Pypsterstikke 2 (1953) BAG 2018: Pypsterstikke 2
kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 302, weg in 1832  
reëelcohier Gaasterland 1715, Balk geen vermelding  
eigenaren
eigenaar in 1832 OAT: het dorp Harich; de Grietenij Gaasterland
   
verkoop in 1918 aan: Hendrik Stoffels Schram, koemelker te Wijckel en Frederik Stoffels Schram, koemelker te Wijckel
verkoop in 1919 aan: Dirk Lykeles Haarsma, schipper te Balk
verkoop in 1924 aan: Hendrikus Durks Haarsma, schipper te Balk en Catrinus Durks Haarsma, schipper te Balk
   
   
Tjitte de Wolff
2006

kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

302 vernummerd in 1864 naar 441, 442
441 vernummerd in 1901 naar 748
442 vernummerd in 1901 naar 747, 748, 749
748 is ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
voorgevel Pypsterstikke 2
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
touwslagerij
bron: Leeuwarder Courant van 26 augustus 1893
Waarschijnlijk wordt hiermee de touwslagerij aan de Pypsterstikke bedoeld.
 
hoofdbewoners van Pypsterstikke
huisnummers: 1900 - 1910 Balk 14a 1910 - 1920 Balk 17; 1920 - 1930 Balk 16; 1930 - 1953 Balk 18; 1953 - heden Pypsterstikke 2
     
   
woningregister 1869 - 1879 blad 60; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 441, volgnummer 291 / 278
1869 - 1879 touwslagerij
 
   
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 15; huisnummer 14a / 17
1900 - 1904 Jikke Gijzen, touwslagersche ( * 13 mei 1841 te Woudsend)
1904 - 1906 Jacob Hielkema, voerman ( * 12 mei 1876 te Legemeer)
1906 - 1907 Wieger Franzes Smits, voerman ( * 14 juli 1867 te Koudum)
1907 - 190? Hilbert de Vries, timmermansknecht ( * 22 oktober 1846 te Oudega (HON)
190? - 1910 Wieger Franzes Smits, voerman ( * 14 juli 1867 te Koudum)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 1; nummer 17
1910 - 1910 Jikke Gijzen, naar Wijckel 195a
1910 - 1914 Willem Hendrik Meijer, naar Balk 124a
1914 - 1916 P. F. G. M. Bresser, van Antwerpen, naar Rijs barak steenfabriek
1916 - 1916 Wieger Stegenga, van Balk 217, naar Wijckel 111
1917 - 1918 Armand Recolet, naar B 325
1918 - 1919 Anthoon Bijlhout, van Lemmer, naar Balk 325
1919 - 1920 Lieuwe Slippens
1920 - 1920 Dirk Haarsma, van Balk aan boord
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 69, huisnummer Balk 17
1910 - 1910 Jikke Gijzen, weduwe Stoffel Schram, touwslagersche ( * 13 mei 1841 te Woudsend); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 243, huisnummer Balk 17
1911 - 1914 Willem Hendrik Meijer, koetsier ( * 26 januari 1878 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 228, huisnummer Balk 17
1914 - 1916 Philippus Franciscus Gerardus Marie Bresser, kok ( * 18 maart 1889 te 's Gravenhage); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 142, huisnummer Balk 17
1916 - 1916 Wieger Stegenga, arbeider ( * 27 november 1880 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 154, huisnummer Balk 17
1917 - 1918 Armand Recolet, coiffeur ( * 1 juli 1882 te Tongeren, België); hoofd
??
  Anthoon Bijlhout
??
  Lieuwe Slippens
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 8, huisnummer Balk 17
1920 - 1920 Dirk Haarsma, schipper ( * 19 augustus 1846 te Molkwerum)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 13; huisnummer 16
1921 - 1929 Dirk Haarsma, schipper ( * 19 augustus 1846 te Molkwerum)
1929 - 1930 Akke de Boer, weduwe Durk Haarsma ( * 5 augustus 1860 te Wolsum)
1930 - 1930 Gertsje Oenema, dienstbode ( * 28 juli 1912 te Follega)
1930 - 1930 Cornelia Regina van de Wetering, dienstbode ( * 10 oktober 1910 te Mirns en Bakhuizen)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 15; huisnummer 18
1931 - 1939 Akke de Boer, weduwe Durk Haarsma ( * 5 augustus 1860 te Wolsum)
1939 - 1939 Catrinus Haarsma, houthandelaar ( * 10 september 1888 te Bolsward)
1930 - 1932 Cornelia Regina van de Wetering, kleindochter ( * 10 oktober 1910 te Mirns en Bakhuizen)
 
