Steendollens- of Sminkevaart bij Oudemirdum
 
Sminkevaart
bron: prentbriefkaart 080-355 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
De Sminkevaart rond 1900 gezien vanaf de Schaarslijpersbrug in de Oude Balksterweg achter Kippenburg.
 
topografische kaart 1932

De Sminkevaart werd aanvankelijk de Steendollensvaart genoemd. Deze naam zou de vaart te danken hebben aan de bij het graven van het kanaal opgedolven zwerfkeien, die gebruikt werden voor de versterking van de zeewering.Het kanaal loopt ten noordoosten van Oudemirdum en mondt ten zuidwesten van de Kippenburg uit in de Van Swinderenvaart, een verlenging van de Luts. Beide kanalen werden in 1840 gegraven in opdracht van de grootgrondbezitter Van Swinderen. Via deze kanalen kon het eikenhout uit de bossen worden afgevoerd, omgekeerd werd er vruchtbare terpgrond uit de kleistreek van Friesland aangevoerd. Door de aanleg van deze kanalen werd de afwatering van dit deel van Gaasterland verbeterd. Ten westen van de Sminkevaart ligt het Roekebos en ten oosten het terrein van de Golfclub Gaasterland.
Over de Sminkevaart ligt in de Oude Balksterweg een brug met de naam Schaarslijpersbrug. Deze brug zou zijn naam te danken hebben aan de eerste passant die over de brug liep na het gereedkomen ervan. Achter de brug zou een woonboot van een familie van scharenslijpers hebben gelegen. Een andere lezing is dat de brug genoemd is naar een scharenslijper, die hier een meisje vermoord zou hebben.

bron: www.wikipwdia.org
 
De boerderij aan het eind van de vaart aan de Boegen naar Oudemirdum is lange tijd bewoond geweest door de familie Smink. Deze familienaam is sinds die verbonden aan de Sminkevaart en de ernaast gelegen Sminkewei.
 
 
kadastrale kaarten sectie E
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
<<< topografische kaart 1932
 
Sminkevaart
bron: archief Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân
Deze is waarschijnlijk genomen vanaf de Kampbrug. Op de achtergrond de Schaarslijpersbrug.
 
Sminkefeart
bron: Balkster Courant 1 augustus 2013
 
 
 
Schaarslijpersbrug
schaarslijpersbrug
 
schaarslijpersbrug
De schaarslijpersbrug rond 1920?
 
schaarslijpersbrug
bron: Balkster Courant van 2 april 1981
schaarslijpersbrug
 
Schaarslijpersbrug
 
Kampbrug
 
kampbrug
 
  opening kampbrug
kampbrug
bron: Nieuwsblad van Friesland van 9 september 1914
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 13 november 1914 >>>
 
 
kampbrug
foto 218-020 beschikbaar gesteld door Renneke Piersma
De kampbrug rond 1915.
 
kampbrug
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
tekst op de achterzijde:
Soevenir Des Internes Belges 1914, H. Saufgarde, madame A. Saufgarde, Eugèné Rieusseay sur le pont internés.
 
kampbrug
bron: foto 200-419 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Naast de in 1914 gebouwde brug ten behoeve van het vluchtelingenkamp voor Belgische militairen op Elfbergen wordt in de winter van 1976 / 1977 een nieuwe brug gebouwd.
 
  kampbrug
kampbrug
 
kampbrug
 
 
kampbrug
bron: Sneeker Nieuwsblad van 24 maart 1977
de krantenknipsels komen uit de plakboeken van de familie Meijers uit Oudemirdum
 
kampbrug kampbrug kampbrug
foto 200-411 foto 200-414 foto 200-410
opening kampbrug
foto 200-415
De officiële opening van de nieuwe brug door burgemeester van Heemstra in het voorjaar van 1977. De foto's komen uit het archief van de gemeente Gaasterlân-Sleat.
 
kampbrug
 

 

laatste wijziging: 16 september 2015