Schotanuswei  en de Marderhoek/Star Numanwei werd verhard rond 1970, werd het De Brink.
 
eigenaren
 
E 80 in 1832: weduwe Jan Gerrits Blanke landbouwersche te Oudemirdum
verkoop in 1843 aan: jonkheer G.R.G. van Swinderen (grietman)
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gegevens
 
kadastraal perceel gemeente Balk sectie E 80 in 1832, huis en erf
bron: www.hisgis.nl
 
kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 80 vernummerd in 1875 naar E 1107
kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 1107 vernummerd in 1899 naar E 1567
kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 1567 vernummerd in 1910 naar E 1863
 
De Brink 5 De Brink 5
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
E 80 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 9 /5 , 9 / 6 , 9 / 7 , 80 / 64
E 1107 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 9 /5 , 9 / 6 , 9 / 7 , 80 / 64
E 1107 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: -- / --
E 1567 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 111 / 220
E 1863 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 114 / 324
bron: www.tresoar.nl
 
De Brink 5
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel De Brink 5 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummering: 1890 - 1910 Oudemirdum 103; 1911 - 1920 Oudemirdum 28; 1921 - 1930 Oudemirdum 40; 1931 - 1953 Oudemirdum 47; 1953 - 1970 Star Numanwei 5; 1970 - heden De Brink 5
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Oudemirdum 42
1812 Jacob Harmens, boutiquier
   
   
1847 Cornelis Alberts van der Heide, 6 weken oud, overleden op Oudemirdum 42
woningregister 1849 - 1859 blad 805; huisnummer Oudemirdum 42
1849 - 1850 Albert Andries van der Heide, winkelier ( * 24 december 1813 te Oudemirdum); hoofd
1850 - 1859 Steffen Wietzes Veersma, winkelier ( * Warns); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 24; kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 80, huisnummer Oudemirdum 70
1859 - 1864 Steffen Wietzes Veersma, winkelier ( * Warns); hoofd
   
woningregister 1859 - 1879 blad 974; volgnummer 633
1864 - 1879 Hendrik Luitjens Mulder, winkelier ( * 11 augustus 1837 te Sondel); hoofd, van Sondel
1865 - Dutje Kooistra, dienstbode? ( * 12 februari 1851 te Sloten frl); inwonend
  Marijke Rampion, dienstbode? ( * 1854 te Sloten); inwonend
woningregister 1869 - 1879 blad 131; kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 80, volgnummer 633
1869 - 1879 Hendrik Luitjens Mulder, winkelier ( * 11 augustus 1837 te Sondel); hoofd
woningregister 1880 - 1890 blad 411; kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 1107
1880 - 1890 Hendrik Luitjens Mulder, winkelier ( * 11 augustus 1837 te Sondel); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 339, huisnummer Oudemirdum 103
1890 - 1900 Hendrik Luitjens Mulder, winkelier ( * 11 augustus 1837 te Sondel); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 121, huisnummer Oudemirdum 103 / 28
1900 - 1900 Hendrik Luitjens Mulder, winkelier ( * 11 augustus 1837 te Sondel); hoofd
1900 - 1910 Jan Jongsma, winkelier ( * 4 april 1857 te Sloten NH); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Oudemirdum 28
1910 - 1910 onbewoond
1910 - 1920 Rienk de Jong
bevolkingsregister 1911- 1920 H-J blad 222; huisnummer Oudemirdum 28
1911 - 1920 Rienk de Jong, winkelier en vrachtrijder ( * 11 oktober 1879 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 217, huisnummer Oudemirdum 40
1921 - 1930 Rienk de Jong, winkelier ( * 11 oktober 1879 te Oudemirdum); hoofd
  Joukje de Jong, dienstbode ( * ); inwonend
  Pietertje de Jong, dienstbode ( * ); inwonend
  Albertje van der Zee, dienstbode ( * ); inwonend
  Joukje de Jong, dienstbode ( * ); inwonend
  Sjoerdtje Bergsma, dienstbode ( * ); inwonend
  Sjoerd van der Werf, winkelbediende ( * ); inwonend
  Hinke de Jong, dienstbode ( * ); inwonend
  Sjoerdtje Bergsma, dienstbode ( * ); inwonend
  Gerben Swart, winkelbediende ( * ); inwonend
  Theodora Vellinga, dienstbode ( * ); inwonend
  Klaaske Scheepstra, dienstbode ( * ); inwonend
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 211; huisnummer Oudemirdum 47
1931 - 1939 Rienk de Jong, winkelier ( * 11 oktober 1879 te Oudemirdum); hoofd
1931 - 1932 Klaaske Scheepstra, dienstbode ( * 6 oktober 1909 te Anjum); inwonend
1932 - 1932 Wiebrig Sijbrandij, dienstbode ( * 10 maart 1915 te Oosterend); inwonend
1932 - 1934 Jan Reinsma, pakhuisknecht ( * 5 juni 1914 te Oudemirdum); inwonend
1932 - 1934 Sipkje van der Werf, dienstbode ( * 4 september 1911 te Bergum); inwonend
1934 - 1935 Abraham van der Werf, boerenknecht ( * 5 februari 1915 te Bergum); inwonend
1934 - 1939 Klazina Beun, dienstbode ( * 25 december 1913 te Frederiksoord); inwonend
1939 - 1939 Adriana Margaretha van Oostendorp, dienstbode ( * 15 oktober 1914 te Teteringen); inwonend
 
