Raadhuisstraat 36 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 110, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 123  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 162, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 36  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 36 hisgiscode: 1175
eigenaren
eigenaar in 1715: fiscaal Gaafsma
eigenaar in 1729: Hendrik Clunder
eigenaar in 1742: Hendrik Jans
eigenaar in 1758: Douwe Jans
eigenaar in 1795: Geert Jacobs
verkoop in 1803 aan: Geert Jacobs, schipper te Balk
eigenaar in 1832 OAT: Jacob Geerts Hofstra, schipper te Balk
bij boedelscheiding in 1855 aan: Harmen Gerlofs Postma schipper te Balk echtgenoot van Sipkje Jacobs Hofstra
   
   
verkoop in ???? aan: Lieuwe Lolles Slippens, vrachtrijder te Balk
verkoop in 1938 aan: Lolle Lieuwes Slippens, vrachtrijder te Balk
   
verkoop in ???? aan: familie Demmer
verkoop in ???? aan: mevr. Franzen
verkoop in 2010 aan: Fokke en Therese Bergsma
   
Raadhuisstraat 36
2013
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

162 vernummerd in 1908 naar nummer 838
838 ongewijzigd tot heden
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 
Balk A 162
foto: collectie Berend Bakker
het pand rond 1910 ?
 

kaart

kadastrale kaart 1913

verkopen

 
Raadhuisstraat 36 Raadhuisstraat 62
bron: Nieuwsblad van Friesland van 20 december 1937 bron: Nieuwsblad van Friesland van 3 januari 1938
perceel 1 = Westein 46, perceel 2 = Westein 44, perceel 3 = Westein 21 en 22, perceel 4 = Raadhuistraat 36
 
Raadhuisstraat 36
bron: Nieuwsblad van Friesland van 10 januari 1938
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 123; 1859 - 1910 Balk 172; 1910 - 1914 Balk 269; 1914 - 1920 Balk 303; 1920 - 1930 Balk 328; 1930 - 1953 Balk 320; 1953-heden Raadhuisstraat 36
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 fiscaal Gaafsma / Jan Jacobs; blad 85, nummer 110
1717 - 1718 fiscaal Gaafsma / Jan Jacobs; blad 87, nummer 110
1721 - 1725 fiscaal Gaafsma / Baltasar ten Dam; blad 117, nummer 110
1729 - 1730 Hendrik Clunder / schipper Albert Sytzes; blad 117, nummer 110
1733 - 1739 executeur H. Clunder noe uxoris / Keimpe Mijntjes; blad 117, nummer 110
1742 Hendrik Jans / zelfs nu Marcus Antonydes; blad 117, nummer 110
1745 - 1750 Hendrik Jans / Keimpe Mintzes; blad 117, nummer 110
1758 - 1774 Douwe Jans / zelfs; blad 117, nummer 110
1775 Douwe Jans / zelfs; blad 170, nummer 117, te voren 110
1777 - 1785 Douwe Jans / zelfs; blad 170, nummer 117
1786 - 1794 Douwe Jans / zelfs; blad 171, nummer 117
1795 - 1798 Geert Jacobs / Rein Douwes; blad 171, nummer 117
1799 - 1800 Geert Jacobs / Eibert Wierds; blad 171, nummer 117
1801 Geert Jacobs / Hendrik Stoffels; blad 171, nummer 117
1802 - 1804 Geert Jacobs / Hubert Hendriks; blad 171, nummer 117
speciekohieren 1748 - 1806
1801 - 1802 Hendrik Stoffels op volgnummer 71 blad 53; blad 56, volgnummer 92
1802 - 1803 Huibert Hendriks (Boertje), Pieter Folkerts weduwe bij in; blad 56, volgnummer 92
1804 - 1805 Huibert Hendriks; blad 56, volgnummer 92
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 123
1812 Huibert Hendriks, volgnummer 82
1812 Christiaan Johannes de Koning, volgnummer 82
1812 Hendrik Huberts, volgnummer 82
1812 Jouke Huberts, volgnummer 82
1812 weduwe Pieter Volkerts, volgnummer 215
1812 Volkert Pieters, volgnummer 215
periode 1811 - 1829
1818 Antje dochter van Abe Hendriks Bijma en Lolkje Hylkes Joustra geboren op nummer Balk 123
1823 Hylke, zoon van Abe Hendriks Bijma en Lolkje Hylkes Joustra geboren op nummer Balk 123
volkstelling 1829, blad 178
1829 Jacob Geerts Hofstra, schipper
volkstelling 1829, blad 179
1829 Folkert Pieters Holstein, werkman
1829 Geeske Pieters Holstein, zonder beroep
periode 1830 - 1840
   
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 123
1840 Jacob Geerts Hofstra, werkman
 
