Jan Schotanuswei 65 en 67
 
Jan Schotanuswei 65 en 67
foto beschikbaar gesteld door Hanneke de Jong
 

In bezoekerscentrum Mar en Klif  te Oudemirdum is vorige week de tentoonstelling “De Belgen vertrekken” geopend. De tentoonstelling is te zien tot 2 september dit jaar. Regelmatig krijgt de werkgroep Interneringsdepot Gaasterland van het HWG (Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân) foto’s uit de periode 1914-1918. Op deze foto is het gezin van postbode Jan Mintjes de Jong (1879-1952) uit Oudemirdum, getrouwd in 1907 met Wopkje van Hes (1881-1955), te zien met een aantal Belgische en / of Nederlandse soldaten. Onduidelijk is nog waar het gezin de Jong in die periode woonde. Volgens het bevolkingsregister was het huisnummer Oudemirdum 100, vader Mintje de Jong woonde met zijn ongetrouwde dochter Pietje, ernaast op nummer 99. In de periode 1921-1930 is huisnummer Oudemirdum 125 en 126. In 1928 verhuisde het gezin de Jong naar een nieuw huis gebouwd aan de Jan Schotanuswei 55 (huisnummers Oudemirdum 121c en 146).

Staand van links naar rechts: Jan de Jong, Wopkje van Hes, zus Pietje de Jong (*1889), vader Mintje de Jong (*1841), zittend van links naar rechts: onbekend, Gerben (* 1911), onbekend, onbekend, Harmke (*1909), Mintje (*1910), Geertje (*1908), de jongste telg Pieter (*1917) staat niet op de foto.
Het witte huis op de achtergrond is Jan Schotanuswei 65 en 67.
bron: Weromsjen yn Gaasterlân 371
 
Jan Schotanuswei 65 en 67
bron: google streetview november 2010
 
kadastrale kaarten van Jan Schotanuswei: minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
kadastraal perceel Balk E 597 huis in erf in 1832, eigenaar: Constantia Johanna Rengers
kadastraal perceel Balk E 597 huis in erf in 1832, eigenaar: Constantia Johanna Rengers
bron: www.hisgis.nl
Jan Schotanuswei 65 e 67
bron: www.hisgis.nl
Topografische Militaire Kaart (TMK) gecombineerd met het minuutplan 1832
 
 
 
Jan Schotanuswei
foto beschikbaar gesteld door Hanneke de Jong
Postbode Jan Mintjes de Jong staat met ziin fiets voor ziijn woning aan de Jan Schotanuswei 65 en 67.
 
Jan Schotanuswei 65 en 67
knipsel beschikbaar gesteld door Hanneke de Jong
Links op de achtergrond de woningen Jan Schotanuswei 65 en 67 in circa 1955??. Op de voorgrond de Mirnster sloot, nu de Sefonstervaart.Op het terrein links voor de woningen ligt nu het Sybrandy's Speelpark.
Waarin de foto gepubliceerd is geweest staat er niet bij. Ook de maker van de foto niet en de datum waarop hij gemaakt is ontbreekt. Gerlof Schotanus koopt beide woningen en de schuur. De woningen zijn samengevoegd tot één woning.
 
 
 
huisnummering: 1890 - 1900 Oudemirdum 35; 1910 - 1920 Oudemirdum 99; 1921 - 1930 Oudemirdum 126; 1931 - 1953 Oudemirdum 150; 1953 - 1972 Jan Schotanuswei 65
   
   
bevolkingsregister 1849 - 1859 blad 768; huisnummer Oudemirdum 22a
1849 - 1855 Pieter Harings Pietersma, werkman ( * 1791 te Oudemirdum); hoofd
1849 - 1855 Pietje Pi Visser, weduwe Pieter Harings Pietersma ( * 1815 te Stavoren); hoofd vanaf 1855
  Tjiets Smink
  Haring de Blaauw ( * 1832 te Balk)
bevolkingsregister 1849 - 1859 blad 769; huisnummer Oudemirdum 22a
1849 - 1859 Age Johannes Haringsma ( * 1802 te Oudemirdum); hoofd
 
   
woningregister 1869 - 1879 blad 140, kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 597, volgnummer 687
1869 - 1878 Pietje Pi Visser, weduwe Pieter Harings Pietersma ( * 1815 te Stavoren); hoofd
1869 - 1879 Meindert Pieters Pietersma ( * 23 januari 1850 te Oudemirdum); hoofd vanaf 1878
woningregister 1859 - 1879 blad 350; huisnummer 30 / volgnummer 687
1859 - 1878 Pietje P Visser, weduwe Pieter Harings Pietersma ( * 1815 te Stavoren); hoofd
1859 - 1879 Meindert Pieters Pietersma ( * 23 januari 1850 te Oudemirdum); hoofd vanaf 1878
   
woningregister 1880 - 1890 blad 379; kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 597
1880 - 1889 Age Johannes Haringsma, ? ( * 1802 te Oudemirdum); hoofd
1889 - 1890 Margje van Hasinga ( * 22 augustus 1861 te Sneek); kostganger
 
