Raadhuisstraat 10 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 125, huis Rijksmonument 15910
1812 / taxatie gebouwen, Balk 141  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 143, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 10  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 10 hisgiscode: 1157

eigenaren

eigenaar in 1715: Gelke Tjeerds
eigenaar in 1730: Anne Gelkes
eigenaar in 1739: Harmen Tydes
eigenaar in 1746: Ygram Hanses en Pieter Harmens
eigenaar in 1764: Ygram Hanses en Pieter Harmens weduwe
eigenaar in 1788: Freerk Harmens (de Roos)
eigenaar in 1804: Freerk Harmens (de Roos), weduwe (=Klaaske Ygrams van der Werf)
eigenaar in 1832 OAT: Eelkjen Hanzes van der Werf, bakker te Balk, weduwe van Jacob Frankes van Elselo, te Balk
verkoop in 1839 aan: Otte Jans de Jong, koopman te Balk
verkoop in 1858 aan: Tjitske Michiels Tromp
   
verkoop in 1911 aan: Grietje van der Zee, weduwe van Bauke Hendriks Albada, boerin te Harich
   
verkoop in 1963 aan: Wiebe en Martzen Boersma
   
  familie Dooper
   
Balk A 143
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

143 vernummerd in 1877 naar 554, 555, 556, 557
554, 555, 556, 557 vernummerd in 1915 naar 923
923 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 143 rond 1980
foto: collectie Tresoar, R. Terpstra
rond 1980
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verbouwingen
 
Bij deze verbouwing is volgens de omschrijving gemaakt door Lukas Bouwman, timmerman te Balk, het gehele dak vernieuwd, het achterste deel van de woning, de gehele zoldervloer met balken. De splitsing in 4 woningen uitgevoerd in 1877 is met deze verbouwing ongedaan gemaakt. De bouwvergunning is verstrekt op 27 november 1812 aan de weduwe van Bauke Albada.
tekeningen: voorgevel, plattegrond, zijgevel
bron: archief gemeente Gaasterlân- Sleat
 
verkopen
 
Balk A 143 advertentie
bron: Leeuwarder Courant van 15 december 1857
perceel 1: Raadhuisstraat 40, perceel 2: Raadhuisstraat 10
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 141; 1859 - 1910 Balk 196; 1910 - 1914 Balk 308; 1914 - 1920 Balk 338; 1921 - 1930 Balk 361; 1931 - 1953 Balk 348; 1953 - heden Raadhuisstraat 10
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Gelke Tjeerds / zelfs; blad 87, nummer 125, huysinghe
1717 - 1718 Gelke Tjeerds / zelfs; blad 89, nummer 125, huysinghe
1721 - 1725 Gelke Tjeerds / zelfs; blad 120, nummer 125, huysinghe en de hovinghe
1729 Gelke Tjeerds nu Anne Gelkes; blad 120, nummer 125
1730 - 1733 Anne Gelkes / zelfs; blad 120, nummer 125
1739 Harmen Tydes / zelfs; blad 120, nummer 125
1742 - 1745 Harmen Tydes / Ygram Hanses; blad 120, nummer 125
1746 - 1750 Ygram Hanses en Pieter Harmens / Ygram Hanses zelfs; blad 120, nummer 125
1758 - 1762 Ygram Hanses en Pieter Harmens / Ygram zelfs; blad 120, nummer 127
1764 Ygram Hanses en Pieter Harmens weduwe / Ygram zelfs; blad 120, nummer 127
1765 - 1774 Ygram Hanses en Pieter Harmens weduwe / zelfs; blad 120, nummer 127
1775 Ygram Hanses en Pieter Harmens weduwe / zelfs; blad 173, nummer 134, te voren 127
1777 - 1785 Ygram Hanses en Pieter Harmens weduwe / zelfs; blad 173, nummer 134
1786 - 1787 Ygram Hanses en Pieter Harmens weduwe / zelfs; blad 174, nummer 134
1788 - 1792 Freerk Harmens (de Roos) / zelfs; blad 174, nummer 134
1793 - 1803 Freerk Harmens weduwe / zelfs; blad 174, nummer 134
1804 Freerk Harmens weduwe / Jacob Frankes van Elselo; blad 174, nummer 134
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Jacob Frankes van Elselo; blad 58, volgnummer 107
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 141
1812 Jacob Elzeloo, volgnummer 46
volkstelling 1840; huisnummer 141
1840 Franke van Elselo
1840 Eelkjen Hanzes van der Werf
1840 Harmen Hendriks Doorenspleet
1840 Piebe Dirks Duijf
   