1847 Jacob Geerts Hofstra overleden op huisnummer Balk 123
1849 Martje Jans de Haan, weduwe Jacob Geerts Hofstra overleden op huisnummer Balk 123
woningregister 1849 - 1859 blad 242; huisnummer Balk 123 / 172
1849 - 1859 Harmen Gerlofs Postma, koopman ( * 4 november 1811 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 80; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 162, huisnummer Balk 172
1859 - 1869 Harmen Gerlofs Postma, koopman ( * 4 november 1811 te Balk)
woningregister 1869-1879 blad 19; kadastrale gemeente Balk sectie A 162, volgnummer 59 / 46
1869 - 1876 Harmen Gerlofs Postma, koopman ( * 4 november 1811 te Balk)
1869 - 1879 Sipkjen Jacobs Hofstra, weduwe Harmen G. Postma, zonder beroep ( * 1 december 1818 te Balk)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 19; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 162
1879 - 1890 Sipkjen Jacobs Hofstra, weduwe Harmen G. Postma, zonder beroep ( * 1 december 1818 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 245; huisnummer Balk 172
1890 - 1896 Sipkjen Jacobs Hofstra, weduwe Harmen G. Postma, zonder beroep ( * 1 december 1818 te Balk); hoofd
1890 - 1897 Jantje Postma, dochter ( * 14 augustus 1854 te Balk)
1897 - 1897 Hiltje Postma, nicht / kleindochter
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 250; huisnummer Balk 172 / 269
1900 - 190? Hendrik Kortekamp, koopman ( * 25 november 1838 te Sloten)
1902 - 1902 Janke Booij, nicht ( * 22 september 1892 te Sondel)
190? - 1906 Sjoerd Jansma, machinist ( * 18 april 1878 te Sneek)
190? - 190? Wijbren Wiersma, koetsier ( * 23 juli 1876 te Sneek)
190? - 190? Durk Gouma, fabrieksarbeider ( * 3 maart 1868 te Nijega)
190? - 1910 Jacob Mous, koopman in aardappels en groenten ( * 5 augustus 1859 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 21; huisnummer Balk 269 / 303
1910 - 1920 Jacob Mous
1918 - 1919 Anne Mous, los werkman
1920 - 1920 Lieuwe Lolles Slippens,
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 216; huisnummer Balk 269 / 303
1911 - 1920 Jacob Mous, koopman in groenten ( * 5 augustus 1859 te Balk); hoofd
1918 - 1919 Anne Mous, schipper ( * 13 november 1889 te Balk)
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 100; huisnummer Balk 303
1920 - 1920 Lieuwe Lolles Slippens, schippersknecht ( * 25 februari 1883 te Burgwerd); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 292; huisnummer Balk 328
1921 - 1930 Lieuwe Lolles Slippens, bootsman vrachtdienst ( * 25 februari 1883 te Burgwerd); hoofd
1930 - 1930 Harmen Brouwer, arbeider ( * 1 juli 1905 te Sloten)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 271; huisnummer Balk 320
1931 - 1939 Lieuwe Lolles Slippens, dekknecht / vrachtrijder ( * 25 februari 1883 te Burgwerd); hoofd
1931 - 1932 Harmen Brouwer, los arbeider ( * 1 juli 1905 te Sloten)
 
  familie Demmer
  mevrouw Franzen
     
bewoners
huisnummering: 123 - 1859 Balk 123; 1859 - 1890 Balk 172; 1890 - 1910 Balk 172a
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 123
1840 Folkert Pieters Holstein, werkman
woningregister 1849 - 1859 blad 243; huisnummer Balk 123 / 172
  Wiebren Seldenthuis, kuipersknecht ( * 1795 te Lemmer)
  Rinze Overzee, werkman ( * 1804 te Heeg)
  Ymkje Ottema, zonder beroep ( * 1817 te Heeg)
  Jacobje Wildschut, ( * 1827 te Balk)
  Nolle Lam, werkman ( * 1817 te Harich)
  Grietje Bosma, werkvrouw ( * 1798 te Balk)
  Obbe de Vries, schippersknecht ( * 1826 te Rotsterhaule)
1857 - 1857 Lebbert Voskuil, verversknecht ( * 31 oktober 1802 te Amsterdam) (10-daagse veldtocht)
woningregister 1859 - 1869 blad 80; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 162, huisnummer Balk 172
1859 - 1861 Grietje O Bosma, ( * 20 oktober 1798 te Balk); hoofd
1859 - 1861 Obbe Meinderts de Vries, werkman ( * 6 april 1826 te Rotsterhaule); hoofd
1861 - 1869 Wietze Reins Bosma, arbeider ( * 17 januari 1836 te Balk); hoofd
186? - 1869 Sjouke Rinkes Baukema, tuinier ( * 25 februari 1820 te Harich)
woningregister 1869-1879 blad 19; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 162, volgnummer 58 / 45
1869 - 1879 Sjouke Rinkes Baukema, tuinier ( * 25 februari 1820 te Harich)
bevolkingsregister 1879-1890 blad 19 kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 162
1879 - 1890 Sjouke Rinkes Baukema, tuinier ( * 25 februari 1820 te Harich)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 246; huisnummer Balk 172a
1890 - 1891 Roelf Groenewold, olieslagersknecht ( * 10 maart 1855 te Zuidbroek)
1891 - 1892 Boke Nijdam, stuurman ( * 2 februari 1961 te Gaastmeer)
1892 - 1900 Hendrik Kramer, schipper ( * 3 oktober 1857 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 251 nummer Balk 172 / ---
1900 - 190? Hendrik Kramer, schipper ( * 3 oktober 1857 te Balk)
190? - 1910 Eibert Schram, arbeider ( * 31 maart 1860 te Balk)
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 6-08-2023