Raadhuisstraat 22 en 23 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 116, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 132  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 152, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 22 en 23  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 22 hisgiscode: 1166

eigenaren

eigenaar in 1715: Teets Fransen
eigenaar in 1721: Taets Nannes
eigenaar in 1729: Nanne Fransen erven
eigenaar in 1733: Johannes Betses
eigenaar in 1748: Tjetjes Rimmers
eigenaar in 1766: Thomas Rinkes
eigenaar in 1787: Thomas Rinkes, weduwe
eigenaar in 1832 OAT: Thomas Jans Rinkema, koopman te Balk
  Jan Thomas Rinkema, koopman te Balk
  Pieter Jans Rinkema te Balk
verkoop in 1899 aan: Rein Johannes Bets, melktapper te Balk
verkoop in 1901 aan: Johannes Lukas, zadelmaker te Balk
verkoop in 1918 aan: Anthoon Bijlhout, zadelmaker te Lemmer
verkoop in ???? aan: Johannes de Winter, rentenier te Ruigahuizen
verkoop in 1963 aan: Jaap Betsema, metselbedrijf te Balk
  familie Betsema
Balk A 152
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

152 ongewijzigd tot heden
 
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 
Balk A 152
foto: collectie Tresoar, R. Terpstra
rond 1980
 
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
Raadhuisstraat 22
bron: Leeuwarder Courant van 27 november 1918
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 132; 1859 - 1910 Balk 186; 1910 -1914 Balk 291; 1914 -1920 Balk 325; 1920 -1930 Balk 348; 1930 - 1953 Balk 337; 1953 - heden Raadhuisstraat 22
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Teets Fransen / selfs; blad 86, nummer 116
1717 - 1718 Teets Fransen / selfs; blad 88, nummer 116
1721 - 1725 Taets Nannes / selfs; blad 118, nummer 116
  % Taets Nannes trouwde op 28 januari 1683 te Wijckel met Frans Douwes uit Balk
1729 - 1730 Nanne Fransen erven / zelfs; blad 118, nummer 116
1733 - 1747 Johannes Betses / zelfs; blad 118, nummer 116
1748 - 1750 Tjetjes Rimmers / Evert Alberts; blad 118, nummer 116
1758 - 1765 Tjetje Remmers / Tomas Renzes; blad 118, nummer 118
1766 - 1774 Thomas Rinkes / zelfs; blad 118, nummer 118
1775 Thomas Rinkes / zelfs; blad 171, nummer 125, te voren 118
1777 - 1785 Thomas Rinkes / zelfs; blad 171, nummer 125
1786 Thomas Rinkes / zelfs; blad 172, nummer 125
1787 - 1804 Thomas Rinkes weduwe / zelfs; blad 172, nummer 125
  % = Sibbeltje Tjeerds Tjeerdsma, overleden op 19 juni 1812 op nummer 132 te Balk
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Thomas Rinkes weduwe; blad 57, volgnummer 99
 
