Raadhuisstraat 1 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 134, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 149  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 133a, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 1  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Dubbelstraat 2 hisgiscode: 1146

eigenaren

eigenaar in 1715: Griet Reins erven
eigenaar in 1729: burgemeester Marten Brouer
eigenaar in 1769: Johannes Kuiper
eigenaar in 1802: Jan Veldkamp
eigenaar in 1832 OAT: erven Jan Veldkamp
1839 Jan Ages Tromp, zaagmolenaar
verkoop in 1843 aan: Age Michiels Tromp, koopman te Balk
verkoop in 1856 aan: Joachim Ages Tromp, koopman te Balk
verkoop in 1912 aan: gemeente Gaasterland
   
   
   
   
Balk A 133a
2006

 

kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

133a vernummerd in 1866 naar nummer 456
456 vernummerd in 1914 naar nummer 909
909 komt uit 132, 456
909 ongewijzigd tot 1928
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
rond 1920
Het pand rond 1911 toen de winkel van Harmen Wiebes de Jong manufacturen hier gevestigd was.
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop Raadhuisstraat 1 verkoop Raadhuisstraat 1
bron: Leeuwarder Courant van 28 november 1890 bron: Leeuwarder Courant van 12 december 1890
perceel 1 = Raadhuisstraat 2; perceel 2 = Raadhuisstraat 3; perceel 3 = Raadhuisstraat 1; perceel 4 = Dubbelstraat
perceel 5 = Dubbelstraat ; perceel 6 = Dubbelstraat ; perceel 7 = Dubbelstraat ; perceel 8 = Raadhuisstraat 32
 
verbouwingen
 
verbouwing gemeentehuis
 
De verbouwing / uitbreiding van het oude raadhuis in 1912 heeft landelijk nogal wat stof doen opwaaien. Een artikel van de dhr. Kalf in "Bouwwereld" is in de landelijke pers uitgebreid behandeld. Het door de gemeentearchitect Douwe van der Meer uitgewerkte plan voor het samenvoegen van het raadhuis op de hoek met de Dubbelstraat en de voormalige winkel van Harm Wiebes de Jong werd afgekraakt. Toch is het oorspronkelijke plan na een aantal aanpassingen uitgevoerd door de Balkster timmerman Siebe Machiels Visser voor de prijs van f 5585,- . Smid Dirk Pieters Reekers en koopman Willem E. Wijngaarden, beiden uit Balk stonden borg. Voor de verbouwing is op 31 juli 1912 bouwvergunning verleend.
tekeningen: voorgevel, begane grond, verdieping, doorsnede AB, doorsnede CD
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
verbouwing
bron: Beeldbank Cultureel Erfgoed afbeelding 201-BT002786
klik op bovenstaande afbeelding voor de complete tekening
 
  verbouwing gemeentehuis
verbouwing gemeentehuis
bron: Algemeen Handelsblad van 20 juli 1912
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
 
verbouwing gemeentehuis
bron: De Tijd van 22 juli 1912
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
  bron: De Tijd van 3 augustus 1912
 
verbouwing gemeentehuis
bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's van 26 juni 1913
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 150; 1859 - 1910 Balk 205; 1910 - 1912 Balk 321; 1920 - 1930 Balk 371; 1930 - 1953 Balk 358; 1953 - heden Raadhuisstraat 1
     
reëelkohieren 1715 -1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Griet Reins erven / Stijn Jans; blad 89, nummer 134
1717 - 1718 Griet Reins erven / Stijn Jans; blad 91, nummer 134
1721 Griet Reins erven / Stijn Jans; blad 122, nummer 134
1722 - 1725 Griet Reins erven / Yke Joukes; blad 122, nummer 134
1729 - 1733 Marten Brouer / Yke Joukes weduwe; blad 122, nummer 134
1739 - 1747 burgemeester M. Brouer / Jan Joostes; blad 122, nummer 134
1748 - 1750 de old burgemeester Brouer / Jan Joostes erven; blad 122, nummer 134
   
1758 de old burgemeester Brouer / Tijs Rintjes; blad 122, nummer 136
1762 - 1768 de old burgemeester Brouer? of secreataris Brouer? erven / Tijs Rintjes; blad 122, nummer 136
1769 Johannes Kuiper / Tijs Rintjes; blad 122, nummer 136
1770 - 1774 Johannes Kuiper / Tijs Rintjes weduwe; blad 122, nummer 136
1775 Johannes Kuiper / Tijs Rintjes weduwe; blad 175, nummer 143, huysinghe te voren 136
1777 - 1785 Johannes Kuiper / zelfs; blad 175, nummer 143, huysinghe tot stal gemaakt
1786 - 1792 Johannes Kuiper / zelfs; blad 176, nummer 143, huysinghe tot stal gemaakt
  een stal en Frans Ferdinants en Annatje Allerts en
1793 - 1801 Johannes Kuipers / zelfs; blad 176, nummer 143
  een stal en Annaatje Aalderts
1802 - 1804 Jan Veldkamp / zelfs; blad 176, nummer 143
  een stal
speciekohieren 1748 - 1806
1805 leedig, schoorsteen dicht; blad 59, volgnummer 116
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 149
1812 Age Michiels, volgnnummer 212
1812 Jan Veldkamp, volgnummer 212
 
