Raadhuisstraat 18 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 119, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 135  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 149, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 18  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 18 hisgiscode: 1163

eigenaren

eigenaar in 1715: Douwe Sibles
eigenaar in 1721: Douwe Sibles weduwe
eigenaar in 1747: Philip Franses weduwe
eigenaar in 1748: Lykle Cornelis, timmerman te Balk
eigenaar in 1758: Lykle Cornelis weduwe
eigenaar in 1764: Willem Cuijper
eigenaar in 1772: Allert Voetman, schaarslijper, ketelboeter te Balk
eigenaar in 1790: Sacharias Aaldert
eigenaar in 1832 OAT: erven Zacharias Alderts Voetman
verkoop in 1857 aan: Jacobus Hendriks van der Goot, winkelier te Balk
verkoop in 1901 aan: Hittje en Zwaantje van der Goot zonder beroep te Balk
bij boedelscheiding in 1901 aan: Hiltje van der Goot zonder beroep te Balk
verkoop in 1903 aan: Siebe Machiels Visser, timmerman te Balk
verkoop in 1939 aan: Sjoerd Wiebrens Pelsma, smid te Balk
verkoop in ???? aan: Wiebren Pelsma, timmerman te Balk
verkoop in 2019 aan: familie Wortman
   
   
Balk A 149
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

149 vernummerd in 1855 naar 406,407
406 vernummerd in 1885 naar 634, 635
407 vernummerd in 1885 naar 634
635 komt uit 406, 407 en 382
634 en 635 vernummerd in 1905 naar 822,823
823 vernummerd in 1910 naar 850
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 149 rond 1980
foto 012-030031 collectie Tresoar, R. Terpstra
rond 1980
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 9 december 1856
perceel 1: Wijckelerzijde nr 135 Raadhuisstraat 18, perceel 2: Oosteinde nr 7 Meerweg 16
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 135; 1859 - 1910 Balk 190; 1910 - 1914 Balk 300; 1914 - 1920 Balk 331; 1920 - 1930 Balk 352a; 1930 - 1953 Balk 340; 1953 - heden Raadhuisstraat 18
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Douwe Sibles / Riemer Luijtjens; blad 86, nummer 119
1717 - 1718 Douwe Sibles / Riemer Luijtjens; blad 88, nummer 119
1721 - 1722 Douwe Sibles weduwe / Riemer Luijtjens; blad 119, nummer 119
1725 - 1729 Douwe Sibles weduwe / Ids Rienks; blad 119, nummer 119
1730 - 1733 Douwe Sibles weduwe / Tjeerd Uilkes weduwe; blad 119, nummer 119
1739 Douwe Sibles weduwe / Sibren Namnes; blad 119, nummer 119
1742 - 1746 Douwe Sibles weduwe / Philip Franses weduwe; blad 119, nummer 119
1747 Philip Franses weduwe / zelfs; blad 119, nummer 119
1748 - 1750 Lykle Cornelis / zelfs; blad 119, nummer 119
1758 - 1762 Lykle Cornelis weduwe / zelfs; blad 119, nummer 121
1764 - 1771 Willem Cuijper / zelfs; blad 119, nummer 121
1772 - 1774 Allert Voetman / zelfs; blad 119, nummer 121
1775 Allert Voetman / zelfs; blad 172, nummer 128, te voren 121
1777 - 1785 Allert Voetman / zelfs; blad 172, nummer 128
1786 Allert Voetman weduwe / zelfs; blad 173, nummer 128
1787 - 1789 Allert Voetman weduwe & erven / zelfs; blad 173, nummer 128
1790 - 1804 Sacharias Aaldert / zelfs; blad 173, nummer 128
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Sacharias Aalderts (2e post); blad 57, volgnummer 101
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 135
1812 Zacharias Allerts, volgnummer 4
periode 1811 - 1829
1821 Yke, zoon van Anne Ykes Bouma en Grietje Zacharias Voetman geboren op huisnummer Balk 135
1824 Trijntje, dochter van Anne Ykes Bouma en Grietje Zacharias Voetman geboren op huisnummer Balk 135
1827 Hendrikje, dochter van Zacharias Voetman en Trijntje Hendriks Betz overleden op huisnummer Balk135
1827 Zacharias Alderts Voetman overleden op huisnummer Balk 135
volkstelling 1829, blad 193
1829 Trijntje Bets, weduwe Zacharias Alderts Bouma
volkstelling 1829, blad 194
1829 Anne Ykes Bouma, schipper
periode 1830 - 1840
1831 Annaatje, dochter van Zacharias Voetman en Trijntje Hendriks Betz overleden op huisnummer Balk 135
1832 Louw Annekes Alsniet overleden op huisnummer Balk 135
volkstelling 1840; huisnummer Balk 135
1840 Jurjen Hermanus Hermanides, kleermaker
1840 Taeke Johannes Huisman, koopman
1840 Wierde Egberts Stalma, wolkammersknecht
1840 Baukje Jans de Lange, naaister
periode 1841 - 1849
1847 Eelkjen Hanzes van der Werf, zonder beroep, overleden op huisnummer Balk 135
1848 Piebe Dirks Duijf, winkelier en timmerman, overleden op huisnummer Balk 135
woningregister 1849 - 1859 blad 266; huisnummer Balk 135 / 189
1849 - 185? Bernardus Eiling, schoenmaker ( * 10 maart 1803 te Horstmar/Leer, Pruisen)
1851 - 1851 Tjerk van der Wal, schoenmakerskencht ( * 1819 te Workum)
1853 - 185? Jelle Hiddes Koornstra, ?? ( * 25 september 1823 te Balk); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 267; huisnummer Balk 135 / 189
1849 - 185? Wietze Betzema, koopman ( * 1820 te Balk)
  Roelof Kooiman, winkelier ( * 1820 te Assen)
185? - 185? Jacob Obes Hofstra, waagmeester ( * 12 maart 1808 te Balk)
185? - 185? Bregtje van der Heide, moeder Jacob Obes Hofstra, zonder beroep ( * 1776 te Balk)
185? - 1859 Willem Berends Smid, werkman ( * 1832 te Sondel)
woningregister 1849 - 1859 blad 342; huisnummer Balk 135a / 190
185? - 1859 Hendrik Rienks Ronner ( * 1781 Dokkum); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 89; kadastrale gemeente Balk sectie A nummr 407, huisnummer Balk 189
1859 - 1869 bergplaats
1859 - 1869 bergplaats
woningregister 1859 - 1869 blad 89; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 406, huisnummer Balk 190
1859 - 1859 Hendrik Rienks Ronner ( * 1781 Dokkum); hoofd
1859 - 1862 Elisabeth Frederik Honing, weduwe Hendrik Rienks Ronner ( * 1789 te Stavoren); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 15; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 406, volgnummer 35 / 22
1869 - 1879 washok
woningregister 1869 - 1879 blad 15; kadastrale gemeent Balk sectie A nummer 407, volgnummer 36 / 23
1869 - 1879 slachthuis
 
