Pypsterstikke 19 (1953) BAG 2018: Pypsterstikke 9
kadastrale gemeente Balk, sectie H nummer 318, weiland in 1832  
reëelcohier Gaasterland 1715, Balk, geen vermelding  
eigenaren
eigenaar in 1832 OAT: Constantia Johanna Rengers te Rijs
   
verkoop in 1919 aan: Hendrik Stoffelsma, notarisklerk te Balk
verkoop in 1926 aan:  
verkoop in 19?? aan: Anne Visser, notaris te Balk
verkoop in 1970 aan:  
   
   
Pypsterstikke 9
2016
 
 
kadastrale kaart
bron: www.hisgis.nl
Balk H 318 vernummerd in ???? naar Balk H 1379
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
verkopen
 
Pypsterstikke 9 Pypsterstikke 9
bron: Balkster Courant van 21 augustus 1926 bron: Leeuwarder Courant van 4 april 1970
 
verbouwingen
 
Pypsterstikke 9
bron: Nieuwsblad van Friesland van 10 juni 1919
Timmerman Folkert Jan de Vries (* 8 april 1892 te Warns) te Warns, broer van Wietske de Vries, tekende het nieuwe woonhuis aan de Oostersteke te Balk voor het gezin Stoffelsma.
aanvraag bouwvergunning 10 juni 1919: deel 1, deel 2, situatie
bron: archief gemeente Gaasterland toegang
 
bewoners
huisnummers: 1919 - 1920 Harich 96a; 1920 - 1930 Harich 100; 1931 - 19?? Harich 99; 19?? - 1953 Balk 18b; 1953 - 197? Pypsterstikke 19; 197? - heden Pypsterstikke 9
     
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 172, huisnummer Harich 96a
1919 - 1920 Hendrik Stoffelsma, notarisklerk ( * 18 januari 1882 te Oudega HON)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 90, huisnummer Harich 100
1920 - 1926 Hendrik Stoffelsma, notarisklerk / zaakwaarnemer ( * 18 januari 1882 te Oudega HON)
1927 - 1930 Anne Piersma, veehandelaar ( * 14 november 1889 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 89, huisnummer Harich 99
1931 - 1931 Anne Piersma, veehandelaar ( * 14 november 1889 te Balk); hoofd
1931 - 1933 Durk Jan Jaarsma, pakhuisknecht ( * 16 februari 1886 te Joure); hoofd
1933 - 1935 Age Hofstra, goud- en zilversmid ( * 17 oktober 1857 te Balk); hoofd
1933 - 1934 Gerritje de Graaf, dienstbode ( * 26 februari 1917 te Harich)
1934 - 1934 Rinske van Dijk, dienstbode ( * 12 november 1918 te Balk)
1934 - 1935 Lijsbeth van Dijk, dienstbode ( * 5 juni 1917 te Harich)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 157, huisnummer Harich 99
1935 - 1939 Sino Johan van Dijk, controleur steunverleening ( * 29 december 1896 te Anjum); hoofd
 
1940 - 194? Sino Johan van Dijk,
19?? - 1969 Anne Visser, notaris te Balk
  familie Koekoek?
     
 
 
luchtfoto Pypsterstikke 9
foto 003-187 collectie Berend Bakker

Luchtfoto van notariswoning met rechtsonder het houten hok waarin menig Balkster ondernemer opslag van zijn koopwaar heeft gehad, zo ook Jan Groenewoud met zijn oliekar. Over het stek hangen de kunstmest zakken van Strikwerda, Japik de Graaf heeft ze opgehangen.

 
Pypsterstikke
bron: google streetview 2016
 

 

laatste wijziging: 15 maart 2018