1811 Rink Thomas, 52 jaar oud ongehuwd, overleden op dit adres.
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 132
1812 Thomas Jans, volgnummer 102
1812 weduwe Thomas Rinkes, volgnummer 175
volkstelling 1840; huisnummer Balk 132
1840 Thomas Jans Rinkema, koopman
wonigregister 1849 - 1859 blad 260; huisnummer Balk 132 / 186
1849 - 1859 Wietske Geerts van der Wijk, weduwe Thomas Jans Rinkema, bakkersche ( * 1789 te Wijckel)
  Sibbele Rinkema, bakkersknecht ( * 12 maart 1816 te Balk)
  Jantjen Tijsma, dienstmeid ( * 1828 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 87; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 152, huisnummer Balk 186
1859 - 1860 Wietske van der Wijk, weduwe Thomas Jans Rinkema, winkelier en bakker ( * 1789 te Wijckel)
1859 - 1869 Sibbele Thomas Rinkema, ?? ( * 12 maart 1816 te Balk)
1859 - 1869 Geert Thomas Rinkema, ?? ( * 19 april 1818 te Balk)
1859 - 1861 Pieter Hanzes van den Berg, hulponderwijzer te Balk ( * 1835 te Nijelamer); kostganger, naar Sloten
1859 - 1869 Binne van der Sluis, ( * 19 augustus 1837 te Gorredijk)
1860 - 1869 Froukje Tijsma, ( * 1831 te Balk)
1859 - 1863 Otte de Vries , ( * 1838 te Weidum)
1864 - 186? Klaas Sytses Jarigsma, hulponderwijzer (1872) ( * 12 januari 1843 te Hichtum)
1864 - 1868 Jan Jans van Dijk, ( * 27 september 1841 te Sneek)
woningregister 1869 - 1879 blad 16; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 152, volgnummer 40 / 27
1869 - 1879 Sibbele Thomas Rinkema, ?? ( * 12 maart 1816 te Balk)
1869 - 1877 Geert Thomas Rinkema ?? ( * 19 april 1818 te Balk)
1869 - 1873 Lolkje Zandstra, ?? ( * 28 februari 1850 te Woudsend)
1869 - 187? Sibbele Jans Rinkema ( * 4 maart 1850 te Balk)
1869 - 187? Jan Thomas Rinkema ( * 30 augustus 1809 te Balk)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 14; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 152
1879 - 1890 Pieter Jans Rinkema, koopman ( * 22 juli 1849 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 15; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 152
1880 - 1881 Hylkjen Pieters Poppes, weduwe Jan Thomas Rinkema, zonder beroep ( * 4 sep. 1817 te Balk); naar Sneek
1880 - 1883 Wietske Jans Rinkema, dochter ( * 2 februari 1856 te Balk), naar Sneek
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 264; huisnummer Balk 186
1890 - 1891 Pieter Jans Rinkema, poelier ( * 22 juni 1848 te Balk); hoofd
  Marijke Mulder, ( * 10 juni 1819 te Wijckel)
1890 - 18 Johannes Lucas, zadelmakersknecht ( * 19 november 1855 te Leens); kostganger
1890 - 1891 Jurjen Bakker, achterneef ( * 5 november 1861 te Oudemirdum)
1891 - 1893 Hendrik J de Jong, inlandskramer ( * 17 december 1838 te Wijckel); hoofd
  Grietje Bosma, ( * 2 februari 1862 te Balk)
  Sientje Westra, dienstmeid ( * 11 april 1875 te IJlst)
1893 - 1900 Pieter Jans Rinkema, poelier ( * 22 juni 1848 te Balk); hoofd
1893 - 1900 Jurjen Bakker, achterneef ( * 5 november 1861 te Oudemirdum)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 269; huisnummer Balk 186 / 291
1900 - 1910 Johannes Lukas, zadelmaker ( * 19 november 1855 te Leens); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 23; huisnummer Balk 291 / 325
1910 - 1919 Johannes Lukas
1919 - 1920 Anthoon Bijlhout
bevolkingsregister 1911 - 1920 K - M blad 158; huisnummer Balk 291 / 325
1911 - 1918 Johannes Lukas, zadelmaker ( * 19 november 1855 te Leens); hoofd
1913 - 1919 Sjoukje Teunis Betzema, weduwe Johannes Lukas ( * 20 april 1860 te Balk ); hoofd vanaf 1918
1913 - 1914 Jacob Anthony Geluk, assistent zuivelfabriek ( * 8 juni 1888 te Steenbergen); kostganger
bevolkingsregister 1911 - 1920 A - B blad 213; huisnummer Balk 325
1918 - 1920 Anthoon Bijlhout, werkman ( * 9 maart 1868 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 309; huisnummer Balk 348
1921 - 1930 Anthoon Bijlhout, zadelmaker ( * 19 maart 1868 te Lemmer); hoofd
1921 - 1922 Anna Maria Clijnk, nicht ( * 23 december 1914 te Sint Oedenrode)
1929 - 1930 Aafke Hoekstra, weduwe Simme Dirks van der Meer, zonder beroep ( * 1 mei 1841 te Huizum)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 285; huisnummer Balk 337
1931 - 1939 Anthoon Bijlhout, zadelmaker ( * 19 maart 1868 te Lemmer); hoofd
1931 - 1931 Aafke Hoekstra, weduwe Simme Dirks van der Meer, zonder beroep ( * 1 mei 1841 te Huizum)
1936 - 1939 Maria Gesina Visser, schoondochter ( * 16 mei 1906 te Dokkum)
 