1828 Grietje Klazes Koopman overleden op dit adres.
volkstelling 1840; huisnummer Balk 150
1840 Klaas Koopman, werkman ( * 1796 te Wijckel)
woningregister 1849 - 1859 blad 291; huisnummer Balk 150 / 205
1849 - 1854 Klaas Koopman, werkman ( * 1796 te Wijckel)
1849 - 1859 Jies Piers Jongsma, weduwe Klaas Koopman ( * 1798 te Mirns)
woningregister 1859 - 1869 blad 97; kadastrale gemeente sectie A nummer 133a, huisnummer Balk 205
1859 - 1869 stal
1859 - 1867 Jies Piers Jongsma, weduwe Klaas Koopman ( * 1798 te Mirns)
1859 - 1861 Jacob Klazes Koopman,
1859 - 1861 Grietje Klazes Koopman,
1859 - 1869 Pier Klazes Koopman ( * 23 april 1833 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 11; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 456, volgnummer 15 / 2
1869 - 1879 stalling
1869 - 1879 Pier Klazes Koopman, bosarbeider ( * 23 april 1833 te Balk)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 109 kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 456
1879 - 1890 Pier Klazes Koopman, arbeider ( * 23 april 1833 te Balk)
1886 - 1888 Adolf wilhelm Karl Rettich, goud- en zilversmid ( * 23 april 1844 te Stutgart)
1887 - 1888 Josephus Lupkes, goud- en zilversmidsknecht, ( * 4 september 1862 te Hoogezand)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 300; huisnummer Balk 205
1890 - 1900 Harmen Wiebes de Jong, winkelier ( * 10 april 1853 te Balk)
189? - 1897 Catharina van der Horst, commencaal ( * 4 maart 1887 te Boslward)
  Klara Hogendorff, dienstmeid ( * 23 april 1876 te Wolsum)
1896 - 1896 Jiske Schilstra, nicht, dienstmeid ( * 12 oktober 1879 te Oudemridum)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 195; huisnummer Balk 205 / 321
1900 - 1910 Harmen Wiebes de Jong, winkelier ( * 10 april 1853 te Balk)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 24; huisnummer Balk 321 / vervallen
1910 - 1912 Harmen Wiebes de Jong, ( * 10 april 1853 te Balk)
1912 - 1920 niet genoemd in register van huisnummering 1910 - 1920
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 195; huisnummer Balk 321
1911 - 1912 Harmen Wiebes de Jong, winkelier ( * 10 april 1853 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 32; huisnummer Balk 371
1920 - 1930 gemeentehuis
register van huisnummering 1930 - 1938 blad 27; huisnummer Balk 358
1930 - 1939 gemeentehuis
 
1939 - 1953 gemeentehuis
1953 - heden raadhuis
     
Harmen Wiebes de Jong, manufacturen
 
Raadhuisstraat
prentbriefkaart 500-105 eigen collectie
Uiterst links de zijgevel van het raadhuis. Daarnaast, waar de kleding buiten hangt en een fiets op de stoep staat, de winkel van Harm Wiebes de Jong. De foto zal gemaakt zijn rond 1900.
 
H.W. de Jong H.W. de Jong
bron: Balkster Courant van 31 oktober 1903 bron: Balkster Courant van 3 december 1904
 
cokes
bron: Balkster Courant van 4 januari 1908
 
gemeentehuis
 
Raadhuisstraat
prentbriefkaart 500-097 eigen collectie
De foto zal gemaakt zijn rond 1920? of veel eerder. Links de zijgevel van het raadhuis met de mededelingenkast.
 
personeel secretarie
foto 104-008 beschikbaar gesteld door Janny Helder
het personeel van de secretarie van de gemeente Gaasterland rond 1950: v.l.n.r.
Meine Hottinga (1893-1971), bode; Hendrik van der Wal, gemeentesecretaris; Simon Helder, commies ter secretarie (vanaf 1951 commies te Smilde); Thijs van Hout, hoofdcommies ter secretarie (van 1956 - 1976 burgemeester te Stavoren); Piet Meinema; Jenne Oene Visser; Piet Ewold
 
personeel secretarie
foto 104-008 beschikbaar gesteld door Janny Helder
het personeel van de secretarie van de gemeente Gaasterland rond 1950: v.l.n.r.
Hendrik van der Wal, Meine Hospes, ???, Jan Feenstra, Thijs van Hout, Jenne Oene Visser (Piet Meinema?), Simon Helder
 
notariskantoor
 
notaris Hansma
bron: Leeuwarder Courant van 28 juni 1969
Van 1950 tot en met 1971 had notaris Visser zijn kantoor in dit pand. In 1972 verhuist het kantoor naar de voormalige burgemeesterwoning op Raadhuisstraat 2
 
VVV-kantoor
 
Raadhuisstraat
foto 200-209 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Vanaf 1976 mocht de VVV-Gaasterland gedurende de zomermaanden gebruik maken van de commissiekamer van het raadhuis. Het werd een succes. In het eerste jaar waren er meer dan 2100 bezoekers. In 2003 had de gemeente het pand weer nodig voor vergaderruimte. Het VVV-kantoor werd gesloten. Bij de firma Haantjes in de van Swinderenstraat is een VVV-informatiepunt gekomen. Anno 2017 is er een VVV-informatiepunt in "It Bûterhûs" aan de Van Swinderenstraat 8.
 
VVV-kantoor
bron: Leeuwarder Courant van 11 november 2002
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel over de sluiting
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 17-12-2022