Door middel van korte beschrijvingen willen wij je kennis laten maken met de historie van de panden langs de Luts in Balk.
 
Raadhuisstraat 30
 
Op deze locatie stond een kleine tweekamerwoning met zadeldak en puntgevel. Bij verbouwingswerkzaamheden zijn 3 kelders en/of restanten van kelders aangetroffen, inclusief de huidige. In 1921 is deze woning compleet gesloopt en vervangen door het huidige pand in opdracht van gepensioneerd aannemer/timmerman uit Warns Age Annes Schrale (1855-1938). Het pand met een voor die tijd vaak toegepaste mansarde dak had een fraaie stoep met gele en blauwe tegels en smeedijzeren hek. De stoep is gesneuveld bij een proef in 1959 om alle stoepen in het centrum van Balk te vervangen door een trottoir.
Dit pand heeft veel eigenaren en bewoners gekend. Twee zullen we nader toelichten. 
FAMILIE EILING
De in Duitsland geboren schoenmaker Bernardus Casparus Eiling (1803-1858) is overleden op dit adres. Hij vestigde zich in 1838 aan de Harichsterzijde, nu van Swinderenstraat 43, in Balk. Het gezin verhuist in 1858 naar de Wijckelerzijde. Geholpen door haar oudste zoon Sietze (1838) zette Geertruida Lieuwes van der Meulen, weduwe van Bernardus Eiling, de schoenmakerij voort. In 1860 kocht ze het pand voor f 780,- en bleef er wonen tot haar dood in 1886. 
FAMILIE WALDA
Froukje Walda-Kanninga woonde hier van 1956-1986. Ze verloor haar man en zoon  tijdens de Japanse bezetting van Nederlands Indie. Ze leerde onderwijzer Pieter Cornelis Walda kennen toen hij onderwijzer was aan Christelijke Lagere school in Balk. Met hun vier kinderen vertrokken ze naar Nederlands Indie waar Pieter Cornelis les gaf aan de zendingschool voor Mulo onderwijs in Bandoeng. Hij overleed in het kamp Ambawara op 22 december 1944. Zoon Roelof was sergeant bij de Knil. Krijgsgevangen gemaakt werd hij op transport gezet. Het Japanse transportschip Nitimei Maru werd op 15 januari 1943 tot zinken gebracht in de Golf van Martaban. 
 
Meer informatie over dit pand is de vinden onder
deze link
Meer weten over de ontstaansgeschiedenis van Balk klik op
deze link.
 
laatste wijziging: 5 augustus 2016