Jan Schotanuswei 40 / villa Simmerwille
 
villa Simmerwille Oudemirdum
prentbriefkaart 080-335 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
mr. Hendericus Nicolaas Wouda (1863-1932) uit Sneek laat in 1909 een zomerverblijf bouwen in Oudemirdum aan de weg naar Rijs, nu Jan Schotanuswei 40. Door timmerman Harmen Visser uit Oudemirdum. Het huis krijgt de toepasselijke naam "Simmerwille".
villa Simmerwille
tekeningen volgens bouwvergunning dd. 30 december 1908: voorgevel, zijgevel, plattegrond
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
villa Simmerwille
bron: archief Mar en Klif
Officier Chevalliers de Selliers de Moranville uit het Belgische Luik kreeg samen met zijn gezin onderdak in de villa tijdens de eerste wereldoorlog. De foto is genomen op 25 februari 1915.
v.l.n.r.: de officier, zijn vrouw en 2 kinderen (Karel en Frits), dan het kindermeisje met jongste dochter in de tafelstoel, de dienstbode en de oppasser.
In 1920 wordt de villa gekocht door Jan Walters van der Meer uit Elahuizen en zal tot 2010 eigendom blijven van de familie van der Meer / de Vries.
 
villa Simmerwille  
Jan Walters van der Meer ( * 25 augustus 1871 te Elahuizen - 5 mei 1950 te Oudemirdum) trouwt op 7 mei 1896 met Rigtje Klazes Tromp ( * 1 augustus 1870 te Oudemridum - 18 mei 1942 te Oudemirdum)
 
Gooitske van der Meer ( 13 juni 1897 te Trophorne - 1 september 1997 te Bolsward) trouwt op 4 mei 1921 met Sjoerd Sjoerds de Vries ( * 16 januari 1895 te Hemelum - 12 september 1947 te Hemelum).
 
Rigtje Sjoerds de Vries ( * 19 januari 1922 te Hemelum - 8 mei 2011 te Balk) trouwt op ? met Willem Folkert Bakker ( * 22 januari 1920 te Oudega W - 20 september 1995 Lynden Washinhton USA)
 
 
 
 
 
<<< Rigtje Tromp staat in 1936 voor de villa te kijken naar een optocht.
 
foto en gegevens beschikbaar gesteld door Sjoerd Siebes Bandstra uit Oudega
 
 
bewoners
huisnummering: 1909 -1910 Oudemirdum ?; 1911 - 1920 Oudemirdum 139; 1921 - 1930 Oudemirdum 168; 1931 - 1953 Oudemirdum 201; 1953 - heden Jan Schotanuswei 40
     
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad
1909 - 1910 ?
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Oudemirdum 139
1911 - 1920 Wouda, Simmerwille
1920 - 1920 Jan Walters van der Meer, ? ( * 25 augustus 1871 te Elahuizen)
register van huisnummering 1921 - 1930, huisnummer Oudemirdum 168
1921 - 1930 Jan Walters van der Meer, ? ( * 25 augustus 1871 te Elahuizen)
register van huisnummering 1931 - 1939; huisnummer Oudemirdum 201
1931 - 1939 Jan Walters van der Meer, ? ( * 25 augustus 1871 te Elahuizen)
 
1939 - 1950 Jan Walters van der Meer, ? ( * 25 augustus 1871 te Elahuizen)
1950 - 1986 Sjoerd Sjoerds de Vries, trouwt met Goaitske Jans van der Meer
1986 - 2010 Willem Folkerts Bakker, trouwt met Richtje Sjoerds de Vries
2010 - heden Hylkema
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31.05.2019