1939 - 1959 Rienk de Jong en Antje de Jong-van der Meer
1959 - 1965 Age van der Zee
1965 - 1993 Gerrit en Botsje Salverda – Kamminga 
1993 - heden Gatse Bokma
     
 
 
Jan Gerrits Blanke
 
1827 Jan Gerrits Blanke overleden op nummer 27 te Oudemirdum = Balk E 476 nu Marderhoek 3
Jan Gerrits Blanke had nog al wat bezittingen rondom Oudemirdum. Zijn weduwe verkocht dit pand aan de De Brink in 1843 aan jonkheer van Swinderen.
 
Steffen Wietzes Veersma
 
Steffen Veersma
bron: Leeuwarder Courant van 31 mei 1864
 
 
 
Hendrik Luitjens Mulder
 
Hendrik Luitjens Mulder
bron: Leeuwarder Courant van 19 juli 1872
 
De Brink 5
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
 
De Brink 5
bron: archief gemeente Gaasterlan-Sleat 1816-1936 toegang 1049
Register der vergunningen tot verkoop sterke drank in het klein in de gemeente Gaasterland 1882 - 19??
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
De Brink 5
bron: Leeuwarder Courant van 11 december 1899
 
Rienk de Jong
 
Rienk de Jong
bron: VVV-gids Zuidwesthoek van Friesland 1917
 
Starnumanwei
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Rienk de Jong (1879-1856) trouwt op 21 november 1903 met Trijntje Hoekstra (1879-1944). In 1910 kopen ze het leegstaande winkelhuizinge van Jacobje Meines de Hoop te Oudemirdum, weduwe van Jan Jacobs Jongsma, voor een bedrag van f 1850,-Naast de kruidenierswinkel / drogisterij kwam na verloop van tijd hier ook het postkantoor en de telefooncentrale van Oudemirdum, nadat buurman Johannes Stoelenga van twee huizen verderop, nu De Brink 9, overleed op 4 januari 1914. Johannes Stoelenga was postbode/postkantoorhouder, kleermaker en barbier.
Op de foto van waarschijnlijk uit jaren vijfig in de vorige eeuw is boven het fietsenrek te zien dat de Jong aangesloten was bij de CENTRA inkooporganisatie. Ook de telefooncentrale was gehuisvest in de winkel. Na het overlijden van Rienk de Jong in 1956 bleef zijn tweede vrouw Antje de Jong-van der Meer nog tot 1959 de winkel en het postkantoor runnen.
Het postkantoor ging daarna naar de Jan Schotanuswei 22, nu De Alde Buorren 22, tot de nieuwbouw in 1966 er schuin tegenover, met als postkantoorhoudster Lize Twijntra. Dit nieuwe postkantoor is nu onderdeel van bezoekerscentrum Mar en Klif.
Antje de Jong-van der Meer verruilt in 1959 de winkel aan De Brink met de woning van Age van der Zee aan de Fonteinwei 7.
 
Age van der Zee
 
Age van der Zee
bron: programmaboekje zendingsdag op Rijs 15 juli 1964
 
Age van der Zee (1923-1965) is als electricien begonnen aan de Fonteinwei 7 waar hij na zijn huwelijk met Willemke van der Zee- Salverda in 1952 is gaan wonen. Dit woonhuis met een kleine schuur op het erf werd gauw te klein. De zolder zakte door onder het gewicht van het materiaal en ook bij buurman van der Veen op Fonteinwei 5 stond al voorraad in de schuur.
Age van der Zee was de eerste electricien in Oudemirdum. De groeiende markt voor radio's, televisie's, wasautomaten enz. noodzaakte hem om te verhuizen naar een groter pand. Dat is De Brink 5 geworden. Een noodlottig ongeval aan De Boegen maakte een einde aan zijn leven. Gerrit Salverda nam de zaak over maar bleef onder de naam Van der Zee het bedrijf van zijn tante Willemke van der Zee-Salverda uitbouwen. Eerst als monteur, later als eigenaar.
 
De Brink 5
foto 296-016 collectie Gerben Muizelaar
 
  fima van der Zee
Age van der Zee
bron: Leeuwarder Courant van 30 september 1965
 
Age van der Zee
bron: Leeuwarder Courant van 30 september 1965
 
bron: programmaboekje Ronde van het Klif in 1969 beschikbaar gesteld door Dick de Jong >>>
amateur wielerronde over 80 km
 
 
 
firma Salverda
 
Gerrit en Botje Salverda-Kamminga slopen het oude pand aan De Brink en vervingen het door het huidige moderne pand in 1980?
 
De Brink 5
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
31 maart 1980
 
De Brink 5
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
firma Bokma
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31-05-2019