  familie de Winter
  familie Betsema
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 186a; 1910 -1914 Balk 292; 1914 -1920 Balk 324; 1920 -1930 Balk 347; 1930 - 1953 Balk 336; 1953 - heden Raadhuisstraat 23
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 275; huisnummer Balk 186a
1890 - 1890 Koendert Gouma, schippersknecht ( * 11 december 1826 te ??); hoofd
1890 - 1893 Meint Jans Veldkamp, kleermaker ( * 6 januari 1836 te Oosterwolde); hoofd
1890 - 1890 Harmke Johannes Huisman, weduwe Tamme Dirks de Jonge ( * 20 augustus 1852 te Balk); inwonend
1890 - 1890 Pieter Jans Rinkema, ( * 22 juni 1848 te Balk); hoofd
189? - 1900 Johannes Lukas ( * 19 november 1855 te Leens); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 270; huisnummer Balk 186a / 292
1900 - 190? Rein Johannes Bets, melktapper ( * 5 november 1870 te Balk); hoofd
190? - 190? Siebe Visser, timmerman ( * 12 april 1854 te Sloten); hoofd
190? - 1907 Geert Liemburg, postbode ( * 22 maart 1860 te AEngwirden); hoofd
1907 - 1910 Sjoukje Betzema, ( * 20 april 1860 te Balk)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 23; huisnummer Balk 292 / 324
1910 - 191? Sjoukje Betzema
1913 - 1919 Sietze Hofstra
1919 - 1920 Johannes Beuckens
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 77; huisnummer Balk 292 / Balk 324
1910 - 1913 Sjoukje Betzema, zonder beroep ( * 20 april 1860 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 80; huisnummer Balk 324
1913 - 1919 Sietze Hofstra, arbeider ( * 27 december 1859 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 82; huisnummer Balk 324
1919 - 1920 Johannes Beuckens, melkmonsternemer ( * 12 november 1882 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 308; huisnummer Balk 347
1921 - 1923 Johannes Beuckens, fabrieksarbeider ( * 12 november 1882 te Wijckel); hoofd
1923 - 1923 Wilhelmina Tromp, weduwe Jan Hulscher ( * 11 augustus 1837 te Woudsend); hoofd
1923 - 1924 Idskjen Hulscher, dochter ( * 11 juni 1871 te Balk); hoofd
1924 - 1925 Sietze van der Wal, los werkman ( * 21 november 1884 te Nijemirdum); hoofd
1925 - 1927 Michiel Bakker, arbeider ( * 21 juni 1885 te Wijckel); hoofd
1927 - 1930 Ieke Wierda, timmerman ( * 22 september 1897 te Nijega HON); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 284; huisnummer Balk 336
1931 - 1935 Ieke Wierda, timmerman ( * 22 september 1897 te Nijega HON); hoofd
1935 - 1938 Dominicus Müller, smid, vuurwerker ( * 23 november 1895 te Almenum); hoofd
1938 - 1939 Jurjen Jongstra, los arbeider ( * 14 maart 1916 te Ergste, Duitsland); hoofd
1939 - 1939 Foeke Visser, los arbeider ( * 11 oktober 1909 te Oudemirdum); hoofd
 
1952-1958 familie Hylke Reins Feenstra
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 186b; 1910 -1914 Balk 293
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 276; huisnummer Balk 186b
1890 - 1900 Fouk Tijsma
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 271; huisnummer Balk 186b / 293
1900 - 1910 Fouk Tijsma, zonder beroep ( * 8 februari 1834 te Balk)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 23; huisnummer Balk 293 / ---
1910 - 1913 Fouk Tijsma
 
   
     
bewoners
huisnummers: 1910 -1914 Balk 294
1910 - 1920 werkplaats register van huisnummering 1910-1920 blad 23; nummer 294 / ---
     
zadelmaker Johannes Lukas
 
Johannes Lukas
bron: Leeuwarder Courant van 7 maart 1899
 
Johannes Lukas
enveloppe met briefhoofd beschikbaar gesteld door Bram Wijkhuijs
 
Johannes Lukas
briefkaart beschikbaar gesteld door Bram Wijkhuijs
klik op de afbeelding voor de tekst van de bestelling.
 
Johannes Lukas
bron: Nieuwsblad van Friesland van 6 december 1918
 
zadelmaker Anthoon Bijlhout
 
Anthoon Bijlhout  
Anthoon Bijlhout
bron: Nieuwsblad van Friesland van 16 oktober 1923
 
 
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 6 december 1918
 
 
Johannes Lukas
eigen collectie
Anthoon Bijlhout gebruikt op 13 maart 1924 de briefkaart van zijn voorganger Johannes Lukas om materiaal te bestellen bij de firma Keverling & Co te Joure.
 
metselbedrijf Betsema
 
metselbedrijf Betsema
bron: Leeuwarder Courant van 3 april 1976
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 28-11-2022