woningregister 1849 - 1859 blad 277; huisnummer 141 / 196
1849 - Jacob Smits, touwslager ( * 1820 te Woudsend); hoofd
  Hendrik Rienks Ronner, zonder beroep ( * 1781 te Dokkum); hoofd
  Grietje Krijns Eppenga, weduwe Pieter Baukes Poppes, zonder beroep ( * 1788 te Balk); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 278; huisnummer 141 / 196
1849 - Klaas Sakes Haanstra, timmerknecht ( * 1791 te Ruigahuizen)
  Aaltje Porte, zonder beroep ( * 1818 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 279; huisnummer 141 / 196
1849 - Hendrik Rienks Ronner, zonder beroep ( * 1781 te Dokkum); hoofd
  Jacob Smits, touwslager ( * 1820 te Woudsend); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 280; huisnummer 141 / 196
1849 - 1850 Sybren Rypma, rijkscommies ( * 1798 te Sneek)
1850 - 1852 Jochum Hendriks Porte, werkman ( * 25 maart 1820 te Britsum)
  Wilhelmina Catharina Snijders ( * 28 april 1818 te Leeuwarden)
  Sjoerd Pelsma, zoon van W.C. Snijders ( * 22 maart 1849 te Balk)
  Roelof Kooijman, koopman ( * 1820 te Assen)
woningregister 1859 - 1869 blad 92; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 143, huisnummer 196
1859 - 1859 Stephanus Severijn, rijkscommies
1860 - 186? Jacob Harmens Poppes, landbouwer ( * 29 december 1831 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 92; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 143, huisnummer 196
  Klaas Sakes Haanstra
  Aaltje J Porte
  Janke J Porte
woningregister 1859 - 1869 blad 93; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 143, huisnummer 196
1859 - 1869 Teunis Klazes Betzema
1867 - 1868 Jan Simons
woningregister 1859 - 1869 blad 93; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 143; huisnummer 196
1859 - 1869 Johannes Zwart
  Dooitje P Schram,
woningregister 1859 - 1869 blad 93; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 143; huisnummer 196
1859 - 1861 kamer onbewoond
1861 - 1868 Pieter Visser
1868 - 1869 Pieter S van Dijk
woningregister 1869 - 1879 blad 13; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 143, volgnummer 24 / 11
1869 - 1879 Lippe Harmens van der Veer, kleermaker
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 154 kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 554
1880 - 1880 Sybren Gerrits van der Veer, winkelier ( * 20 april 1826 te Balk); hoofd
1880 - 1881 Philippus Fonk,
1881 - 1890 Hendrik Haantjes,
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 287; huisnummer Balk 196
1890 - 1890 Geert Weydoogen, postbode ( * 1 juli 1851 te Heerenveen); hoofd
1890 - 1892 Lijkle de Boer, schoenmaker ( * augustus 1857 te Sneek); hoofd
1893 - 1900 Alle van der Goot, inlands kramer ( * 30 september 1862 te Nijemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 282; huisnummer Balk 196 / 308
1900 - 1910 Alle van der Goot, karrijder ( * 30 september 1862 te Nijemirdum); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 24; huisnummer Balk 308 / 338
1910 - 1912 Alle van der Goot
1912 - 1920 Grietje van der Zee
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 175; huisnummer Balk 308
1911 - 1912 Alle van der Goot, werkman ( * 30 september 1862 te Nijemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 2; huisnummer Balk 338
1912 - 1920 Grietje van der Zee, weduwe Bauke Albada, zonder beroep ( * 14 september 1845 te Mirns en Bakhuizen)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 322; huisnummer Balk 361
1920 - 1930 Grietje van der Zee, weduwe Bauke Albada ( * 14 september 1845 te Mirns en Bakhuizen)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 295; huisnummer Balk 348
1931 - 1933 Grietje van der Zee, weduwe Bauke Albada ( * 14 september 1845 te Mirns en Bakhuizen)
1933 - 1938 Gettje Albada, dochter ( * 3 december 1877 te Mirns en Bakhuizen)
 