1939 - 195? familie Haarsma
196? - 19?? juffrouw Anema / woningstichting Gaasterland
???? sloop woning en schuur
   
  handelscentrum Gaasterland
1991 - 1994 Mous aquacultuur
1999 - 2003 landbouwmechanisatie Roskam
2004 - heden Tjitte de Wolff
     
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 1; huisnummer 18
1910 - 1920 touwslagerij Schram  
     
touwslagerij Schram
 
Jan Stoffels Schram en Popke Stoffels Schram, ook wel "de toutsjes"genoemd waren de laatsten die het touwslagersberoep uitoefenden in hun familie. De grootvader van hun moeder Jikke Gijzen
 
brandstoffenhandelaar Catrinus Haarsma

 

Pypsterstikke
foto 003-189 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
Brandstoffenhaandelaar Haarsma had aan de Pypsterstikke voor de tweede wereldoorlog de verkoop van hout en hekpalen. De hekpalen werden gemaakt van de oude zeewering onder Oudemirdum. Aan de Meerweg was de opslag van zwarte brand. De kolen werden op de fiets of met de handkar weggebracht.
 
brandstoffenhandel Haarsma
bron: Balkster Courant van 13 mei 1950
 
Catrinus Haarsma Catrinus Haarsma
foto 024-020 beschikbaar gesteld door Durk Wortman
Catrinus Haarsma met zijn handkar ter hoogte van de raadhuisbrug.
 
<<< foto 024-021 beschikbaar gesteld door Durk Wortman
Catrinus Haarsma op de transportfiets aan de Harichsterzijde
 
brandstoffenhandel Haarsma
bron: Balkster Courant van 13 mei 1950
 
In 1956 gaat Catrinus Haarsma samenwerken met zijn buurman, fouragehandel Strikwerda.
 
brandstoffenhandel Haarsma
bron: Balkster Courant van 7 september 1957; bijlage WHI tentoonstelling
 
WHI tentoonstelling
In september 1957 organiseerde de WHI voor de tweede keer een tentoonstelling in de oude ZWH-garage aan de Wilhelminastraat in Balk. De fa. Strikwerda was in samenwerking met de brandstoffenhandel van Haarsma ook van de partij.
klik op bovenstaande afbeelding voor meer informatie over de WHI en de tentoonstellingskrant!!!
WHI tentoonstelling WHI tentoonstelling WHI tentoonstelling
foto 218-020 foto 218-021 foto 218-022
foto's beschikbaar gesteld door de familie Mulder
Rintje Mulder met Catrinus Haarsma op stand nummer 9 van de tentoonstelling.
 
woningstichting Gaasterland
 
Van 1965 - 1968 gebruikte de woningstichting de loods voor opslag en werkplaats. Daarna verhuisde de stichting naar de nieuwe locatie in Mr. C.J. Trompstraat. achtergevel
 
 
handelscentrum Gaasterland
 
handelscentrum Gaasterland
foto 003-192 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
De buitenopslag van handelscentrum Gaasterland. Zie Meerweg 12 en Meerweg 14
 
Tjitte de Wolff
 
Tjitte de Wolff
www.tjittedewolff.nl
 

 

laatste wijziging: 3 mei 2014