Oude Balksterweg, Oudemirdum
 
bron: https://www.monumentaltrees.com/nl/nld/friesland/defriesemeren/26242_deoudebalksterweg/
 
eigenaren
 
1832 Jan Harmens Bergsma, landbouwer te Oudemirdum, legger Balk 18
bron: www.hisgis.nl
verkoop in 1855 aan: jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs
verkoop in ???? aan: Maatschappij Gaasterland te Den Haag
verkoop in ???? aan:
 
kadastrale gegevens
 
kadastraal perceel gemeente Balk sectie E 50 bouwland in 1832,
bron: www.hisgis.nl
 
kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 50 (opp. 05 33 60) vernummerd in 1861 naar E 945, 948 en de weg
kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 945 (opp. 06 24 84) vernummerd in 1883 naar E 1221, 1223, 1227
E 945 komt uit E 50, 19, 20, 720, 717, 49)
kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 948 (opp. 05 19 50) vernummerd in 1862 naar E 982 en 983
kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 982 (opp. 00 39 56) vernummerd in 1900 naar E 1653
kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 1653 (opp. 01 36 50) komt uit 982, 1223, 1224
 
 
 
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
 
eigendomsoverschrijving volgens het hypothekenregister
 
De ‘hypotheekregisters’ of ‘openbare registers’ vervullen evenals het kadaster een grote rol bij het garanderen van de rechtszekerheid bij de overdracht van onroerend goed. Waar het kadaster de toestand van een perceel weergeeft (iemand is eigenaar), constateren de openbare registers een verandering (iemand wordt eigenaar).
 
E 50 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14 / 45
E 948 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14 / 45
E 982 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14 / 45
E 982 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 106 / 611
E 1653 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 121 / 541
bron: www.tresoar.nl
 
14 / 45 = jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs
106 / 611 = Maatschappij Gaasterland te Den Haag
121 / 541 = ??
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel de in 1861 gebouwde boerderij aan de Oude Balksterweg op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel de in 1891 gesloopte boerderij aan de Oude Balksterweg op de topografische kaart uit 1932
 
bron: www.google maps.nl
In de rode cirkel de in 1891 gesloopte boerderij aan de Oude Balksterweg op google maps uit 2023
Wat rest is een prachtige lindeboom.
 
bewoners
huisnummering: 1859 - 1869 Oudemirdum ?, 1869 - 1879 Oudemirdum ? (699), 1880 - 1890 Oudemirdum ? 1890 - 1891 Oudemirdum 43
   
   
woningregister 1859 - 1869 blad 13; kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 788, huisnummer Oudemirdum 36
1859 - 1869 Mathias Johannes Asma, veehouder ( * 9 maart 1828 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
  = Beukenlaan 6
 
   
woningregister 1859 - 1879 blad 353; huisnummer 36 / volgnummer 599
1859 - 1879 Mathias Johannes Asma, veehouder ( * 9 maart 1828 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 126 ; kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 928, volgnummer 599
1869 - 1879 Mathias Johannes Asma, veehouder ( * 9 maart 1828 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
woningregister 1880 - 1890 blad 399; kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 928
1880 - 1890 Fekke Pieters Pietersma, landbouwer ( * 7 oktober 1830 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 269 , huisnummer Oudemirdum 43
1890 - 1890 Fekke Pieters Pietersma, landbouwer ( * 7 oktober 1830 te Oudemirdum); hoofd
1890 - 1900 geen bewoners meer op dit adres
  boerderij gesloopt in 1891
     
 
 
Hoogstwaarschijnlijk staat in onderstaande koopakte de verkoop van het perceel bouwland ( Balk E 50) aan de Oude Balksterweg op Elfbergen. De familie Bergsma woonde op het huidige adres Beukenlaan 6 te Oudemirdum. Hun bezittingen zijn in 1855 verkocht aan jonkheer van Swinderen. In 1861 laat van Swinderen een nieuwe boerderij bouwen aan de Oude Balksterweg. Ook de boerderij aan de Beukenlaan ondergaat in dat zelfde jaar een (kadastrale) wijziging.
 
1855 Balk notaris Gerryt Zandstra. Koopakte
Zathe en landen te Oudemirdum, koopsom fl. 13000,-
- Jaeke Andries Bosma, weduwe Jan Harmens Bergsma, wonende te Oudemirdum, verkoper
- Harmen Jans Bergsma, wonende te Mirns en Bakhuizen, verkoper
- Andries Jans Bergsma, wonende te Oudemirdum, verkoper
- Jhr. Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen, wonende te Rijs, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7026 Repertoirenr.: 7036 Aktenr 66 d.d. 12 september 1855
 
bron: Leeuwarder Courant van 4 april 1890
 
Fekke Pieters Pietersma (1830-1899) is van 1859 - 1879 veehouder op een rond 1970 afgebroken boerderij aan de Houtdyk 7 te Harich. Van 1880 - 1890 is hij landbouwer aan de Oude Balksterweg te Oudemirdum. Ook deze boerderij is gesloopt.
Fekke Pieters Pietersma verkoopt zijn vee, boerengereedschap en hooi in 1890 blijkt uit bovenstaande advertentie in de Leeuwarder Courant. Hij wordt kastelein in de herberg aan de Brink te Oudemirdum. De boerderij aan de Oude Balksterweg is in 1891 gesloopt in opdracht van de Maatschappij Gaasterland te Den Haag. (de kadastrale inmeting van het perceel vond plaats in 1892)
 
bron: www.bomenstichting.nl
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 oktober 2023 laatste wijziging: 2-01-2024