1938 - 1963 familie Albada
1963 - ???? familie Boersma
???? - 1991 familie Hoekstra
1991 - heden familie Dooper
     
bewoners
huisnummering: 1890 - 1910 Balk 196a; 1910 - 1914 Balk 309
     
woningregister 1869-1879 blad 13; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 143, huisnummer 25 / 12
1869 - 1870 Georg Willems Comello, brievenbode
1871 - 1879 Hendrik Feenstra,
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 154; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 555
1879 - 1890 Lijkle R. Bosma, werkman  
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 288; huisnummer Balk 196a
1890 - 1892 Lijkle R. Bosma, werkman ( * 7 november 1824 te Balk); hoofd
1892 - 1892 Gerrit Samplonius, schippersknecht ( * 6 oktober 1846 te Wijckel); hoofd
1892 - 1898 Lykle R Bosma, werkman ( * 7 november 1824 te Balk); hoofd
1898 - 1900 Bauke Reins Haringsma, werkman ( * 5 maart 1857 te Balk); Balk
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 283; huisnummer Balk 196a / 309
1900 - 1910 Bauke Reins Haringsma, arbeider ( * 5 maart 1857 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 24; huisnummer Balk 309 / vervallen
1910 - 1911 Bauke Haringsma
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 22; huisnummer Balk 309
1910 - 1911 Bauke Haringsma, arbeider ( * 5 maart 1857 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 154; huisnummer Balk 309 / vervallen
1911 - 1912 Huite Frankes Luinenburg, arbeider ( * 1 november 1886 te Wijckel); hoofd
   
bewoners
huisnummering: 1890 - 1910 Balk 196b; 1910 - 1914 Balk 310
     
woningregister 1869 - 1879 blad 13; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 143, huisnummer 26 / 13
1869 - 1879 Dooitje Popkes Schram, bosarbeider
1879 - 1879 Pieter Jacobus van Strien,
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 155; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 556
1879 - 1890 Dooitje Popkes Schram
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 289; huisnummer Balk 196b
1890 - 1900 Dooitje Popkes Schram, arbeider ( * 16 januari 1839 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 284; huisnummer Balk 196b / 310
1900 - 1910 Dooitje Popkes Schram, arbeider ( * 16 januari 1839 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 24; huisnummer Balk 310 / vervallen
1910 - 1912 Dooitje Popkes Schram
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 56; huisnummer Balk 310 / vervallen
1911 - 1912 Dooitje Popkes Schram, bosarbeider ( * 16 januari 1839 te Balk); hoofd
     
bewoners
huisnummering: 1890 - 1910 Balk 196c; 1910 - 1914 Balk 311
     
woningregister 1869 - 1879 blad 14; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 143, volgnummer 27 / 14
1869 - 1875 Johannes Zwart, kleermaker
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 115; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 556
1879 - 1890 Roelfoke Wessels Bosma, , weduwe Johannes Simons Zwart ( * 1 juni 1835 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 290 huisnummer Balk 196c
1890 - 1897 Roelofke Wessels Bosma, weduwe Johannes Simons Zwart ( * 1 juni 1835 te Balk); hoofd
1890 - 1900 Wessel Zwart, ( * 20 februari 1872 te Balk)
1890 - 1900 Sjieuwke Zwart ( * 24 januari 1870 te Balk)
1892 - 1895 Simon Zwart, zoon, werkman ( * 28 juni 1867 te Balk);
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 285; huisnummer Balk 196c / 311
1900 - 190? Sjieuwke Zwart, zonder beroep ( * 24 januari 1870 te Balk); hoofd
1900 - 190? Kleis de Lange, arbeider ( * 5 september 1872 te Balk); hoofd
1902 - 190? Rein van Wijngaarden, werkman ( * 16 maart 1879 te Harich)
190? - 190? Douwe Rekers, visser ( * 10 februari 1872 te Balk); hoofd
1908 - 190? Roelof de Jong, stuurman ( * 4 september 1881 te Balk); hoofd
190? - 1910 Gooitje van der Werf , schipper ( * 24 december 1865 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 24 huisnummer Balk. 311 / vervallen
1910 - 1912 Gooitje van der Werf
1912 vervallen
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 29 huisnummer Balk 311
1911 - 1912 Gooitje van der Werf , arbeider ( * 24 december 1865 te Balk); hoofd
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 3-07-2024