1879 - 1890   niet genoemd in bevolkingsregister 1879 - 1890
1890 - 1900   niet genoemd in bevolkingsregister 1890 - 1900
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 362; huisnummer Balk 190 / 300
1900 - 1910 Siebe Visser, timmerman ( * 12 april 1854 te Sloten); hoofd
190? - 190? Jan van Stralen, smid / bankwerker ( * 13 mei 1879 te Grouw); kostganger
190? - 1907 Foppe de Groot, rijwielhersteller ( * 15 augustus 1878 te Aengwirden); kostganger
1908 - 190? Willem Hoogland, boekhouder ( * 12 maart 1889 te Dijken); kostganger
190? - 1909 Christoffel Klok, smidknecht ( * 10 juli 1873 te Eesterga); kostganger
1909 - 190? Broer Sitinga, boomkweeker ( * 11 april 1883 te IJsbrechtum); kostganger
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 23; huisnummer Balk 300 / 331
1910 - 1920 Siebe Visser
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 104; huisnummer Balk 300 / 331
1911 - 1920 Siebe Visser, timmerman ( * 12 april 1854 te Sloten); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 104; huisnummer Balk 300 / 331
1911 - 19?? Broer Sitinga, tuinman ( * 11 april 1883 te IJsbrechtum); kostganger
1911 - 1912 Willem Hoogland, boekhouder ( * 12 maart 1889 te Dijken); kostganger
1912 - 1914 Sijbren Schilstra, boekhouder ( * 24 april 1891 te Sneek); kostganger
1913 - 19?? Catharina Hielkema, onderwijzeres ( * 20 maart 1893 te Gorredijk); kostganger
1913 - 19?? Maaike Feikema, wijkverpleegster ( * 17 februari 1879 te Oosterlittens); kostganger
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 158; huisnummer Balk 331a
1918 - 1920 Sjoukje Betzema, weduwe Johannes Lukas zonder beroep ( * 20 april 1860 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 94; huisnummer Balk 331a
1918 - 1920 Sjoukje Betzema, weduwe Johannes Lukas zonder beroep ( * 20 april 1860 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 314; huisnummer Balk 352a
1921 - 1930 Siebe Visser, timmerman ( * 12 april 1854 te Sloten); hoofd
1927 - 1930 Grietje Visser, kleindochter, huishoudster ( * 12 maart 1908 te Balk)
bevolkingsregister 1931 -1939 blad 288; huisnummer Balk 340
1931 - 1938 Siebe Visser, timmerman ( * 12 april 1854 te Sloten); hoofd
1931 - 1938 Grietje Visser, kleindochter, huishoudster ( * 12 maart 1908 te Balk)
1939 - 1939 Sjoerd Pelsma, ?? ( * 27 januari 1881 te Balk); hoofd
 
1939 - 20?? familie Pelsma
     
Siebe Machiels Visser, timmerman en aannemer
 
Siebe Machiels Visser
 
Siebe Machiels Visser Siebe Machiels Visser
foto 168-004 en 168-005 beschikbaar gesteld door Theo Steenbergen
Siebe Visser met ? voor de woning in de Raadhuisstraat Siebe Visser bij de Ossebrug. Hoogstwaarschijnlijk was hij opzichter tijdens de bouw van de brug in 1925.
 
gebouwd door Siebe Visser:
1913 pastorie Rooms Katholieke Kerk  
1922 woning voor Willem J. Kuiper aan de Westersteke 1929 werkplaats voor Willem J. Kuiper aan de Westersteke
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 4-12-2022