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 260; huisnummer Oudemirdum 35
1890 - 1900 Meindert Pieters Pietersma, veehouder (* 23 januari 1850 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 40; huisnummer Oudemirdum 35 / 99
1900 - 1906 Meindert Pieters Pietersma, koemelker (* 23 januari 1850 te Oudemirdum); hoofd
1906 - 1910 Mintje de Jong, arbeider ( * 15 november 1841 te ?); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 217; huisnummer Oudemirdum 99
1911 - 1920 Mintje de Jong, arbeider ( * 15 november 1841 te ?); hoofd
1911 - 1920 Pietje de Jong, dochter ( * 9 mei 1889 te Mirns en Bakhuizen)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 295; huisnummer Oudemirdum 125
1921 - 1926 Mintje de Jong, arbeider ( * 15 november 1841 te ?); hoofd
1921 - 1928 Pietje de Jong, dochter ( * 9 mei 1889 te Mirns en Bakhuizen); hoofd vanaf 1926
1925 - 1930 Hans Roskam, veehouder ( * 17 april 1901 te Nijemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 306; huisnummer Oudemirdum 150
1931 - 1933 Hans Roskam, veehouder ( * 17 april 1901 te Nijemirdum); hoofd
1933 - 1939 Sjouke van der Wal, arbeider ( * 1 mei 1896 te Nijemirdum); hoofd
 
1939 - 195?

Sjouke en Jane (Adriana) van der Wal. Zij waren er boer.

   
   
bewoners
huisnummering: 1890 - 1910 Oudemirdum 35; 1910 - 1920 Oudemirdum 100; 1921 - 1930 Oudemirdum 127; 1931 - 1953 Oudemirdum 151; 1953 - heden Jan Schotanuswei 67
   
woningregister 1859 - 1869 blad 10; kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 598, huisnummer Oudemirdum 30
1859 - 1869 Pietje Jans Visser, weduwe Pieter Harings Pietersma, ?? ( * Stavoren); hoofd
   
woningregister 1859 - 1869 blad 10; kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 598, huisnummer Oudemirdum 30
1859 - 1869 Age Johannes Haringsma, ? ( * 1802 te Oudemirdum); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 140, kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 598, volgnummer 688
1869 - 1879 Age Johannes Haringsma, bosarbeider ( * 1802 te Oudemirdum); hoofd
woningregister 1859 - 1879 blad 349; huisnummer 30 / volgnummer 688
1859 - 1879 Age Johannes Haringsma, werkman ( * 1802 te Oudemirdum); hoofd
woningregister 1880 - 1890 blad 380; kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 598
1880 - 1890 Meindert Pieters Pietersma, arbeider (* 23 januari 1850 te Oudemirdum); hoofd
 
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 261; huisnummer Oudemirdum 36
1890 - 1893 Oepkje Haringsma, zonder beroep ( * 28 augustus 1846 te Oudemirdum); hoofd
1890 - 1893 Margje van Hasinga ( * 22 augustus 1861 te Sneek); kostganger
1893 - 1900 Arend Strak, werkman ( * 4 februari 1868 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 40; huisnummer Oudemirdum 36 / 100
1900 - 1902 Arend Strak, arbeider ( * 4 februari 1868 te Oudemirdum); hoofd
1902 - 1902 Hilbert Zeldenrust, arbeider ( * 27 november 1879 te Hemelum); hoofd
1902 - 1908 Jan de Vries, fabrieksarbeider ( * 5 februari 1877 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1908 - 1910 Jan de Jong, postbode ( * 10 mei 1879 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 207; huisnummer Oudemirdum 100
1911 - 1920 Jan de Jong, postbode ( * 10 mei 1879 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 296; huisnummer Oudemirdum 126
1921 - 1928 Jan de Jong, postbode ( * 10 mei 1879 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1928 - 1930 Broer Bakker, voerman ( * 29 november 1899 te Wijckel); hoofd
1930 - 1930 Pieter van der Meer, rietdekker ( * 3 januari 1902 te Bergum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 307; huisnummer Oudemirdum 151
1931 - 1932 Pieter van der Meer, rietdekker ( * 3 januari 1902 te Bergum); hoofd
1932 - 1933 Freerk Smink, veehouder ( * 19 december 1860 te Hemelum); hoofd
1933 - 1939 Titte Smink, arbeider ( * 12 december 1880 te Oudemridum); hoofd
 
   
1947 - 1964 Johannes Haga en Trijntje  Miedema
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31-05-2019